LO: Løft FGU gennem stærke institutioner

DEBAT: LO siger "på det kraftigste" fra over for de "kræfter", som undsiger den grundlæggende institutionsmodel for FGU, skriver næstformand, Ejner K. Holst.

Af Ejner K. Holst
Næstformand i LO

Der er løbet en del vand gennem åen, siden Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse i starten af året fremlagde sin rapport.

Det skyldes blandt andet, at der er kommet meget vand ud af ørerne fra de forskellige institutionsinteresser på området siden da, for der var en meget bred og generel positiv modtagelse af ekspertgruppens anbefalinger.

De anbefalinger havde i høj grad etablering af et samlet (men rummeligt) uddannelsesprogram funderet i én institution (men med flere udbudssteder).

For LO er institutionsmodellen – og herunder det specifikke antal hverken moderinstitutioner eller udbudssteder – ikke det centrale. Det er udviklingen af indholdet i det nye tilbud, og vi synes, der er rigtig mange gode takter i de udspil, der foreligger.

Ikke uddannelsespolitiske light-modeller
Men LO bliver nødt til på det kraftigste sige fra, når der nu er mange kræfter i gang med at undsige den grundlæggende institutionsmodel.

LO – og LO’s medlemmer – har alt for mange erfaringer med uddannelsespolitiske ”light”-modeller, hvor man lokalt skal finde samarbejdsformer og udvikle fælles tilbud (for eksempel de første erhvervsakademimodeller).

Det koster alt for mange ressourcer, og resultatet bliver ofte ikke tilfredsstillende.

Alene at afklare for eksempel de økonomiske mellemværender, om hvor kvalitetsansvaret i praksis ligger, og hvem der i dagligdagen har hvilke ledelsesmæssige beføjelser, kan i den grad trække ressourcer til ikke-undervisningsrettede forhold i en tid, hvor ressourcerne i øvrigt er knappe.

Det rammer eleverne i sidste ende.

Eksisterende tilbud har ikke prangende resultater
Ekspertgruppen havde som central pointe, at vi ikke skal bevare status quo, hvor det alene er en formel samling i en ny fælles lovramme.

Nej, området skal i den grad løftes fagligt og professionelt.

LO er enige i, at der rundt om på landet produktionsskoler og VUC’er gøres et stort og flot arbejde – men vi taber stadig alt for mange i de eksisterende tilbud, og ingen har prangende resultater, når man for eksempel ser på de samlede gennemførelsestal.

LO ønsker ikke, at de næste mange år skal bruges på lokale samarbejdsøvelser og en brug af de knappe ressourcer på administrative og koordinerende opgaver.

Der er behov for fuldt fokus på ledelsesmæssigt og professionelt at samle og udvikle dette område.

Fokus på indhold
Der er en kæmpe opgave i for eksempel at samle den pædagogiske tænkning baseret på værkstedsundervisning med den klassiske, mere boglige undervisning. Det er der, fokus skal ligge – og ikke på lange diskussioner om forskelle i de institutionelle rammer.

LO mener, at man nok skal op i lidt flere end de 25 moderinstitutioner, men bevare fokus på, at de skal være ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomisk bæredygtige.

De cirka 90 udbudssteder virker som et fornuftigt udgangspunkt for at bevare den nødvendige geografiske spredning af udbuddet.

Lad os med det udgangspunkt få fokus på opgaven og udviklingen af tilbuddet og ikke et årelangt udviklingsprojekt om lokalt institutionssamarbejde.

Forrige artikel Højskolerne: Udnyt vores rige dannelsestradition Højskolerne: Udnyt vores rige dannelsestradition Næste artikel EVA: Kortere praktik kan koste elevers faglighed EVA: Kortere praktik kan koste elevers faglighed
 • Anmeld

  Kasper Munk Rasmussen · Uddannelseskonsulent

  Det virker som en mellemløsning

  25 institutioner virker som en mellemløsning, hvor man hverken får koordination eller kritisk masse, men hvor man heller ikke får nærhed.

  Modellen med satelitafdelinger fungerer som bevist af bl.a. Professionshøjskolerne og flere og flere erhvervsskoler.

  Hvis man laver 25-90 skoler vil man alligevel om føje år skulle fusionere dem sammen.

  Hvad med at lave en 10-12 institutioner i stedet for? Så sikres bæredygtighed, ensartethed og det bliver langt nemmere at samarbejde med andre aktører.