DF: Løft ældres hverdag uden at gå på kompromis med smitterisikoen

DEBAT: Initiativer skal beskytte ældre mod coronasmitte, men de skaber menneskelige udfordringer. Folketinget må understøtte, at kommuner laver sociale aktiviteter, som tager hensyn til hygiejne og afstandskrav, skriver ældreordfører Karina Adsbøl (DF).

Af Karina Adsbøl (DF)
Ældreordfører

Vi blev alle ramt, da covid-19 i slutningen af februar kom til Danmark.

Vores hverdag blev med ét vendt på hovedet, og vi skulle alle vænne os til en ny hverdag. Ingen kendte morgendagen, men alle vidste, at situationen skulle tages alvorligt – meget alvorligt. 

På landets plejehjem blev beboerne fra den ene dag til den anden isolerede. De pårørende blev forment adgang, og hverdagen med fællesspisning og sociale aktiviteter sat på hold.

Det var hårdt – både for de pårørende, men i endnu højere grad for de mange ældre, der pludselig måtte afstå fra samvær med deres kære.

De ældres tarv var fra krisens begyndelse topprioritet for Dansk Folkeparti. Som ældreordfører bekymrede det mig, hvordan isolationen ville påvirke vores mange ældre både fysisk og psykisk. 

Mange af de initiativer, der blev iværksat, blev i høj grad søsat for at beskytte vores ældre og udsatte mod smittefare, men i kølvandet på disse tiltag opstod en række menneskelige udfordringer. De udfordringer har vi stadig.

For hvordan sikrer man de ældre en god hverdag, mens man samtidig minimerer smittefaren? 

Regeringen har nølet
Personligt synes jeg, at forløbet har været mudret, og det har taget alt for lang tid at få forhandlet initiativer på plads, der kunne lette dagligdagen for vores ældre samt pårørende rundt om i landet.

Det ærgrer mig, at den socialdemokratiske regering har nølet, for det har store menneskelige konsekvenser at isolere folk, og ensomheden er svær for mange. 

Reelt set ved vi ikke, hvad det kommer til at betyde på sigt, men jeg har dagligt fået hjerteskærende mails fra pårørende, der fortæller historier om, hvor svær isolationen og adskillelsen er.

Den slags henvendelser må vi ikke sidde overhørig, og derfor bør vi hele tiden afsøge nye muligheder for at løfte hverdagen for vores ældre uden at gå på kompromis med smitterisikoen. 

Men det er ikke en nem opgave. Myndighedernes anbefalinger vægter tungt, men de, der er berørt både personligt og professionelt, har også en stemme i debatten. Sådan bør det i hvert fald være. 

Kommuner har tænkt nyt
Regionerne og KL har langt om længe indgået aftale om, at plejehjemsbeboere med corona ikke skal sendes hjem fra sygehuset, så længe sygehusene har kapacitet til at beholde dem. Det er afgørende, og en af de ting, som Dansk Folkeparti længe har plæderet for. 

Der skal også testes flere fremover, og det skal sikres, at personalet ude i ældreplejen har adgang til alle de nødvendige værnemidler. Samtidig er det nu muligt for kommunerne at søge penge til at styrke samværet udendørs.

Det bliver altså muligt for de ældre at mødes med deres pårørende og andre beboere uden for plejehjemmet – for eksempel i pavilloner, så samværet også fastholdes på dage, hvor det danske vejr ikke arter sig.

En del kommuner har været gode til at tænke nyt og gennemføre sociale aktiviteter under hensyntagen til afstandskrav og hygiejne. Vi har blandt andet set i medierne, hvordan musikere er mødt op foran plejehjem og har aktiveret beboerne med musik og sang.

De billeder har varmet mit hjerte, og jeg er ikke i tvivl om, at den slags initiativer gør en kæmpe forskel for vores ældre og derfor i endnu højere grad bør understøttes politisk.

Forrige artikel Center for Sund Aldring: Regeringen overser ældres ret til selvbestemmelse Center for Sund Aldring: Regeringen overser ældres ret til selvbestemmelse Næste artikel Virkelighedens Velfærd: Løs krisen med saltvandsindsprøjtning til velfærden Virkelighedens Velfærd: Løs krisen med saltvandsindsprøjtning til velfærden