DIEH: Bæredygtig handel skal være helt centralt i den nye udviklingspolitiske strategi

DEBAT: Med et fokus på bæredygtig handel kan Danmark være med til at skabe stabilitet og udvikling i udviklingslande. Værdikædetilgangen kan nemlig skabe jobs, bekæmpe fattigdom og og sikre levevilkår, skriver Nanna Callisen Bang.

Placeholder image
Millioner af jobs i blandt andet Etiopien kan blive tabt på grund af covid-19. Derfor er fokus på bæredygtig handel og jobskabelse vigtigt, skriver Nanna Callisen Bang. Foto: Tiksa Negeri/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmark skal være foregangsland for arbejdet med at udvikle bæredygtige, globale værdikæder, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder og hensynet til miljø og klima i udviklings-og vækstlandene.

Vi skal arbejde langt mere sammen, og åbent dele viden og erfaringer, så der samlet skabes en langt større samfundsværdi og impact af de danske bistandsmidler og de mange milliarder kroner, der årligt købes varer for i udviklings- og vækstlandene af både offentlige og private indkøbere.

Med covid-19 og den globale pandemi er det blevet meget håndgribeligt, hvor lille verden er, og hvor stor betydning mobilitet og udveksling af varer og serviceydelser har på globalt plan.

Det understreger tydeligt det enorme udviklingspotentiale der er ved bæredygtig handel, og hvorfor bæredygtig handel, der har et klima og miljømæssigt men også et socialt og etisk fokus, bør være helt centralt i Danmarks nye udviklingspolitiske strategi.

Bæredygtig handel som motor i udvikling
Virksomheder og offentlige indkøbere i Danmark har gennem deres indkøb og værdikæder markant indflydelse ikke bare på klimabelastningen, men også på arbejdstagerrettigheder og levevilkår i udviklings- og vækstlandene, hvor de får produceret og køber deres varer fra.

Derfor bliver der ingen fattigdomsbekæmpelse uden et erhvervsliv, der er parat til at investere i både nye grønne løsninger og udviklingen af ansvarlige værdikæder, der bidrager til social udvikling og jobskabelse.  

Nanna Callisen Bang, Direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel

Bæredygtig handel handler derfor ikke kun om klima og miljø. Bæredygtig handel omfatter også rettigheder og sociale vilkår i de lande, hvor varerne produceres.

Vigtigheden af at handel både er grøn og social og økonomisk bæredygtig er kun blevet tydeligere med den globale epidemi.

Epidemien har måske ikke ramt så hårdt på sundhedsområdet, som vi frygtede, men den har været en katastrofe for især mindre producenter inden for blandt andet landbruget og tekstilindustrien.

Det ser vi tydeligt i lande som for eksempel Etiopien og Myanmar, og International Labor Organization (ILO) estimerer, at mindst 81 millioner jobs kan blive tabt på verdensplan på grund af covid-19.

Bæredygtig handel kan skabe stabilitet og udvikling
Uden lokal jobskabelse, hvor især mindre producenter bliver er en del af værdikæden og kan få adgang til markeder og en indtægt, de kan leve af, vil det være umuligt at nå Verdensmålene.

Om Dansk Initiativ for Etisk Handel
Dansk Initiativ for Etisk Handel er den danske organisation for bæredygtig handel og ansvarlige værdikæder.

Organisationen bygger på den danske tradition for dialog og samarbejde på tværs af interesser, og blev etableret i 2008 af erhvervslivet, fagbevægelsen og civilsamfundsorganisationerne for at styrke viden, handling og konstruktivt samarbejde omkring bæredygtig handel i udviklings- og vækstlandene.

Organisationen har kontor i den gamle handelsbygning ved Brøstes Gård på Christianshavn, og har i dag over 120 medlemmer og samarbejdspartnere fra fagbevægelsen, erhvervslivet, det offentlige, civilsamfundet og erhvervsorganisationerne, der alle er engageret i bæredygtig og ansvarlig handel.

Kerneområder for Dansk Initiativ for Etisk Handel er netværk, udvikling af bæredygtige, globale værdikæder og ansvarlig leverandørstyring, partnerskaber, alliancer og vidensdeling. 

Derfor bliver der ingen fattigdomsbekæmpelse uden et erhvervsliv, der er parat til at investere i både nye grønne løsninger og udviklingen af ansvarlige værdikæder, der bidrager til social udvikling og jobskabelse.

På den måde spiller bæredygtig handel også en vigtig rolle i at skabe stabilitet og udvikling i områder, hvor livsvilkårene er pressede, og der er stor migration.

