LA Ungdom: Med Riisagers exit kan intet retfærdiggøre LA's regeringsdeltagelse

DEBAT: Merete Riisager (LA) har været et borgerligt-liberalt lyspunkt i en regering, der gang på gang har svigtet grundlæggende liberale principper. Med Riisagers exit kan LA ikke længere forsvare at deltage i regeringssamarbejdet, mener Signe Bøgevald Hansen. 

Af Signe Bøgevald Hansen 
Politisk formand for Liberal Alliance Ungdom

Med Merete Riisagers farvel til dansk politik står den danske borgerlighed, idédebat og i særdeleshed regeringen væsentligt svagere end før.

Riisager var et borgerligt-liberalt lyspunkt i en regering, der godt nok er borgerlig-liberal af navn, men i de store træk ikke af gavn.

Både på det idémæssige og realpolitiske plan har undervisningsminister Merete Riisager kæmpet en brav kamp for mere dannelse, frihed og faglighed i landets grundskoler og ungdomsuddannelser. Det er bestemt værd at anerkende.

Fundamentet for en sammenhængende, velfungerende og demokratisk retsstat vil til enhver tid være den kritiske og dannede borger. Derfor har flere af regeringens tiltag på skoleområdet været yderst fornuftige. Det gælder gymnasiereformen, hvor man indfører karakterkrav, og fagligheden herved øges. Det gælder også regeringens nyeste tiltag på folkeskoleområdet, hvor man blandt andet vil indføre et forsøg med selvstyrende folkeskoler og derigennem øge friheden for skoler, forældre og elever.

Svigt af liberalismen
Merete Riisager som undervisningsminister var et kæmpe borgerligt-liberalt plus, der til dels kunne retfærdiggøre Liberal Alliances regeringsdeltagelse. Men selvom Riisagers ihærdige kamp for dannelse, frihed og faglighed i skolesystemet bestemt er beundringsværdig, så gør tiltagene ikke op for de ikkeliberale og kontraproduktive tiltag, som regeringen også har gennemført.

Her særligt i samarbejde med regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti. For den nuværende regering har i stort omfang både svigtet kampen for den danske retsstat og danskernes generelle velstand.

Med indførelsen af burkaforbuddet, dobbeltstraf i ghettoer og fortsat ulovlig logning af danskernes mobildata eroderes grundlaget for retsstaten. Nemlig de borgerlige, individuelle frihedsrettigheder. Samtidig har regeringen fremlagt et særdeles uambitiøst finanslovsforslag, hvor fokus ikke er på skattelettelser, men i stedet på øget offentligt forbrug og herigennem en endnu større stat. Ligeledes har man heller ikke formået at sænke topskatten bare et enkelt procentpoint.

Selvfølgelig kræver regeringssamarbejde som alt andet samarbejde kompromiser. Men når man ved kompromisserne ofrer helt grundlæggende liberale principper på regeringsdeltagelsens alter, så bør man ikke deltage i det.

Ud af regeringen
Betyder det så, at Liberal Alliance til enhver tid bør nægte at indgå i en regering, så man holder hænder og hjerte rent? Nej, det betyder det naturligvis ikke.

Hvis vi ønsker at rykke samfundet i en liberal retning, hvor staten fylder mindre og individet mere, så bliver vi naturligvis også nødt til at påtage os regeringsansvaret fra tid til anden. Men når man summerer den nuværende regerings tiltag og præstationer, så rykker det efter min overbevisning ikke i en liberal retning, hvor staten fylder mindre og individet mere.

I stedet bør man, uden for regeringen, arbejde for, at langt flere af de danske vælgere bliver liberale. Så kan man i en forhåbentlig ikke så fjern fremtid igen indgå i regeringen og dermed også parlamentarisk rykke samfundet i en borgerlig-liberal retning. 

Alt i alt ville partiet og den liberale idédebat på nuværende tidspunkt stå markant stærkere uden for regeringen. For før regeringssamarbejde ud fra et liberalt synspunkt kan siges at være gavnligt, må der være et solidt liberalt grundlag afspejlet i befolkningen, der gør, at det ikke er nødvendigt at indgå kompromisser, der til stadighed krænker borgerlige, individuelle rettigheder.  

Forrige artikel Københavns Professionshøjskole: Lærermangel skal løses med lokale uddannelser Københavns Professionshøjskole: Lærermangel skal løses med lokale uddannelser Næste artikel Professor: Folkeskolen har brug for en fredsaftale Professor: Folkeskolen har brug for en fredsaftale
 • Anmeld

  T R · Debattør

  LA er lige så lidt liberalt som DF er

  Der findes masser af liberale mennesker, men de stemmer åbenlyst ikke på LA der har skullet forklare og forsvare deres liberale principper gang på gang siden de tiltrådte en regering der har ført national konservativ politik hele vejen igennem.

  De liberale mennesker der findes de stemmer dog på Radikale og delvist på Alternativet frøken Hansen hvor man ikke dagligt er nødsaget til at forklare og forsvare det at være liberal - der er det en selvfølge.

  LA er blevet en underafdeling af Venstre - en ligegyldig parentes der makker ret så snart DF dikterer hvilket udlændinge retning der skal gås efter idag. LA er blevet præcist dem de kritiserede så hårdnakkede for at tage magten for magtens skyld og det er patetisk at høre gamle klip af Samuelsen hvor han kritiserer Løkke og Venstre, eller hvor han kritiserede SF for at indgå i en regering i sin tid i modstrid med egne værdier og politik.

  LA har gjort præcist det samme og fremstår som det mest utroværdige parti overhovedet på Christiansborg. Hvis folk vil have topskattelettelser så er en stemme bedre givet ud på de Radikale end LA der rent faktisk fik gjort noget på top skattelettelser sidst de var i regering - og endda i en Socialdemokratisk regering.

  Forskellen var bare at Radikale hverken truede sig op og ned i træer og råbte hysterisk som et forkælet barn om dette ene område, men at det foregik bag de lukkede døre i forhandlings rummet i en samlet stor aftale med mange elementer på bordet.

  Når Nye Borgerlig kommer ind så kan man spørge sig selv hvad man skal bruge LA til idet NB er den rene vare på både fordelings politikken og på udlændinge politikken i forhold til LA der baserer sig på liberale stemmer, men fører den modsatte politik eller enhver given politik så længe de kan komme i regering.