Radikale vil sikre nye initiativer mod social kontrol på finansloven

FL21: Der skal findes 31 millioner på finansloven til organisationer, der arbejder med bekæmpelse af negativ social kontrol, hvis det står til R. Pengene skal også gå til at uddanne lærere og pædagoger i at spotte og håndtere udfordringer med social kontrol.

Der er fortsat for mange, der bliver udsat for negativ social kontrol.

Sådan lyder budskabet fra Radikale, som derfor vil finde 31 millioner på finansloven til at komme problemet til livs.

Udmeldingen sker blandt andet på baggrund af den seneste tids historier om en imam i Odense, der udfærdiger religiøse skilsmissekontrakter, og nye tal fra et særligt indsatsteam i Aarhus Kommune, der over de seneste tre år har modtaget 147 indrapporteringer om blandt andet frygt for tvangsægteskaber.

Det forklarer partiets nyudnævnte integrationsordfører, Anne Sophie Callesen.

”Det er de tal og fortællinger (fra møder med frontmedarbejdere, red.), der har gjort indtryk på os,” siger Anne Sophie Callesen.

Radikale vil derfor bruge de 31 millioner på driftsstøtte til organisationer, der til dagligt kæmper mod social kontrol, rådgivningsforløb til voldsramte kvinder samt efteruddannelse af lærere og pædagoger, så de kan blive bedre til at spotte og håndtere negativ social kontrol.

Lærere og pædagoger skal spotte subtil kontrol
Anne Sophie Callesen er enig i, at der er behov for at se på, hvordan brugen af religiøse ægteskabskontrakter kan straffes, som regeringen for nylig har foreslået. Her lyder regeringens udspil, at negativ social kontrol skal straffes på linje med psykisk vold. 

Men Radikale mener samtidig, at der skal bruges flere ressourcer på opsporing og forebyggelse af social kontrol. Det er nemlig ikke kun indberetninger om tvangsægteskaber og omstridte skilsmissekontrakter, Radikale vil bekæmpe.

Det er også det, Anne Sophie Callesen betegner som den mere ”subtile sociale kontrol,” partiet vil forsøge at gøre op med. Den form for kontrol forhindrer ifølge integrationsordføreren eksempelvis unge indvandrerkvinder på ungdomsuddannelserne i at leve det ungdomsliv, de gerne vil. 

”På nogle gymnasier ser vi også en polarisering, hvor en mindre gruppe unge med anden etnisk baggrund forsøger - og nogle gange lykkes med - at udøve negativ social kontrol over for pigerne på gymnasiet, holder øje med hvad de laver og så videre. Det er ting, vi heller ikke vil acceptere,” siger Anne Sophie Callesen.

Derfor vil Radikale bruge fem ud af de i alt 31 millioner til at uddanne lærere, pædagoger og andet fagpersonale til bedre at spotte og håndtere eksempler på social kontrol.

”Det foregår subtilt, og det tror jeg ikke, at lærerne er rustet godt nok til at håndtere. Det bør heller ikke være deres hovedopgave, men det er fuldstændigt afgørende, at vi får afdækket problemerne,” siger Anne Sophie Callesen.

Hvordan efteruddannelsen helt præcist skal indrettes, vil partiet gå i dialog med de faglige organisationer om.

”Det kan være fagpersonalet siger, at de savner svar på, hvordan de går videre med det, hvis de opdager noget. Skal de gå til ledelsen, eller skal de selv tage snakken med eleverne. Det er de svære dilemmaer, man kan stå i som lærer eller pædagog, som vi har brug for at hjælpe dem med og høre, hvad deres behov er.”

Drift frem for tue til tue
Radikale er langt fra det første parti, der vil tage livtag med negativ social kontrol. Tilbage i 2012 lancerede den daværende S-regering en national strategi mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.  

Senere fulgte V-regeringen op i 2016 med deres udgave af en national handlingsplan med titlen ’Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og social kontrol’.

