Kommunerne overskrider deres budgetter for 2017

OVERSKREDET: De kommunale regnskabstal viser, at kommunerne overskrider både de samlede budgetter for service og anlæg for første gang siden 2010. Finansminister Kristian Jensen (V) indkalder KL til drøftelser.

Landets kommuner har brugt flere kroner i løbet af 2017, end de har budgetteret og aftalt med regeringen.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop har offentliggjort kommunernes endelige regnskabstal for 2017.

Den helt store post er service, hvor kommunerne har brugt 240,6 milliarder. Det drejer sig blandt andet om de kommunale opgaver med ældrepleje og børnepasning. Herudover har kommunerne brugt 18,8 milliarder kroner på anlægsinvesteringer.

Serviceudgifter ligger faktisk 0,9 milliarder under budgettet, men da kommunerne har brugt 1,6 milliarder for meget på anlægsområdet, overskrider de samlet budgettet med 0,8 milliarder. Det svarer til en overskridelse på 0,3 procent i forhold til aftalen med regeringen.

”Det er uacceptabelt, at kommunerne ikke overholder vores økonomiaftale. Det svækker troværdigheden af aftalesystemet. Vi skal ikke tilbage til 00'ernes store overskridelser af budgetterne i kommunerne,” siger finansminister Kristian Jensen (V) i en pressemeddelelse.

Finansministeren vil nu sammen med sin kollega økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille(LA) indkalde KL til et møde.

”Jeg synes, at det er nødvendigt, at vi nu drøfter med KL, hvordan vi sikrer, at kommunerne fremover holder budgetterne for både serviceudgifterne og anlægsudgifterne,” siger Kristian Jensen.

KL: Vores økonomi er under pres
Det er første gang siden 2010, at kommunerne overskrider budgetterne og de aftalte rammer. Kommunerne er underlagt forskellige økonomiske sanktioner, der skal forhindre, at de overskrider de aftalte budgetter for serviceområdet. De er gradvist blevet indført fra 2009 og blev endelig tilpasset i forbindelse med budgetloven fra 2012.

Sanktionerne betyder ifølge KL, at kommunerne siden 2011 har brugt mindre på deres serviceopgaver. Men de nye tal fra 2017 viser, at det forbrug er stigende, og det er et udtryk for, at kommunernes opgave med at løfte kernevelfærden indenfor de eksisterende rammer er blevet sværere, mener KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

Han opfordrer til, at der bliver taget højde for den udfordring i årets økonomiforhandlinger.

”Udviklingen kan altså mærkes, og det illustrerer tydeligt det pres, som den kommunale økonomi er underlagt, og som regeringen skal bidrage til at håndtere – alene hvis vi skal kunne fastholde det serviceniveau, vi leverer til borgerne i dag,” siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Mens det stadig lykkes for kommunerne at holde serviceudgifter under budgetgrænsen, overskrider de grænsen for anlægsudgifter. Men det er faldet i forhold til tidligere år, påpeger Jacob Bundsgaard:

”Men selvom anlægsniveauet ligger over budgettet, så ser vi faktisk det laveste anlægsniveau i en årrække. Det vidner om, at kommunerne i den grad udviser ansvarlighed på trods af stigende behov. Men det holder ikke i længden. Investeringer er i høj grad en forudsætning for, at vi kan effektivisere vores drift, levere ordentlig service til borgerne, udnytte de nye teknologiske muligheder og undgå nedslidning af bygninger og veje,” siger han.

Forrige artikel Ingen aftale om arbejdstid: Bondo må nøjes med en kommission Ingen aftale om arbejdstid: Bondo må nøjes med en kommission Næste artikel Gyserfinale endte med sejr til den danske model Gyserfinale endte med sejr til den danske model
Folkemødet er aflyst

Folkemødet er aflyst

AFLYSNING: Dette års Folkemøde på Bornholm er aflyst. Arrangøren bag Folkemødet håber, at det kan vende tilbage i 2021, men er også bekymret for økonomien.