Nye retningslinjer for besøg på plejehjem er uklare og komplekse, mener Ældre Sagen

BESØGSGUIDE: Opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen får blandet modtagelse. Ældre Sagen frygter, at der bliver for stor forskel mellem reglerne i forskellige kommuner.

Forventningerne var store, da Sundhedsstyrelsen tirsdag den 12. maj efter lang tids pres offentliggjorde nye retningslinjer for besøg på plejehjem og ældrecentre.

De opdaterede retningslinjer skulle skabe større klarhed over, hvordan besøg kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Men ifølge Ældre Sagen er de nye retningslinjer for uklare og komplekse, til at kommuner og plejehjem vil kunne omsætte dem til ensartet praksis.

Login