Vi har en stor opgave foran os med at udvikle mere robuste, inklusive og ansvarlige leverandørkæder. Derfor er det positivt, at vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel oplever en stadig stigende interesse fra både offentlige og private partnere, der engagerer sig i det lange seje træk med at integrere ansvarlighed i indkøb og selve kerneforretningen. Det sker ikke med et snuptag.

Impact gennem værdikæder og alliancer
Værdikædetilgangen har allerede vist sin værdi og vil få en endnu større betydning fremadrettet. Det er vigtigt med en holistisk tilgang og en anerkendelse af, at hele værdikæden skal inddrages fra producent, forarbejdning, afsætning, indkøbere og forbruger.

Alle led er vigtige, og danske virksomheder og indkøbere kan spille en endnu større rolle som eksponentiel multiplikator af dansk udviklingsbistand. Ikke kun miljø og klima, men også menneskerettigheder må derfor indtænkes i værdikæder og udbudsmateriale hos dansk erhvervsliv, investorer, virksomheder og myndigheder.

Læs også

Når vores søsterorganisationer ude i verden og vores medlemmer på tværs af fagbevægelsen, dansk erhvervsliv, organisationer og det offentlige er begejstrede for det brede samarbejde og for eksempel de danske alliancer for soja og palmeolie, som vi faciliterer i Dansk Initiativ for Etisk Handel, så er det fordi, der er et stort potentiale for langsigtede løsninger og reel transformativ impact på komplekse problemer som for eksempel afskovning eller overfiskeri, bedre levevilkår og respekt for rettigheder, der ikke kan løses af en aktør alene.

Årtiet for samarbejde og videndeling
I Dansk Initiativ for Etisk Handel vil vi opfordre til at gøre dette årti til årtiet for samarbejde og videndeling. De komplekse og store globale udfordringer med covid-19, arbejdsløshed, fattigdom og ulighed kan ikke løses i siloer og med et snuptag af en enkelt aktør.

Der er i stedet behov for at styrke samarbejdet, at tænke og handle langt mere netværks- og alliancebaseret, og i langt højere grad at dele viden.

Den nye danske udviklingspolitiske strategi bør derfor prioritere det netværksbaserede arbejde på tværs af sektorer, transparens og en langt højere grad af videndeling af de løsninger, der kan være til gavn for flere. Her kan det brede samarbejde i initiativer, som Dansk Initiativ for Etisk Handel, spille en vigtig rolle og sikre konkret videndeling og løsninger på de fælles udfordringer i værdikæden.

Det er navnlig interessant inden for de sektorer, hvor danske virksomheder har styrkepositioner og mulighed for impact, hvor der er store drivhusgasudledninger og et høj potentiale for lokal jobskabelse og forbedring af levevilkår.

Det er eksempelvis i landbrug, afskovning, tekstil og vand men også inden for mange andre sektorer og brancher. Det er afgørende, at kendte effektive og virkningsfulde løsninger skaleres til gavn for alle, så Danmark effektivt bidrager til en grøn og samtidig social retfærdig omstilling.

Temadebat: Hvordan skal den nye udviklingspolitiske strategi se ud?

Danmarks nuværende udviklingspolitiske strategi udløber i 2021. Derfor har minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen (S) sat gang i arbejdet med en ny strategi.

Det stod allerede klart med indgåelsen af forståelsespapiret, at klimabistand skal være et centralt fokus. Desuden har tidligere udviklingsminister Rasmus Prehn (S) forklaret, at der skal fokuseres mere på Afrika og mindre på Asien.

Så hvad skal strategien egentlig indeholde? Det spørger Altinget Udvikling om i denne debat.

Her er debattørerne:
 • Alex Ahrendtsen (DF), udviklingsordfører
 • Katarina Ammitzbøll (K), udviklingsordfører
 • Nanna Callisen Bang, direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel
 • Peter Seier Christensen (NB), udviklingsordfører
 • Anna Frellsen og Anne Smith Petersen, hhv. direktør, Maternity Foundation og vicedirektør, PlanBørnefonden
 • Marie Gad, chef for global udvikling og bæredygtighed, Dansk Industri
 • Christian Juhl (EL), udviklingsordfører
 • Anne Mette Kjær, professor, Aarhus Universitet
 • Jarl Krausing, international chef, Concito
 • Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors
 • Trine Pertou Mach, politisk chef, Oxfam Ibis
 • Flemming Møller Mortensen (S), minister for udviklingssamarbejde
 • Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet
 • Rasmus Nordqvist (SF), ordfører for international udvikling
 • Lars Engberg-Pedersen, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 • Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
 • Kathrin Wessendorf, Thorkild Olesen og Line Brøgger Kjærgaard, hhv. direktør, IWGIA, formand, Danske Handicaporganisationer og konstitueret direktør, AIDS-fondet
 • Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser