S: Vi vil flytte uddannelser tættere på de unge

DEBAT: Uddannelser i hele landet har en vigtig betydning for et samlet Danmark. Socialdemokratiet vil blandt andet fjerne nedskæringerne på uddannelsesområdet og styrke små gymnasiers økonomi for at opnå mere ligelig geografisk fordeling, skriver Magnus Heunicke (S). 

Af Magnus Heunicke (S)
Velfærds- og landdistriktsordfører

For nylig havde TV Øst en artikel med overskriften: ”Lokale uddannelser holder de unge i provinsen − men potentialet er endnu større”.

Bag overskriften gemmer sig en undersøgelse, der viser, at hele 87 procent af de studerende på professionshøjskolen Absalon i Nykøbing Falster fortsat er bosat i kommunen et år efter, at de er færdiguddannet.

Uddannelser i hele landet har derfor en vigtig betydning for et samlet Danmark. For det første sikrer vi gode uddannelsesmuligheder for alle unge. Og for det andet er det afgørende, for at den offentlige og private sektor i alle dele af Danmark kan rekruttere dygtige medarbejdere. 

Desværre er det gået den forkerte vej de senere år. 

Brug for centraliseringsstop
Gennem de sidste 20 år er antallet af uddannelsessteder, hvor man kan læse til socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog, lærer eller en anden professionsbacheloruddannelse, faldet markant.

I perioden har 13 kommuner mistet en professionsuddannelse. Og samme tendens ses på erhvervsuddannelserne uden for de største byer.

Vi har derfor brug for et centraliseringsstop. Og så skal uddannelserne tættere på de unge igen. Vores mål er, at alle unge, uanset hvor i landet de bor, skal have gode muligheder for at tage en uddannelse inden for en rimelig afstand af deres bopæl. 

I vores nærhedsudspil er vi kommet med en række konkrete forslag til, hvordan vi får uddannelserne tættere på de unge. 

For det første er det en vigtig forudsætning for at sikre gode uddannelser i hele landet, at VLAK-regeringens nedskæringer, hvor der skæres to procent af uddannelsesområdet år efter år, fjernes. Det vil Socialdemokratiet.

Derudover foreslår vi, at erhvervsuddannelserne skal oprette flere lokale uddannelsessteder, som kan tilbyde udvalgte grundforløb. De små gymnasiers økonomi skal styrkes. Og så skal vi have velfærdsuddannelser i hele landet.

Uddannelser tættere på
Vores mål er, at flere unge skal have en velfærdsuddannelse inden for en afstand af 30 kilometer. Derfor foreslår vi en udflytningsplan, der skal sikre en mere ligelig geografisk fordeling af uddannelsespladserne.

Når job- og uddannelsesmulighederne centraliseres til de store byer, udnytter vi ikke alle de ressourcer, der findes, og som kan komme os alle sammen til gavn.

Og samtidig er centralisering af uddannelsestilbuddene en sikker vej til at affolke dele af provinsen og landdistrikterne, da det fører til, at mange unge bliver nødt til at rejse til storbyen for at uddanne sig.

Uddannelserne skal derfor tættere på de unge.

Danmark bliver et rigere samfund, hvis vi tager hele landet i brug.

Forrige artikel Debat: Vil S efter valget fortsat øge uligheden i uddannelsessystemet? Debat: Vil S efter valget fortsat øge uligheden i uddannelsessystemet? Næste artikel FGU-Aarhus: FGU-forening skal ikke ligne andre FGU-Aarhus: FGU-forening skal ikke ligne andre