FA: Lav reformer af arbejdsmarkedspoli­tikken trods rekordhøj beskæftigelse

DEBAT: Trods høj beskæftigelse og lav ledighed er der behov for reformer af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Desværre signalerer regeringen ikke fornyelser af arbejdsmarkedspolitikken, mener FA.

Af Nadeem Farooq
Underdirektør, Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Danmark befinder sig i et økonomisk opsving. Nogle mener, at opsvinget går på hæld, mens andre er mere optimistiske.

Hvorom alting er, er det et faktum, at vi i Danmark har oplevet en betydelig beskæftigelsesfremgang de seneste år.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at fremgangen tæller 231.000 personer fra indgangen af 2010 og frem til udgangen af 2018.

Det er en succeshistorie. I runde tal svarer 231.000 personer til antallet af indbyggere i Odense og Roskilde.

Tilsammen, vel at mærke.

Danmark spenderer mere end OECD-gennemsnit
Trods den rekordhøje beskæftigelse og ditto lave ledighed er der behov for reformer af den aktive arbejdsmarkedspolitik.

Sandheden er, at vi i Danmark bruger rigtig mange penge på vores aktive arbejdsmarkedspolitik. Faktisk er vores udgifter blandt verdens højeste.

Målt i forhold til BNP bruger Danmark omkring tre gange så mange ressourcer på den aktive beskæftigelsesindsats, end OECD-gennemsnittet gør.

Derfor anbefaler OECD i sin landerapport fra 2019, at regeringen sætter større fokus på, om arbejdsmarkedsindsatserne giver et positivt økonomisk afkast eller ej.

Og der er nok at tage fat på.

Indret politikken til at være på forkant
Eksempelvis viser en analyse, som Finansministeriet udgav sidste år, at jobrotationsordninger og seks ugers jobrettet uddannelse har et samfundsøkonomisk tab på henholdsvis 45 og 60 millioner kroner.

Men trods OECD's løftede pegefinger og analysen fra Finansministeriet har den socialdemokratiske regering imidlertid signaleret, at den ikke har fornyelser af arbejdsmarkedspolitikken på tegnebrættet.

Det er ærgerligt, for der er brug for fornyelse. Det skyldes ikke mindst, at sigtelinjen for den aktive arbejdsmarkedspolitik i dag er at hjælpe ledige i job.

Med andre ord starter beskæftigelsesindsatsen først, når ledigheden er indtruffet. Indsatsen sker på bagkant.

Den nødvendige fornyelse består i at indrette dele af arbejdsmarkedspolitikken, så den i højere grad er på forkant.

Skal investere i ufaglærte og ph.d.er
Konkret bør en del af de mange ressourcer, som vi anvender i den aktive arbejdsmarkedspolitik, investeres i løbende kompetenceudvikling af hele arbejdsstyrken fra ufaglært til ph.d.

Det vil ruste arbejdsstyrken til at honorere de krav, som følger i kølvandet på den teknologiske udvikling.

Den nuværende gunstige situation på arbejdsmarkedet med historisk høj beskæftigelse er netop et oplagt vindue til at iværksætte konstruktive og nødvendige reformer, der fornyer vores flexicurity-model og skaber en fremtidsorienteret arbejdsmarkedspolitik.

Forrige artikel EL til minister: Skal vi lade de syge vente endnu længere på et jobreformfiks? EL til minister: Skal vi lade de syge vente endnu længere på et jobreformfiks? Næste artikel Brian Mikkelsen: Sikkerheden for medarbejdere i udlandet skal styrkes Brian Mikkelsen: Sikkerheden for medarbejdere i udlandet skal styrkes
Arbejdstilsynet får ny direktør

Arbejdstilsynet får ny direktør

NAVNE: Sine Frederiksen bliver ny direktør i Arbejdstilsynet. Hun kommer fra en stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement.