Skoleleder: Christiansborgs hetz mod muslimske skoler er diskriminerende

DEBAT: Når politikere på Christiansborg gang på gang vil fratage muslimer retten til at drive friskoler i Danmark, er det en åbenlys diskriminiation på baggrund af etnicitet og religion, skriver Henrik Sørensen.

Af Henrik Sørensen
Skoleleder, Selam Privatskole

”Luk alle muslimske friskoler.”

Overskriften stammer fra B.T. 11. august 2017, hvor Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bekender følgende:

”Jeg må være ærlig og sige, at grundlæggende er det ikke en god idé med muslimske friskoler. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er en friskole, der tager udgangspunkt i islam, ikke en del af majoritetskulturen i Danmark.”

Mette Frederiksens udtalelse var og er naturligvis i klar konflikt med friskolelovens § 1, stk. 1, der skriver:

”Friskoler og private grundskoler kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning.”

I strid med grundloven eller ej
Dansk Folkeparti var hurtig til at løbe efter udtalelsen og fulgte den op med et beslutningsforslag i form af B68, fremsat 31. januar 2018, som sigtede efter at ”afskære statsstøtte til visse friskoler (læs: muslimske), hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund”.

Dansk Folkepartis forslag blev af Justitsministeriets jurister vurderet stridende imod både grundloven og Menneskerettighedskonventionen.

Det stoppede dog ikke DF, der, uagtet grundlovsstridighed, 13. november 2019 genfremsatte forslaget, som dog blev nedstemt i Folketinget.

Men fortolkningen af den danske grundlov er tilsyneladende en spøjs affære. For efter S-regeringen kom til magten, genvurderede Justitsministeriets jurister i juni i år DF-forslagets ulovlighed, og hér kom de pludseligt frem til, at beslutningsforslaget alligevel ikke var i strid med grundloven. 

Så kom DF på banen igen.

Og måske ud fra troen på, at tredje gang er lykkens gang, genfremsatte partiet 20. oktober i år endnu engang sit forslag, mens Nye Borgerlige kom haltende tre uger senere med beslutningsforslaget om at ”fjerne tilskuddet til friskoler baseret på islamiske værdier”.

Åbenlys diskrimination ud fra etnicitet og religion
Det paradoksale ved denne ekstreme og indædte kamp om at fratage muslimer i Danmark samme ret til at drive friskoler som alle andre borgere er, at man fra politisk hold åbenlyst diskriminerer ud fra etnicitet og religion.

Man gradbøjer den danske grundlov efter behov, udøver negativ kontrol med muslimske skoler ved brug af decideret tilsynshetz og politisk pres og med hele dette ideologiske korstog undergraver hele fundamentet for selvsamme demokrati, man påstår at forsvare.

Christiansborg synes i disse år i højere og højere grad at udgøre et parallelsamfund til resten af det danske samfund, hvor behovet for demokratisk dannelse sjældent har været større.

Da det er grundlovsstridigt at vedtage en lov, der udelukkende adresserer muslimske skoler, er løsningen at sløre statsdiskrimination med en spiselig model, der skal forestille at ramme alle, men reelt rammer de få tiltænkte.

Statstvungen fordeling af elever
Her kommer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på banen.

Under førstebehandlingen af beslutningsforslaget fremsat af Dansk Folkeparti i november 2019, udtalte Pernille Rosenkrantz-Theil, at Socialdemokratiet støtter lukningen af muslimske friskoler, hvilket, tilføjede hun, Socialdemokratiet også havde tilkendegivet ved tidligere lejligheder. 

Ministeren udtrykte videre:

”Det er højst uhensigtsmæssigt, hvis elevsammensætningen er meget skæv, for det betyder, at så bliver man dannet ind i et verdensbillede, hvor der kun findes nogen, der er magen til en selv – det duer ikke. Det kan jo så være på alle mulige parametre: det kan være på sociale parametre, det kan være på etniske parametre, religiøse parametre og alt muligt andet.”

Ifølge ministeren er løsningen på det muslimske friskoleproblem således en statstvungen fordeling af eleverne i alle landets grundskoler.

Det handler om Islam og muslimer
Skal man følge undervisningsministerens forslag, så vil den naturlige konsekvens være, at blandt andet landets eneste jødiske friskole, Carolineskolen i København, skal lukkes ned, og at alle kristne friskoler kan begynde at pakke sammen. 

Men lur mig, om vi ikke om føje år, på trods af den socialdemokratiske løsningsmodel, fortsat vil se både jødiske og kristne friskoler i Danmark, mens de muslimske skoler vil være brændt på bålet.

For uanset hvilken dækmanøvre, der er tale om, så handler dette ikke om denne eller hin religion, eksotisk oprindelse eller om bunden eller toppen af den sociale rangstige. Det handler om islam og muslimer. Kun det. Ikke andet.

Velkommen til dansk demokratisk dannelse anno 2020. 

Forrige artikel R vil løfte FGU: Stop forskelsbehand­ling af udsatte unge R vil løfte FGU: Stop forskelsbehand­ling af udsatte unge Næste artikel Debat: Det er et problem, at de lærerstuderende er så ens Debat: Det er et problem, at de lærerstuderende er så ens