EL: S og DF vender det døve øre til advarsler mod forhøjet pensionsalder

DEBAT: DF og S skylder vælgere og fagforeninger klare svar på, hvorfor vi skal arbejde til, vi falder døde om, eller til der ikke er kræfter til at løfte børnebørnene, skriver Finn Sørensen (EL).

Af Finn Sørensen (EL)
Beskæftigelsesordfører

Hvorfor vender Socialdemokratiet og DF det døve øre til advarslerne om at sætte pensionsalderen op? Det kunne jeg godt tænke mig et svar på.

Det fik jeg nemlig ikke i en forespørgselsdebat 6. november, som Enhedslisten havde indkaldt til.

Det har ellers ikke skortet på advarsler.

Sæt pensionsalderen på pause nu! Så klar var talen fra Tonny Olsen, næstformand i Malerforbundet i juli i år. Det var bogstaveligt ment.

Forbundene vender tommelfingeren nedad
En pensionsalder på 65 år er nok af den simple grund, at mange af forbundets – og mange andre forbunds – medlemmer er slidt ned, inden de når så langt.

Udover Malerforbundet, så vender også FOA, Fødevareforbundet, Blik og Rør, Jord-og Betonarbejdernes Landsklub, og Snedker-Tømrerne i 3F tommelfingeren nedad.

Byggefagenes Samvirke i København opfordrer direkte til at opsige forliget om højere pensionsalder inden folketingsvalget.

Lyt til advarslerne
De store pensionskasser og de økonomiske vismænd advarer imod den stejle kurve for højere pensionsalder, og spørger berettiget: Hvad skal alle de mennesker leve af, som ikke kan holde til at arbejde så længe?

Man skulle tro, at arbejdsgiverne gerne ville have højere pensionsalder, men 52 procent siger nej.

Selv en af ”fædrene” til den højere pensionsalder, professor Jørn H. Petersen, har nu fortrudt, at han som medlem af Velfærdskommissionen i sin tid var med til at anbefale det.

Den massive kritik fik Dansk Folkeparti til at ryste på hænderne, men kun et øjeblik. Under forespørgselsdebatten ville DF ikke love at stemme for forhøjelse af pensionsalderen til 69 år i 2020.

Men det varede ikke længe, så slog Kristian Thulesen Dahl fast, at det gør DF, og det bekræftede Socialdemokratiet også.

S og DF klar til pensionsalder på 69 år
Det fremgår desværre også klart og tydeligt af det forlig, de indgik  14. september 2015, hvor pensionsalderen blev forhøjet til 68 år med virkning fra 2030.

Næste gang, der skal tages stilling, er i 2020. Og der er kun én ting der tæller, nemlig stigningen i den gennemsnitlige levealder.

Allerede i 2015 var den steget så meget, at pensionsalderen faktisk skulle hæves til 69,5 år i 2030.

Men da de har aftalt, at den ikke må stige med mere end et år ad gangen, så blev det "kun" 68 år.

Derfor er det ganske klart: Med mindre der sker et drastisk fald i den gennemsnitlige levealder, hvilket er helt usandsynligt, så er S og DF klar til at forhøje pensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035.

Og så fremdeles, hvilket indebærer, at en 18-årig kan "se frem til" at kunne gå på pension, når hun er 75, mens nyfødte må vente til de er 77.

Ingen hensyn til de nedslidte
Det er bunduretfærdigt over for den meget store del af befolkningen, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet, og som får de fysisk og psykisk hårde job.

Sundhedsministeren har for nylig bekræftet den store ulighed i levealder mellem de økonomisk dårligst stillede og de bedst stillede. For mændenes vedkommende er den knap 10 år, for kvindernes knap 5 år.

S og DF siger ganske vist, at der skal findes nogle løsninger for de ”nedslidte”.

Men indtil nu er de ikke kommet med noget som helst konkret, og ingen af dem stiller betingelse om, at der skal være konkrete løsninger på dette område, før de igen stemmer for højere pensionsalder.

Hvis de gamle magtpartier mente noget med at tage hensyn til ”de nedslidte”, så havde de ventet med at hæve pensionsalderen, til vi har et arbejdsmarked, som folk kan holde til.

Så havde de sørget for uddannelse til alle de ufaglærte og ret til tidligere tilbagetrækning, for dem der ikke kan mere.

Start med at rette op på problemerne
På alle punkter er det gået den forkerte vej.

Arbejdsmiljøet er blevet ringere, flere bliver slidt ned fysisk og psykisk, der er skåret i uddannelserne, efterlønnen er stort set væk, det er blevet meget sværere at få førtidspension.

Alt det skal der rettes op på, før man diskuterer højere pensionsalder.

Derfor har Enhedslisten foreslået, at pensionsalderen sættes på pause, og at der indføres en ret til hel eller delvis tilbagetrækning på dagpenge efter et antal år på arbejdsmarkedet og som medlem af A-kassen.

Skylder vælgerne svar
Jeg synes, at DF og S skylder vælgere og fagforeninger klare svar på disse spørgsmål:Hvorfor skal vi arbejde til, vi falder døde om, eller til der ikke er kræfter til at løfte børnebørnene?

Hvad skal de mange tusinde mennesker leve af, som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før tid, set i lyset af alle stramningerne af dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge og kontanthjælp?

Hvorfor vil I ikke lytte til advarslerne og benytte jer af den vetoret, som ministeren siger, at I har?

Under forespørgselsdebatten 6. november bekræftede ministeren, at hvis blot ét parti siger nej, så kan det ikke gennemføres. Hvilke undskyldninger er der tilbage?

Forrige artikel Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den Direktør: Lærernes frokostpause er ikke blevet frataget, for de har aldrig haft den Næste artikel De statsansattes frontkæmpere: Jo, lærerne har ret til betalt spisepause De statsansattes frontkæmpere: Jo, lærerne har ret til betalt spisepause