3F: Regeringens fedtspilleri sætter liv og helbred på spil

DEBAT: Vi falder ikke på halen over spininitiativer, der skal foregive handlekraft og vilje til at løse problemerne, når regnedrengene alligevel har fat i rattet, og regeringen vil fortsætte nedskæringer på Arbejdstilsynet, skriver Ulla Sørensen fra 3F.

Af Ulla Sørensen
Arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig i 3F

Man skulle tro, at regeringen mente det alvorligt, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen for godt et år siden bebudede, at et ekspertudvalg skulle kulegrave arbejdsmiljøområdet – for begrundelsen og erkendelsen lød, at den hidtidige arbejdsmiljøindsats simpelthen er slået fejl.

Men de kyndige i udvalget blev straks lagt i benlås af regeringen, for ekspertudvalget fik instruks om, at anbefalingerne samlet set skulle være neutrale for de offentlige finanser.

Så meget for de triste kendsgerninger, som var baggrunden for regeringens fiasko-erkendelse: Blandt andet en stigning fra 2012-2016 på 15 procent, der klager over nedslidende arbejde og smerter i kroppen, og en stigning i samme periode på 17 procent, som er udsat for psykisk belastning på arbejdet på grund af tidspres, mobning, vold eller trusler om vold med videre.

Så meget for den reelle, politiske vilje til at tage arbejdsmiljøproblemerne alvorligt og iværksætte en markant indsats, der kan vende udviklingen.

Fokuser på kontrol af sikkerhed og sundhed
På trods af regeringens økonomiske benlås har ekspertudvalget præsenteret nogle anbefalinger, som vi i 3F bakker op, blandt andet:

  • En målrettet tilsynsindsats fra Arbejdstilsynets side for at uddele flere påbud og sanktioner til de virksomheder, der tilsidesætter deres medarbejderes sikkerhed og sundhed.
  • Skærpede strafbestemmelser over for virksomhederne og den ansvarlige ledelse ved gentagne eller grove tilsidesættelser af arbejdsmiljøbestemmelserne er bestemt også hårdt tiltrængt.

Derudover synes vi, at Arbejdstilsynet bør fokusere på at kontrollere, om sikkerheden og sundheden er i orden på arbejdspladserne.

Derfor må udvalgets konstatering af, at virksomhederne har brug for mere dialog og vejledning, ikke imødekommes på bekostning af Arbejdstilsynets kontrolindsats.

Forebyggelsesindsatsen skudt til hjørne
Tilmed er det en stor skuffelse, at man i ekspertudvalget har skudt et afgørende spørgsmål til hjørne, idet en styrkelse af arbejdsmiljøorganisationen på virksomhederne er sendt til behandling i et nyt udvalg.

Det er trods alt den forebyggende indsats og dialogen på virksomhederne samt en løbende opkvalificering af medarbejdernes arbejdsmiljørepræsentanter, som kan bidrage til et mærkbart løft af sikkerheden og arbejdsmiljøet.

Regelforenkling på bekostning af arbejdsmiljø
Troen på regeringens reelle vilje til at lade ekspertudvalget levere de vise sten er også undervejs blevet yderligere undergravet.

Regeringen har iværksat en ”regelforenklingsindsats”, som også kan få betydning på arbejdsmiljøområdet, uagtet at forskrifter for et mere sikkert og sundhedsvenligt arbejdsmiljø da for søren må gå forud for, hvad virksomhederne oplever som ”besværligt og bøvlet”.

Før sommerferien udpegede regeringen så også et stresspanel, alt imens ekspertudvalget for arbejdsmiljø var i fuld gang med at afslutte sit arbejde og færdiggøre sine anbefalinger.

I 3F er vi såmænd nøjsomme folk. Vi tager positivt imod ethvert fremskridt – mindre og større -– på arbejdsmiljøområdet, for vores medlemmers liv og helbred er på spil, når man ikke tager sikkerhed og arbejdsmiljø tilstrækkeligt alvorligt.

Men vi falder altså ikke på halen over spininitiativer, der skal foregive handlekraft og vilje til at løse problemerne – når Excel-drengene alligevel har fat i rattet, og regeringen med forslaget til ny finanslov dokumenterer sin reelle strategi med fortsatte nedskæringer på Arbejdstilsynet.

Det eneste anstændige
Hvis et flertal i Folketinget her i efteråret vil bevise, at de tager de forværrede arbejdsmiljøproblemer og lønmodtagernes helbred og sundhed alvorligt, så er finansloven lakmusprøven.

3F bakker i den forbindelse op om forslaget om ekstra 100 millioner kroner i fast bevilling til Arbejdstilsynet til kontrol af arbejdsmiljøet.  

Øgede investeringer i et forbedret arbejdsmiljø er det eneste anstændige.

Ja, selv Excel-drengene burde kunne se fidusen gennem deres tonede briller, for et bedre arbejdsmiljø vil føre til flere gode år på arbejdsmarkedet for de ansatte – og vil dermed vise sig som en gevinst for både de ansatte, virksomhederne og samfundet generelt på lidt længere sigt.

Forrige artikel Skuffede fysioterapeuter: Vi mangler strategi for muskel- og skeletsygdomme Skuffede fysioterapeuter: Vi mangler strategi for muskel- og skeletsygdomme Næste artikel Ase kritiserer LO: I bærer skylden for den lave dagpengesats Ase kritiserer LO: I bærer skylden for den lave dagpengesats