Dansk Erhverv: Disruptionrådet har forberedt os på fremtiden

DEBAT: Disruptionrådet er starten på en fremtid, hvor alt fra infrastruktur til uddannelser skal omstilles fra en analog til en digital verden, skriver Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør i Dansk Erhverv.

Af Stine Pilegaard Jespersen
Underdirektør i Dansk Erhverv

Robotterne kommer! I de fleste lande er det et skrækscenarie, hvor mekaniske dyr langsomt vil spise jobs, så der ikke længere er noget at lave for almindelige mennesker.

I Danmark er det anderledes, vi ønsker robotterne velkommen, men der har manglet viden og debat om den digitale revolution. Derfor var oprettelsen af Disruptionrådet så vigtig. Nu er vi i gang, og rådets visioner skal omsættes til handling.

Tænker vi den politiske debat to år tilbage, så var der ikke meget snak om hverken digital revolution eller nødvendig omstilling af alt fra uddannelser til arbejdsmarked.

Disruptionrådet har udbredt dansk digitalisering
Sådan er det ikke i dag, og det er blandt andet Disruptionrådets fortjeneste. Vi var mange, der for bare få år siden var dybt forundrede og frustrerede over, at vi kunne se et digitalt magnettog komme tordnende, uden at hverken politikerne eller offentligheden havde den store opmærksomhed på emnet.

Tanken om at samle arbejdsmarkedets parter samt nogle af landets vigtigste virksomheder for at udbrede forståelsen af den digitale omstilling til hele landet er helt rigtigt tænkt. Vi står derfor også et helt andet sted i dag.

Samtalen om digitalisering er nået helt ud til kantinebordene på landets virksomheder. Men hvor det i mange lande har affødt frygt, og hvor for eksempel de faglige organisationer har råbt vagt i gevær, så er situationen helt anderledes i Danmark.

HK’s formand Kim Simonsen har udtrykt det meget klart – en robot er en kollega, du ikke har mødt endnu. Vi oplever fra arbejdsgiversiden generel velvilje og samarbejde om digitalisering fra fagbevægelsen. En McKinsey-analyse fra sidste år viste da også, at selv blandt de digitale frontløbere er ingen befolkninger så positivt indstillede over for ny teknologi som i Danmark.

Med Disruptionrådet er affyringsrampen klar, nu mangler vi bare at bygge raketten og fylde den med det nødvendige brændstof for at nå stjernerne. Og her kommer det helt centrale.

Viden skal føre os ind i digital fremtid
I Dansk Erhverv ser vi ikke Disruptionrådet som enden, men kun begyndelsen på vores digitale omstilling. Da vi i sin tid sad i Globaliseringsrådet, blev arbejdet fulgt op af en række fremsynede reformer med meget stor betydning for Danmark som vidennation.

Vores situation i dag er på mange måder parallel med dengang. Der er store forandringer på vej, og svaret er i høj grad viden.

Vi mener, at der nu med inspiration fra globaliseringspuljen bør laves en samlet digitaliseringspulje i størrelsesordenen 50 milliarder kroner frem mod 2025.

De udfordringer, vi står over for, er så omfattende, at det er afgørende, at vi tager nogle radikale skridt, så alt fra infrastruktur til uddannelser bliver omstillet fra en analog til en digital verden.

Vi håber og tror, at Disruptionrådet har skabt en modenhed både i befolkningen og blandt politikerne, så der vil være opbakning til en så massiv prioritering af de fælles ressourcer.

Disruptionrådet er og har været en spændende rejse. Vi er alle blevet klogere, og det digitale er rykket fra bagerste til forreste række.

Nu er det på tide, at vi omsætter de mange samtaler til konkret politisk handling og sikrer, at danskerne også i 2030 ser digitalisering som en mulighed og ikke det turning point, der rykkede os væk fra pladsen som et af de rigeste og lykkeligste folk på jorden.

Forrige artikel Fællestillidsmand: Hvorfor underminerer ministeren sit eget ekspertudvalg? Fællestillidsmand: Hvorfor underminerer ministeren sit eget ekspertudvalg? Næste artikel HK: Vi skal have behandlingsgaranti til folk med stress HK: Vi skal have behandlingsgaranti til folk med stress