A-kasse om finansloven: Stop udhulingen af dagpengene

DEBAT: 52 procent af ledige får økonomisk eller materiel hjælp fra familie eller venner. Det er en falliterklæring, at det personlige netværk tager over, fordi systemet ikke rækker, skriver Lasse Grønbech.

Af Lasse Grønbech
Bestyrelsesformand, Akademikernes A-kasse

Der er brug for, at politikerne tager en aktiv beslutning om at stoppe udhuling af dagpengene. Og det bør ske allerede på den kommende finanslov.

For dagpengene er ikke, hvad de har været. Værdien og kompensationsgraden er blevet kraftigt udhulet gennem årene, og smertegrænsen er for længst nået. Vi er nu ofte afhængige af hjælp fra vores nærmeste for at få livet som ledig til at hænge sammen.

I en undersøgelse er cirka 4.500 ledige a-kassemedlemmer blevet spurgt, om de har fået økonomisk eller materiel hjælp – af for eksempel kæreste, familie eller venner – under deres ledighed. Ud af samtlige besvarelser fra de 12 medvirkende a-kasser siger hele 52 procent, at andre har hjulpet dem økonomisk eller materielt.

Årsagen skal findes i, at den forsikring, som du får via dit medlemskab af en a-kasse, er blevet betydeligt mindre værd over tid. Det skyldes blandt andet en lavere satsregulering end lønudviklingen, karensdage og en nedsat dimittendsats.

Det betyder, at det beløb, som vores medlemmer får i dagpenge, langt fra altid kan dække de faste månedlige udgifter, som den enkelte har.

Når det er sagt, har vi dog ingen forventning om, at alle vores medlemmer skal kunne bibeholde samme indkomst og levestandard, når de bliver ledige.

Men det er alligevel skræmmende, at over halvdelene af de adspurgte i undersøgelsen har fået hjælp af deres netværk. Mange af os tænkte jo, at a-kassen var en forsikring, så vi ikke behøvede at gå til vores bagland for økonomisk støtte, men sådan er virkeligheden desværre blevet.

Ledige må ty til lån og opsparing
Hvis politikerne bliver ved med at udhule og skære ned på dagpengene, er det kun et spørgsmål om tid, før medlemmerne – herunder vores medlemmer i Akademikernes A-kasse – stemmer med fødderne og forsvinder over i de private lønforsikringer eller satser på at klare sig for deres opsparing, hvis de bliver ledige.

Det er ofte kun de velstillede, der har denne mulighed, men de er til gengæld afgørende for, at dagpengesystemet fungerer som forsikring, hvor de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs.

I undersøgelsen fra Danske A-kasser fremgår det, at 24 procent af de ledige må låne penge til at komme igennem tiden som arbejdsløs, mens hele 79 procent måtte bruge af deres opsparing i perioden.

For mange vil det nok først være, når disse to muligheder er udtømt, at man æder ydmygelsen og går til familie og venner for hjælp. Men vi bør ikke acceptere, at den forsikring, der skulle holde hånden under os, når vi bliver ramt af ledighed, slet ikke er nok til at holde os oven vande.

Der er brug for et dagpengeløft.

Forrige artikel DA: Kvinders lønefterslæb skyldes ikke forskelsbehandling DA: Kvinders lønefterslæb skyldes ikke forskelsbehandling Næste artikel Lederne: Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes Lederne: Rigide regler for hjemmearbejde skal lempes