Rosenkrantz-Theil og bredt flertal fritager de fleste skoler for nationale test

AFTALE: Undervisningsministeren har landet en aftale, som betyder, at 80 procent af folkeskolerne i år selv må bestemme, om de vil bruge de nationale test. Senere på året skal partierne blive enige om en ny måde at gøre det på.

Fire ud af fem af landets folkeskoler kan i år selv bestemme, om de vil gennemføre nationale test, og i hvilke fag og på hvilke klassetrin de eventuelt vil gøre det. 

Det er en del af den brede politiske aftale om fremtiden for de nationale test, som børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) landede fredag. Partierne bag aftalen er enige om at udskyde den sværeste del af arbejdet, nemlig at blive enige om et helt nyt system for, hvordan man vil evaluere og bedømme det faglige niveau for eleverne i landets folkeskoler, til lidt længere ud i fremtiden.

Inden sommerferien vil regeringen fremlægge et udspil, og parterne vil forsøge at lande en aftale inden årets udgang.

I mellemtiden er det altså besluttet, at langt de fleste folkeskoler selv må bestemme, om de vil teste eleverne. Men for de 20 procent af folkeskolerne, hvor eleverne klarer sig dårligst i fagene dansk og matematik, bliver det også i år obligatorisk at gennemføre nationale test.

Minister: Resultater er for usikre
Aftalen kommer efter, at en ny Vive-rapport viser, at de nationale test er usikre i forhold til at måle den enkelte elevs faglige niveau. Til gengæld viser rapporten, at de nationale test kan bruges til at tegne et mere generelt billede af folkeskoleelevers samlede faglige niveau. 

”De nationale test har vist sig at være for usikre på elevniveau. Elever og forældre skal føle sig sikre på de tilbagemeldinger, de får. Derfor er det fornuftigt at give skolerne frihed til ikke at gennemføre dem i år og sammen udvikle et mere sikkert evaluerings- og bedømmelsessystem, som folk kan stole på,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

SF: Test har spildt børnenes tid
SF ville gerne have sat det nationale testsystem i bero på samtlige skoler. Undervisningsordfører Jacob Mark (SF) håber, at det kommende nye system helt vil afskaffe deciderede nationale test af børnene.

"De nationale test har spildt både børnenes og lærernes tid. Vi mener, at man skal erstatte de nationale test med meningsfulde pædagogiske værktøjer, som lærerne rent faktisk kan bruge til at evaluere børnenes faglighed,” siger Jacob Mark i pressemeddelelsen.

V: Der skal fortsat være test
Hos Venstre lægger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby omvendt vægt på, at der også på længere sigt fortsat skal være et nationalt testsystem:

”Vi har landet en god aftale, der både laver midlertidige ændringer i de nuværende nationale test, så de bliver bedre, men også en aftale, der slår fast, at vi fremover skal have et nationalt test- og evalueringssystem,” siger hun.

Enhedslisten er ikke med i aftalen. Partiet har fredag meddelt, at det vil kalde ministeren i samråd, fordi Enhedslisten er utilfreds med udsigten til, at der fortsat kan være en form for nationale test i folkeskolerne.

Forrige artikel Eksperter anbefaler stor omkalfatring af gymnasiernes elevfordeling Eksperter anbefaler stor omkalfatring af gymnasiernes elevfordeling Næste artikel Denne uge: Rosenkrantz-Theil i samråd om både vold, mistrivsel og studieture Denne uge: Rosenkrantz-Theil i samråd om både vold, mistrivsel og studieture