A-kasse: Vores medlemmer er bedre tjent med nærhed end stordrift

REPLIK: Modsat hvad Min A-kasse mener, så er stordrift ikke den eneste vej til velfungerende a-kasser. Specialiseret viden og tæt kontakt til medlemmerne har nemlig stor værdi, skriver Michael Madsen fra Socialpædagogernes A-kasse.

Af Michael Madsen
Formand for Socialpædagogernes A-kasse

Fusionen af LO og FTF er en enestående mulighed for at rydde op i a-kassestrukturen, så fortidens skel ikke står i vejen for større, fagligt velfunderede, tværgående a-kasser, skriver direktør for Min A-kasse, Kim Them Serup.

Han harcelerer blandt andet over, at vores medlemmer – omkring 39.000 socialpædagoger – stort set alle er dagpengeforsikrede i vores egen a-kasse.

Han hævder, at tværfaglighed og stordrift er forudsætningen for at kunne løfte de omfattende og komplekse krav, som a-kassernes opgaver omfatter.

Her må man forstå, at Socialpædagogernes A-kasse kommer til kort. Det er selvfølgelig forkert.

Vi kender vores medlemmer
Min A-kasse har valgt at drive a-kasse på én måde. Vi har valgt en anden, nemlig den, hvor vi er tætte på vores medlemmer.

Det er vi gennem hele deres arbejdsliv, for vores jobkonsulenter har arbejdssted på vores ti lokale fagforeningskontorer.

På denne måde skaber vi synergi mellem den faglige organisation og a-kassen i den rådgivning, vi leverer til det ledige medlem, og vi er klar med vejledning og sparring allerede i opsigelsesperioden eller forud for en raskmelding, så vi i mange tilfælde kan undgå perioder med ledighed.

Via samarbejder med tillidsrepræsentanter og ledere har vi et indgående kendskab til vores socialpædagogiske arbejdspladser og vores medlemmers faglighed.

Det bruger vi hver dag til at hjælpe vores ledige medlemmer tilbage i job, både gennem formidling af konkrete jobs, ved at synliggøre det brede spektrum af jobmuligheder, som det socialpædagogiske arbejdsmarked repræsenterer, og gennem sparring om en effektiv, fagligt specifik jobsøgningsstrategi for det enkelte medlem.

Lav ledighed og høj tilfredshed
Vores relativt homogene medlemsskare betyder samtidig, at vi er i stand til at oppebære en kollektiv – og billig – lønforsikring, som sikrer økonomisk tryghed for vores ledige medlemmer, mens de finder næste job. Det er vi stolte af.

Vi nøjes således ikke med "bare" at udbetale dagpenge til tiden og gennemføre de lovpligtige samtaler med vores ledige medlemmer, sådan som Kim Them Serup antyder. Nej, vi får vores medlemmer i job, og det ser vi som en af vores fornemste opgaver.

Vi har stabilt lave ledighedstal, som bekræfter dette. Samtidig scorer vi meget højt i alle målinger af medlemstilfredshed. Begge dele peger på, at vi har valgt en rigtig vej.

Specialiseret viden
Vi deler Kim Them Serups begejstring over, at de to hovedorganisationer nu er blevet til én.

Vi samarbejder selvfølgelig allerede med andre a-kasser og forbund, hvor det er relevant, og vi ser fusionen som en mulighed for nye samarbejdsmuligheder.

Men stordrift på a-kasseområdet er ikke den eneste vej til velfungerende a-kasser, der kan løfte opgaverne. Specialiseret viden og tæt kontakt til medlemmerne har stor værdi i en kompleks verden. Det beviser vi hver eneste dag.

Forrige artikel Krifa roser Pape: Psykisk og fysisk vold skal ligestilles Krifa roser Pape: Psykisk og fysisk vold skal ligestilles Næste artikel Akademikere: Tak til EU for øremærket barsel til fædre Akademikere: Tak til EU for øremærket barsel til fædre