V: Lad os få et opgør med papirnusseriet

DEBAT: Et opgør med papirnusseriet vil give omsorg af høj kvalitet til ældre. Men regeringens ældrepolitik viser, at den har det hele i munden, skriver ældreordfører Jane Heitmann (V).

Af Jane Heitmann (V)
Ældreordfører 

Det er helt afgørende, at vi i Danmark har et velfærdssamfund, hvor der både er tid til at yde en værdig omsorg og de serviceydelser, som de ældre har behov for.

Et Danmark, hvor veluddannede medarbejdere bruger langt størstedelen af deres arbejdstid sammen med de ældre – og ikke blot halvdelen af arbejdstiden. Der skal være tid nok til kerneopgaven, fordi de giver værdi for både ældre og personale.

Vi må og skal øge indsatsen for at fjerne uhensigtsmæssige registreringskrav og give medarbejderne mere frihed, så fagligheden kan blomstre og en værdig ældrepleje med tid til omsorg bliver en helt naturlig del af hverdagen.

Det er ikke mange måneder siden, at den tidligere VLAK-regering lancerede udspillet 'Færre regler og mindre bureaukrati'.

Forud for udspillet gennemførte vi en kulegravning af regler og registreringskrav på blandt andet ældreområdet.

I kølvandet på konklusionerne af kulegravningen præsenterede vi en række forslag til at fjerne unødvendige regler, skemaer og rigid kontrol for på den måde at frigøre tid til omsorg og nærvær.

Indberet utilsigtede hændelser samtidig
Lad mig komme med et par konkrete eksempler: Vi foreslog, at det skal være muligt for medarbejdere i kommunerne at indberette utilsigtede hændelser af mindre alvorlig karakter samtidig i stedet for omgående og hver for sig.

Det frigør nemlig tid fra administrative opgaver, som medarbejderne i stedet kan anvende sammen med borgerne.

Et andet forslag er, at det skal præciseres, hvornår en borger systematisk skal vurderes ud fra de 12 sygeplejefaglige områder.

Med andre ord har vi en lang række forslag til, hvordan vi kan frigøre tid fra administrative opgaver til fordel for mere omsorg og endnu bedre pleje af vores ældre.

Betyder det så, at vi er i mål? Nej, der er stadig mulighed og potentiale for at fjerne regler og dokumentationskrav. Et arbejde, som vi gerne havde fortsat.

Hav ikke regler for reglernes skyld
For Venstre var kampagnen 'Meld en regel' højt prioriteret. Her kunne medarbejdere og ledere i den offentlige sektor selv komme med forslag til regler og krav, som, de syntes, var overflødige.

De mange forslag har været en stor hjælp til at få ryddet op i unødvendigt bureaukrati i ældreplejen.

Den røde regering kunne med fordel overveje en lignende kampagne. Særligt fordi kampagnen gav et godt indblik i, hvor medarbejderne udfordres af eksisterende regler, og hvordan dagligdagen i ældreplejen kan tilrettelægges mere smidigt.

Administration på det enkelte plejehjem og dokumentation er nødvendig og bidrager til at skabe tryghed for både ansatte og beboere.

Men vi skal være meget bevidste om, at det ikke må tage overhånd, og at vi ikke skal have regler for reglernes skyld.

Det er ikke godt nok, når undersøgelser viser, at medarbejderne kun bruger halvdelen af deres tid sammen med de ældre borgere.

Regeringen lever ikke op til forventninger
Hånden på hjertet, så havde jeg store forventninger til regeringen på netop ældreområdet. Men jeg må trist konstatere, at man har det hele i munden.

Regeringen har ingen lovforslag på ældreområdet i deres lovkatalog, og demenshandlingsplanen ville være totalt amputeret, hvis ikke Venstre havde insisteret på at prioritere midler, så vi kommer tættere på målet om et demensvenligt Danmark.

Finansloven er mager på ældreområdet og byder noget overraskende kun på en pulje til en forsøgsordning, på trods af at Socialdemokratiet gik til valg på et "opgør med puljetyranniet". Og hvornår Arne kan gå på sin tidlige pension, er endnu en velbevaret socialdemokratisk hemmelighed.

Hvis jeg her og nu skal komme med et stort juleønske, så vil det være et ønske om, at vi får et opgør med papirnusseriet, så vores ældre kan opleve et 2020 med mere tid til omsorg af høj kvalitet og ikke mindst hjertevarme.

Det kan kun gå for langsomt.

Forrige artikel FSD: Sæt et FSD: Sæt et "alt optaget"-skilt på døren for at bevare en værdig ældrepleje Næste artikel Borgmester: Hold fingrene fra vores bureaukrati Borgmester: Hold fingrene fra vores bureaukrati
Sundhedsministeriets departementschef går på pension

Sundhedsministeriets departementschef går på pension

NAVNE: Regeringen siger farvel til endnu en nøglespiller i kampen mod corona-virus. Sundhedsministeriets departementschef, Per Okkels, går på pension. ”Det har intet med corona eller mink at gøre,” siger han til Altinget.