Debat

Skoleleder: Christiansborgs hetz mod muslimske skoler er diskriminerende

DEBAT: Når politikere på Christiansborg gang på gang vil fratage muslimer retten til at drive friskoler i Danmark, er det en åbenlys diskriminiation på baggrund af etnicitet og religion, skriver Henrik Sørensen.

Uanset hvilken dækmanøvre, politikerne bruger, når de vil lukke muslimske friskoler, handler det kun om Islam og muslimer, skriver Henrik Sørensen.
Uanset hvilken dækmanøvre, politikerne bruger, når de vil lukke muslimske friskoler, handler det kun om Islam og muslimer, skriver Henrik Sørensen.Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Henrik Sørensen
Skoleleder, Selam Privatskole

”Luk alle muslimske friskoler.”

Overskriften stammer fra B.T. 11. august 2017, hvor Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, bekender følgende:

”Jeg må være ærlig og sige, at grundlæggende er det ikke en god idé med muslimske friskoler. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er en friskole, der tager udgangspunkt i islam, ikke en del af majoritetskulturen i Danmark.”

Da det er grundlovsstridigt at vedtage en lov, der udelukkende adresserer muslimske skoler, er løsningen at sløre statsdiskrimination med en spiselig model, der skal forestille at ramme alle, men reelt rammer de få tiltænkte.  

Henrik Sørensen
Skoleleder, Selam Privatskole

Mette Frederiksens udtalelse var og er naturligvis i klar konflikt med friskolelovens § 1, stk. 1, der skriver:

”Friskoler og private grundskoler kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning.”

I strid med grundloven eller ej
Dansk Folkeparti var hurtig til at løbe efter udtalelsen og fulgte den op med et beslutningsforslag i form af B68, fremsat 31. januar 2018, som sigtede efter at ”afskære statsstøtte til visse friskoler (læs: muslimske), hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund”.

Dansk Folkepartis forslag blev af Justitsministeriets jurister vurderet stridende imod både grundloven og Menneskerettighedskonventionen.

Det stoppede dog ikke DF, der, uagtet grundlovsstridighed, 13. november 2019 genfremsatte forslaget, som dog blev nedstemt i Folketinget.

Men fortolkningen af den danske grundlov er tilsyneladende en spøjs affære. For efter S-regeringen kom til magten, genvurderede Justitsministeriets jurister i juni i år DF-forslagets ulovlighed, og hér kom de pludseligt frem til, at beslutningsforslaget alligevel ikke var i strid med grundloven. 

Så kom DF på banen igen.

Og måske ud fra troen på, at tredje gang er lykkens gang, genfremsatte partiet 20. oktober i år endnu engang sit forslag, mens Nye Borgerlige kom haltende tre uger senere med beslutningsforslaget om at ”fjerne tilskuddet til friskoler baseret på islamiske værdier”.

Åbenlys diskrimination ud fra etnicitet og religion
Det paradoksale ved denne ekstreme og indædte kamp om at fratage muslimer i Danmark samme ret til at drive friskoler som alle andre borgere er, at man fra politisk hold åbenlyst diskriminerer ud fra etnicitet og religion.

Man gradbøjer den danske grundlov efter behov, udøver negativ kontrol med muslimske skoler ved brug af decideret tilsynshetz og politisk pres og med hele dette ideologiske korstog undergraver hele fundamentet for selvsamme demokrati, man påstår at forsvare.

Christiansborg synes i disse år i højere og højere grad at udgøre et parallelsamfund til resten af det danske samfund, hvor behovet for demokratisk dannelse sjældent har været større.

Da det er grundlovsstridigt at vedtage en lov, der udelukkende adresserer muslimske skoler, er løsningen at sløre statsdiskrimination med en spiselig model, der skal forestille at ramme alle, men reelt rammer de få tiltænkte.

Statstvungen fordeling af elever
Her kommer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på banen.

Under førstebehandlingen af beslutningsforslaget fremsat af Dansk Folkeparti i november 2019, udtalte Pernille Rosenkrantz-Theil, at Socialdemokratiet støtter lukningen af muslimske friskoler, hvilket, tilføjede hun, Socialdemokratiet også havde tilkendegivet ved tidligere lejligheder. 

Læs også

Ministeren udtrykte videre:

”Det er højst uhensigtsmæssigt, hvis elevsammensætningen er meget skæv, for det betyder, at så bliver man dannet ind i et verdensbillede, hvor der kun findes nogen, der er magen til en selv – det duer ikke. Det kan jo så være på alle mulige parametre: det kan være på sociale parametre, det kan være på etniske parametre, religiøse parametre og alt muligt andet.”

Ifølge ministeren er løsningen på det muslimske friskoleproblem således en statstvungen fordeling af eleverne i alle landets grundskoler.

Det handler om Islam og muslimer
Skal man følge undervisningsministerens forslag, så vil den naturlige konsekvens være, at blandt andet landets eneste jødiske friskole, Carolineskolen i København, skal lukkes ned, og at alle kristne friskoler kan begynde at pakke sammen. 

Men lur mig, om vi ikke om føje år, på trods af den socialdemokratiske løsningsmodel, fortsat vil se både jødiske og kristne friskoler i Danmark, mens de muslimske skoler vil være brændt på bålet.

For uanset hvilken dækmanøvre, der er tale om, så handler dette ikke om denne eller hin religion, eksotisk oprindelse eller om bunden eller toppen af den sociale rangstige. Det handler om islam og muslimer. Kun det. Ikke andet.

Velkommen til dansk demokratisk dannelse anno 2020. 

Dokumentation

Temadebat: Lokale stemmer fra Uddannelsesdanmark

Mange af landets uddannelsesinstitutioner befinder sig ikke bare geografisk langt fra Christiansborg, men også praktisk langt fra virkeligheden på Slotsholmen og i Børne- og Undervisningsministeriet. 

Hvad bør politikere og embedsværk forstå om den virkelighed, lokale uddannelsesledere befinder sig i? Hvad bør de have større forståelse for og indsigt i?

Det spørger Altinget Uddannelse om i denne temadebat.

Her er debattørerne:

 • Thorkild Bjerregaard, skoleleder, Midtjyllands Kristne Friskole
 • Mads Brinkmann Pedersen, rektor, Struer Statsgymnasium
 • Rikke Christoffersen, direktør, Aalborg Handelsskole
 • Marco Damgaard, skoleleder, Tingbjerg Skole
 • Toni Hessner, forstander, Tronsøskolen
 • Carsten Hogrefe, rektor, Det Blå Gymnasium, Vestfyn
 • Ulrik Goos Iversen, forstander, Baunehøj Efterskole
 • Henrik Sørensen, skoleleder, Selam Privatskole
 • Annette Vilhelmsen, direktør, Tietgen
 • Cathie Westh, rektor, FGU Bornholm
 • Ene Wolfsberg, rektor, FGU Syd- og Midtfyn

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Sørensen

Skoleleder, Selam Privatskole

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Pernille Rosenkrantz-Theil

Social- og boligminister, MF (S)
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2003)

0:000:00