Det siger vismændene og regeringens regnedrenge om dansk økonomi

OVERBLIK: De Økonomiske Råd og regeringen er enige om, at væksten har bidt sig fast, og at der ikke er akut trussel for overophedning. Men prognosemagerne er uenige på andre punkter.

Det ene positive økonomiske nøgletal efter det andet tikker ind, mens kommuner og regioner forhandler med finansministeren om næste års økonomiske ramme.

Beskæftigelsen når nye højder, BNP-væksten har bidt sig fast på et par procent plus/minus enkelte decimaler, 2017 bød på et solidt overskud på de offentlige finanser, friværdierne stiger. Danmark har med andre ord taget fat på noget, der ligner en højkonjunktur.

Dermed er blikket i den finanspolitiske styring også ved at skifte fokus fra et stædigt fokus på budgetlovens krav til bundlinjerne på de offentlige budgetter til i stadig større grad at interessere sig for balancen mellem den tilgængelig arbejdskraft og virksomhedernes behov, lønudviklingen og borgernes boligøkonomi.

Login