Gymnasier: Fjern besparelser fra alle ungdomsuddannelser

DEBAT: Selvom der er behov for at forbedre erhvervsuddannelserne, må gymnasiernes pressede situation ikke blive overset. Derfor skal besparelserne tages af bordet for alle ungdomsuddannelser og ikke kun for erhvervsuddannelserne. Det skriver formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen.

Af Anne-Birgitte Rasmussen
Formand for Danske Gymnasier

I løbet af sidste uge blev det fra flere partiers side foreslået at annullere omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne. Medlemmer fra både rød og blå blok har bakket offentligt op om dette, og arbejdsmarkeds parter er enige.

Vi er enige i det fuldstændigt uhensigtsmæssige i at lægge besparelser i form af omprioriteringsbidraget hen over ungdomsuddannelsesområdet, og vi forstår behovet for at få forbedret erhvervsuddannelserne. Det er vigtigt for Danmark, at der findes tidssvarende erhvervsuddannelser rundt om i landet, og det hjælper besparelserne ikke på.

Overse ikke gymnasiernes pressede situation
De almene gymnasier står netop nu over for en reform, der skal styrke og modernisere fagligheden og dannelsen i gymnasiet, samtidig med at massive besparelser udrulles. Vi håber derfor, at vi og gymnasiernes pressede situation ikke overses i kampen om at forbedre erhvervsuddannelserne.

Omprioriteringsbidraget bør annulleres på tværs af alle ungdomsuddannelser og ikke kun på erhvervsuddannelserne. Ellers risikerer vi ikke kun at stå med manglen på dygtige faglærte, men også med en enorm mangel på dygtige unge til de videregående tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser. Og det er de unge, der senere skal ud at arbejde i de højt specialiserede virksomheder, som Danmark er kendt for, og som erhvervslivet efterspørger i høj grad.

Gymnasier rammes dobbelt af besparelser
De almene gymnasier rammes endda dobbelt af besparelser de kommende år. Det sker, fordi vi samtidig med implementeringen af gymnasiereformen rammes af både omprioriteringsbidraget og medfinansieringen af erhvervsuddannelsesreformen.

Alene i 2017 reduceres de almene gymnasiers budgetter med cirka seks procent. Det svarer til, at de almene gymnasier skal spare 400 millioner kroner, og det kan allerede nu mærkes ude på skolerne.

Det risikerer at ramme de elever, der i kortere eller længere tid er særligt udfordret, for eksempel på grund af sygdom eller død i familien, eller fordi de af anden grund har behov for særlig opmærksomhed i en periode. Og det risikerer at forsinke den opgradering af de digitale kompetencer, vi så brændende har brug for for at kunne leve op til fremtidens krav.

Brug for økonomisk råderum til alle
Fornyelse af faglighed og dannelse forudsætter tid til efteruddannelse og tid til udvikling, og det kræver økonomisk råderum. Det gælder for erhvervsuddannelserne, men det gælder også for de almengymnasiale uddannelser.

Tag uddannelsesbesparelserne af bordet for alle ungdomsuddannelser. Vi kan ikke være andet bekendt over for de unge, og vi kommer til at kunne mærke det på fremtidens arbejdsmarked.

Forrige artikel VUC: Opmuntrende, at flere starter på en erhvervsuddannelse VUC: Opmuntrende, at flere starter på en erhvervsuddannelse Næste artikel KVUC: VUC'erne er en motorvej til erhvervsuddannelserne KVUC: VUC'erne er en motorvej til erhvervsuddannelserne