Ungdomsuddannelser kan snart sælge eksamensbeviser i udlandet

EKSPORT: Med et nyt lovforslag bliver det muligt for danske erhvervsskoler og gymnasier at udbyde uddannelser i udlandet og give sine elever officielt kompetencegivende eksamensbeviser. Er det erhvervsskolernes opgave at tjene penge i udlandet, spørger elever og lærere.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) rejser i dag som den første undervisningsminister nogensinde til Vietnam som leder af en dansk eksportdelegation, der skal sælge danske ungdomsuddannelser. 
Undervisningsminister Christine Antorini (S) rejser i dag som den første undervisningsminister nogensinde til Vietnam som leder af en dansk eksportdelegation, der skal sælge danske ungdomsuddannelser. Foto: Agnete Finnemann Scheel/Altinget.dk
Marie Dissing Sandahl

Vi har et ønske om, at danske uddannelser skal være i verdensklasse, men derudover handler det også om, at eksport af uddannelse også kan være et bud på, hvad Danmark også kan leve af i fremtiden. Det er endda en mulighed, at vi kan reducere de offentlige udgifter til uddannelse, fordi skolerne selv kan tjene penge.

Anya Eskildsen, direktør Niels Brock
Fakta
Der er i forbindelse med lovforslaget ikke er afsat statsmidler til brug for institutionernes etablering i udlandet. Etablering og drift af udbud i udlandet skal ske som særskilt indtægtsdækket virksomhed. Dette indebærer, at udbud i udlandet ikke må finansieres af danske taxametertilskud, altså offentlige tilskud til drift. Der vil dermed gælde et krav om, at der foretages særskilte for- og efterkalkulationer for et udbud i udlandet, og at udlandsvirksomheden ikke i sig selv må give et akkumuleret underskud fire år i træk. Institutionernes indtægtsdækkede virksomhed behandles således regnskabsmæssigt i et særskilt kredsløb uafhængigt af institutionernes ordinære drift.

Kilde: Undervisningsministeriet

Snart bliver det muligt at tage en dansk ungdomsuddannelse i udlandet og få et officielt eksamensbevis, der er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og hele verden. Det fremgår af et lovforslag, som undervisningsminister Christine Antorini (S) fremsætter i marts.

Dermed kan et nyt dansk eksporteventyr starte, mener ministeren, der i dag rejser til Vietnam som del af et dansk eksportfremstød af erhvervsuddannelser i selskab af bl.a. DI og erhvervsskole-repræsentanter.

”Der er et kæmpe ønske i udlandet om at lære af den pædagogik, vi har i Danmark, på især erhvervs-og videreuddannelsesområdet. I Vietnam har de ingen tradition for at uddanne inden for de erhvervsrettede områder, og det har vi jo en mangeårig tradition for med både egentlige erhvervsuddannelser og livslang læring på voksen- og efteruddannelserne,” siger Christine Antorini.

Altinget logoUddannelse
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget uddannelse kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00