Debat

Danske Professionshøjskoler: Arbejdstagere skal have adgang til uddannelse hele livet

Uddannelse er ikke kun for unge. Der er brug for en strategi, der understøtter livslang læring. Det er nødvendigt, hvis der skal være nok hænder i fremtiden, skriver Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen. 

Vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for en række brancher og fagområder, og efteruddannelse og omskoling kan være én blandt flere løsninger til at sikre de nødvendige kompetencer, skriver Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen.
Vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for en række brancher og fagområder, og efteruddannelse og omskoling kan være én blandt flere løsninger til at sikre de nødvendige kompetencer, skriver Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen.Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
Poul Skov Dahl
Kristina Kristoffersen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvis vi skal kunne sikre de efterspurgte kompetencer på et omskifteligt arbejdsmarked de kommende år, har vi i Danmark brug for en strategi, som sikrer medarbejdere adgang til uddannelse hele livet. Der er med andre ord brug for et uddannelsessystem og en uddannelseskultur, der understøtter livslang læring. Det er nødvendigt - både set fra et individ- og et samfundsperspektiv.

For den enkelte vil bedre og flere muligheder for livslang læring være en afgørende faktor for, at man er i stand til at bidrage på arbejdsmarkedet i de 50 år - eller mere - som mange i dag kan forvente at skulle arbejde.

Det handler selvfølgelig om at være fagligt kompetent til de job, der er på arbejdsmarkedet, men det handler også i høj grad om, at efteruddannelse understøtter faglig udvikling, som er med til at skabe et attraktivt arbejdsliv for den enkelte.

Danmark sakker bagud

Set i et samfundsmæssigt perspektiv er flere og bedre muligheder for livslang læring afgørende for at sikre, at arbejdsmarkedet kan blive forsynet med relevante kompetencer fleksibelt og i tider med skiftende krav til arbejdsstyrken. Vi kommer til at mangle arbejdskraft inden for en række brancher og fagområder, og efteruddannelse kan være én blandt flere løsninger til at sikre de nødvendige kompetencer.

Hvor der i Danmark er færre og færre, der deltager i efteruddannelse hen over årene, gælder det omvendte i Sverige og Finland

Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen, Danske Professionshøjskoler

Vi ved, at muligheder for kompetenceudvikling og udvikling i jobbet er en parameter, når unge vælger uddannelse. Samtidig viser en analyse fra Vive, at netop mangel på muligheder for faglig udvikling er et argument for, at der i forhold til en række velfærdsuddannelser er en relativ stor sivning væk fra de jobs, man er uddannet til.

Derfor er det ærgerligt, at den offentlige finansiering til kompetencegivende efter- og videreuddannelse er faldet drastisk de seneste mange år.

Man får et yderligere perspektiv på problemstillingen, hvis man kigger til udlandet. Det har Tænketanken DEA gjort i en nylig udgivet rapport om international sammenligning af mulighederne for efteruddannelse.

Det viser sig, at vi i Danmark ligger lavere end eksempelvis lande som Sverige og Finland, når det gælder arbejdsstyrkens deltagelse i efteruddannelse. Det viser sig også, at det går den gale vej. Hvor der i Danmark er færre og færre, der deltager i efteruddannelse hen over årene, gælder det omvendte i Sverige og Finland. Her deltager flere og flere i efteruddannelse.

Med andre ord er der risiko for, at vi i Danmark sakker bagud, når det handler om fortsat at kunne udvikle arbejdsstyrkens kompetencer igennem løbende efteruddannelse og livslang læring.

Flere er på samme bølgelængde 

Derfor finder vi i Danske Professionshøjskoler, at der er en række interessante aspekter i Reformkommissionens seneste rapport, hvor man anbefaler gratis efter- og videreuddannelse i Danmark. Vi hilser også velkomment, at en række politiske aktører efterhånden er på bølgelængde. Senest har Det Radikale Venstre fremlagt et udspil med perspektivrige muligheder for livslang læring. Det samme har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) af flere omgange.

Hvis vi skal have hænder og hoveder nok på velfærdsområderne og til at sikre den grønne omstilling, har vi i Danmark brug for en egentlig strategi for livslang læring samt et system og en kultur, der understøtter borgerne i at uddanne sig gennem hele livet.

