Ældre Sagen: Gør det attraktivt for folkepensionister at arbejde

DEBAT: Det vil være godt for dansk økonomi, hvis flere kan arbejde længere. Men det kræver en langsigtet national strategi for, hvordan vi kan sikre det gode arbejdsliv igennem hele livet, skriver Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Af Bjarne Hastrup
Direktør i Ældre Sagen

Ældre Sagen siger nej til at hæve folkepensionsalderen tidligere end allerede aftalt. For det første er det ikke samfundsøkonomisk nødvendigt. For det andet er en del mennesker slidt ned og vil ikke kunne klare en endnu højere folkepensionsalder.

Det vil være godt for dansk økonomi, hvis flere kan arbejde længere. Men det kræver en langsigtet national strategi for, hvordan vi kan sikre det gode arbejdsliv igennem hele livet.

Heldigvis kan politikerne gøre noget allerede her og nu. De kan understøtte den udvikling, der allerede er i gang, hvor flere bliver ved med at arbejde på deltid, efter de har nået folkepensionsalderen. Det kan ske ved at gøre det mere rentabelt at arbejde ved siden af folkepensionen.

Hvis man arbejder ved siden af folkepensionen, kan man tjene op til 60.000 kroner ved personligt arbejde, før der sker modregning i pensionstillægget og andre tillæg til folkepensionen. Størstedelen af de folkepensionister, der fortsat arbejder, tjener mindre end 60.000 kroner om året, for ved den grænse får man betydeligt mindre ud af det.

Tjener en enlig folkepensionist for eksempel 10.000 kroner ud over de 60.000 kroner, vil hun efter skat og modregning i pensionstillægget stå tilbage med cirka 4.200 kroner i hånden. Det svarer til en effektiv marginalskat – altså skat plus modregning i pensionstillæg - på hele 58 procent. Til sammenligning har topskatteyderen en marginalskat på 56,4 procent. Folkepensionisten kommer altså til at betale en højere marginalskat end topskatteyderen – og det ved en arbejdsindkomst over 60.000 kroner, mens der først betales topskat af indkomster over cirka 480.000 kroner.

Gulerod til dem, der vil arbejde
I Ældre Sagen foreslår vi derfor, at man skal kunne tjene 100.000 kroner om året ved siden af folkepensionen, før arbejdsindkomsten modregnes i pensionstillægget.

Det er en enkel løsningsmodel, som imødekommer behovet for at gøre det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Med forslaget giver vi en gulerod til dem, der gerne vil arbejde lidt mere. Vi øger fleksibiliteten i forhold til mulighederne for at arbejde ved siden af folkepensionen, og forslaget er målrettet dem, der faktisk kan og også gerne vil arbejde ved siden af folkepensionen. Der er altså ingen, der tvinges til at arbejde mere, end de kan eller vil.

Forslaget vil være til gavn for samfundsøkonomien – og dermed os alle sammen – hvis folkepensionister arbejder mere og længere, og dermed bidrager endnu mere via øgede skatteindtægter med videre.

Sidst, men ikke mindst vil det vise en klar politisk prioritering af seniorer på arbejdsmarkedet. Det vil vise, at seniorers kompetencer og tilstedeværelse på arbejdsmarkedet anerkendes fra politisk hold; at seniorer er en vigtig arbejdskraft.

Forrige artikel Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Forskere: Behov for nedre grænse for arbejdstid? Næste artikel Sofie Carsten Nielsen: Derfor vil vi hæve pensionsalderen i 2025 Sofie Carsten Nielsen: Derfor vil vi hæve pensionsalderen i 2025