I de efterfølgende år er et væld af initiativer blevet søsat.

Eksempelvis er der afsat penge til forebyggelse af social kontrol i dagtilbud og grundskoler samt styrkede exit-forløb i 2017. I 2018 blev satspuljepartierne enige om at afsætte penge til politiske drøftelser af 2016-strategien, i 2019 blev der afsat midler til partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsaktører, og i 2020 er første del af evalueringen af 2016-handlingsplanen blevet offentliggjort.

Fælles for mange af initiativerne er, at de er finansieret af satspuljemidler. Midler der altså typisk udløber efter tre eller fire år. Det er det, Anne Sophie Callesen blandt andet vil gøre op med ved at sikre området mere varige finanslovsbevillinger.

Hvad er det jeres forslag skal bidrage med, Anne Sophie Callesen, som man ikke allerede har gjort eller har forsøgt sig med i forvejen?

”Det er nok problemet, at det er blevet for meget fra tue til tue på trods af planer og strategier og så videre. Så der er egentlig først og fremmest brug for, at der bliver gjort noget helt konkret, og noget der skaber en sammenhæng frem for at sætte en større rådgivningsgruppe i gang hver eneste gang.”

Flere projekter står til udløb
Men nogle af de ting I gerne vil, såsom at lærerne skal være bedre til at spotte negativ social kontrol og give bedre støtte til exitforløb er jo ting, man allerede har forsøgt sig med. Så jeg vil gentage mit spørgsmål. Hvad skal jeres forslag bidrage med eller være i stand til at løse bedre, som man ikke allerede har forsøgt sig med før?  

“Det er, at der er flere, der har brug for at blive hjulpet. Det er også derfor, vi sætter flere penge af. Fordi et initiativ som Exitcirklen jo har hjulpet. Men det har ikke hjulpet nok, fordi problemet tydeligvis er større. Der er behov for flere indsatser, flere medarbejdere ude i områderne til at opspore, hjælpe og videreføre de gode indsatser, der allerede er. Men de er tydeligvis ikke store nok de indsatser,” siger Anne Sophie Callesen.

Flere initiativer til bekæmpelse af negativ social kontrol hænger faktisk på vippen i forbindelse med de igangværende forhandlinger om reserven for satspuljen. Det drejer sig blandt om en oplysningskampagne målrettet etniske minoritetskvinder, styrkede exitforanstaltninger og styrkelse af fagfolks kompetencer til opsporing af social kontrol blandt børn og unge. Det fremgår af et nyt folketingssvar til Venstres socialordfører, Marie Bjerre.

Ifølge Anne Sophie Callesen er det med til at understrege partiets mål om, at der er behov for at gøre flere midler til bekæmpelse af social kontrol permanente.

”Der er behov for, at vi finder ud af, hvad der virker bedst, styrker de initiativer og gør dem permanente,” lyder det fra Anne Sophie Callesen.

Altinget har uden held forsøgt at få en kommentar på, hvad Socialdemokratiet mener om Radikales fra forslag fra partiets udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund (S).

Radikales forslag er et ud af en række forslag, som støttepartierne allerede har bragt på banen. Vi har samlet oversigten over støttepartiernes forslag til finansloven til dig her.

Forrige artikel Rosenkrantz-Theil peger på Sophie Hæstorp som spids i København Rosenkrantz-Theil peger på Sophie Hæstorp som spids i København Næste artikel Ugerevy: Aflyste forhandlinger, kritik af VUC Syd og farvel til kendt rektor Ugerevy: Aflyste forhandlinger, kritik af VUC Syd og farvel til kendt rektor
Denne uge: SFO, FGU og corona

Denne uge: SFO, FGU og corona

KALENDER: Børne- og undervisningsministeren skal i samråd om udgifter til SFO, der bruges på helt andre ting. Hun skal også svare på spørgsmål om FGU, mens regeringens corona-håndtering kommer i fokus. Få overblikket over ugen her.