I Danmark har vi igennem de seneste 20 år haft fokus på at øge uddannelsesniveauet, og på nogle parametre er vi lykkedes; eksempelvis er andelen af unge mennesker, der fuldfører en videregående uddannelse højere end nogensinde. Det er en succes. Men der er brug for, at vi udvider fokus fra uddannelse til de unge til uddannelse hele livet.

Læs også

Bedre muligheder for opskoling og omskoling

Kigger vi til Singapore, har man valgt netop en sådan strategi med fokus på at udvikle både uddannelsesstruktur og uddannelseskultur, der går fra fokus på uddannelse til de unge – til uddannelse til hele livet. Det gør man blandt andet ved målrettet at støtte personer over 40 år i at uddanne sig både på deltid og fuldtid. Det kan vi lade os inspirere af.

Der er brug for et uddannelsessystem, der understøtter personer i reelt sporskifte – på en måde, hvor man ikke skal starte forfra og på SU, når man har både børn og termin at forsørge

Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen, Danske Professionshøjskoler

Vi får nemlig brug for langt bedre adgang til både ”opskoling” og ”omskoling” for personer på arbejdsmarkedet. De aktuelle optagelsestal for en række velfærdsuddannelser og stem-uddannelser sammenholdt med både aktuel og kommende efterspørgsel efter disse kompetencer viser, at vi må udvikle flere og mere fleksible modeller for uddannelse, hvis vi skal sikre, at arbejdsmarkedet får adgang til efterspurgte kompetencer.

For det første er der brug for langt bedre muligheder for det, vi kunne kalde ”opskoling” i løbet af arbejdslivet, således at adgangen til uddannelse, et niveau op, skal være langt bedre og langt mere fleksibel.

Det vil i praksis sige, at den dygtige tømrer eller sosu-assistent skal kunne uddanne sig til et næste niveau, hvilket vil sige som henholdsvis bygningskonstruktør eller sygeplejerske sideløbende med sit arbejde over en længere årrække.

Set fra individets synspunkt er det godt, fordi det sikrer en faglig udvikling på en måde, hvor man ikke tvinges på SU og væk fra arbejdsmarkedet, og således har man mulighed for at opretholde forsørgerpligt.

Set fra et samfundsperspektiv er det godt, blandt andet fordi det gør erhvervsuddannelser, der af mange opfattes som ”blindgyder”, mere mulighedsrige og attraktive, når man løbende kan bygge ovenpå. Derudover giver det flere muligheder for langt mere fleksibelt at understøtte uddannelse og udvikling af efterspurgte kompetencer til arbejdsmarkedet.

Fortsat udvikling af uddannelsessystemet

For det andet er der brug for et uddannelsessystem, der understøtter personer i reelt sporskifte – på en måde, hvor man ikke skal starte forfra og på SU, når man har både børn og termin at forsørge.

Der er brug for et uddannelsessystem, der understøtter personer i reelt sporskifte – på en måde, hvor man ikke skal starte forfra og på SU, når man har både børn og termin at forsørge

Poul Skov Dahl og Kristina Kristoffersen, Danske Professionshøjskoler

Årsagerne til sporskifte kan være flere både for den enkelte og for samfundet. Det kan skyldes, at nogle job bliver overflødige som følge af eksempelvis den teknologiske udvikling.

Eksempelvis peger hvert fjerde medlem af 3F på, at de forventer, at deres job overtages af en robot. Derudover kan personer være nedslidte fysisk eller psykisk, og de kan derfor have brug for omskoling.

Slutteligt kan det også være, at nogle individer i løbet af deres plus 50 år på arbejdsmarkedet får brug for omskoling simpelthen for at kunne opretholde fortsat trivsel igennem et langt liv på arbejdsmarkedet.

Vi har i Danmark et solidt og veludviklet system for fuldtidsuddannelser, der i særlig grad er målrettet unge mennesker. Det skal vi fortsat have og udvikle. Dertil skal vi sikre, at vores uddannelsessystem skaber livslang læring, hvilket er vigtigt, fordi det understøtter arbejdstagerne i at arbejde mange år på arbejdsmarkedet, og fordi det sikrer en langt bedre kompetenceforsyning og kompetencesikkerhed end uddannelsessystemet aktuelt er i stand til.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kristina Kristoffersen

Rektor, UCN
cand.pæd. (Aarhus Uni. 2010)

Poul Skov Dahl

Direktør, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ph.d, Political Science (SDU 2005)

0:000:00