Ungdomsuddannelser kan snart sælge eksamensbeviser i udlandet

EKSPORT: Med et nyt lovforslag bliver det muligt for danske erhvervsskoler og gymnasier at udbyde uddannelser i udlandet og give sine elever officielt kompetencegivende eksamensbeviser. Er det erhvervsskolernes opgave at tjene penge i udlandet, spørger elever og lærere.

Snart bliver det muligt at tage en dansk ungdomsuddannelse i udlandet og få et officielt eksamensbevis, der er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og hele verden. Det fremgår af et lovforslag, som undervisningsminister Christine Antorini (S) fremsætter i marts.

Dermed kan et nyt dansk eksporteventyr starte, mener ministeren, der i dag rejser til Vietnam som del af et dansk eksportfremstød af erhvervsuddannelser i selskab af bl.a. DI og erhvervsskole-repræsentanter.

”Der er et kæmpe ønske i udlandet om at lære af den pædagogik, vi har i Danmark, på især erhvervs-og videreuddannelsesområdet. I Vietnam har de ingen tradition for at uddanne inden for de erhvervsrettede områder, og det har vi jo en mangeårig tradition for med både egentlige erhvervsuddannelser og livslang læring på voksen- og efteruddannelserne,” siger Christine Antorini.

Login