Kristne ngo'er: Kirker og religiøse aktører er uundværlige i udviklingsarbejde

DEBAT: Kirkelige organisationer i internationalt udviklingsarbejde kan også flytte meget i dansk udviklingspolitisk arbejde. Men mangel på finansiering er vores største udfordring, og det kræver en politisk prioritering, skriver Jørgen Bøytler.

Af Jørgen Bøytler
Ph.d. og formand for Brødremenighedens Danske Mission (BDM) og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU)

Små og store danske ngo'er spiller en vigtig rolle, hvor de danske udviklingspolitiske visioner rammer virkeligheden ude i verden.

Et lysende eksempel er et voksende rehabiliteringsarbejde for psykisk handicappede børn og unge i det palæstinensiske selvstyreområde nær Ramallah på Vestbredden, som Brødremenighedens Danske Mission (BDM) støtter.

Et andet markant eksempel er en mangeårig indsats med forebyggende helsearbejde ved Tanganyikasøen i Tanzania og DR Congo. Her har mere end en kvart million mennesker lært at undgå de mest basale sygdomme.

De kæmper vores kamp
Med udviklingsstøtten til Palæstina bidrager vi til, at hundredvis af børn og unge med psykiske handicaps får et værdigt liv. Her får danske udviklingspolitik valuta for pengene.

Det er muligt gennem et stærkt folkeligt engagement herhjemme og en dedikeret muslimsk/kristen medarbejderstab i selve projektet, som drives lokalt af vores partner Brødrekirken.

De møder behovene, de påvirker myndighederne, de er til stede i selv de mindste landsbyer. Vi kæmper med i deres kamp for de handicappedes rettigheder i Palæstina, uanset tro, religiøs, etnisk eller socioøkonomisk baggrund.

Solidariteten ned på jorden
Lokal forankring tilsat kirkelig dansk opmærksomhed er afgørende komponenter, hvis vilkår som sundhed, religionsfrihed, rettigheder og livsmuligheder for sårbare grupper skal påvirkes i verden. Det gøres ikke på bonede politiske gulve alene.

Solidariteten må ned på de mest støvede sideveje, og praktiseres i en rå virkelighed, som mange steder er ubarmhjertig og konfliktfyldt.

Her er projekternes syd-partnere vigtige talerør og lokale aktører for dansk udviklingspolitik overfor myndigheder og politikere. De langvarige partnerskaber og at man ’tænker på andre end sig selv’ spiller en vigtig rolle i mange civilsamfunds udvikling. Her står de kirkelige aktører unikt og solidt forankret med værdier som håb, værdighed, retfærdighed, fred og forsoning.

Unikke værdier
På Vestbredden er hverdagen ofte præget af overgreb, dårlige sundheds- og uddannelsesforhold og manglende rettigheder for de handicappede.

En ulykkelig situation som rammer den enkelte familie, men ikke gives megen opmærksomhed fra myndighedernes side i skyggen af den årelange politiske konflikt, der sætter dagsordenen. Det er vi ved at få lavet om på.

Netop her kan dansk udviklingspolitik bidrage til positiv forandring, når kirker og religiøse aktører får mere - ikke mindre(!) - officiel spilletid, også på den danske hjemmebane.

Finansieringen mangler
Vi er begejstrede over, at Minister for Udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S) overfor DMRU har erklæret sig som bannerfører for et stærkt solidaritetsarbejde udført igennem folkelige og værdibaserede organisationer som DMRU’s medlemsorganisationer.

Desværre er finansieringen til kirkeligt udviklingssamarbejde gennem folkelige organisationer i Danmark helt utilstrækkelig. I DMRU må langt over halvdelen af de projekter, som et bevillingsudvalg har vurderet støtteværdige, afvises alene på grund af manglende finansiering. Det berører også det særlige vindue for projekter med fokus på fremme af tros- og religionsfrihed – et tema, som regeringen har særligt fokus på.

Nu opfordrer vi også de andre partiers udviklingsordførere til at spille med i en stærkere politisk prioritering af udviklingsengagerede danske græsrødders indsats i kampen for en bedre verden.

Efterspørgslen fra puljeorganisationerne, behovene i verden og den brede danske befolknings engagement rummer et kæmpe potentiale, som kan forløses gennem en styrket finansiering af små folkelige og værdibaserede organisationer, der arbejder med udvikling i øjenhøjde. Det er en politisk opgave.

Forrige artikel Mellemfolkeligt Samvirke: Socialt udsatte er Danmarks blinde vinkel i verdensmålene Mellemfolkeligt Samvirke: Socialt udsatte er Danmarks blinde vinkel i verdensmålene Næste artikel 15 ngo'er til regeringen: Klimakrisen kan ikke løses uden menneskerettighederne 15 ngo'er til regeringen: Klimakrisen kan ikke løses uden menneskerettighederne