Finanssektor: Valgkamp må ikke spænde ben for aftale om arbejdsmiljø

DEBAT: Regeringens ekspertudvalg kommer med vigtige anbefalinger til at forbedre indsatsen for fremtidens arbejdsmiljø. Men det forestående folketingsvalg risikerer at bremse forhandlinger mellem partier, skriver Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

Af Mariane Dissing
Administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har bebudet, at han i næste uge vil indkalde alle Folketingets partier til forhandlinger om en ny aftale for arbejdsmiljøindsatsen.

En aftale, der gerne skulle lande senest i foråret 2019 og træde i kraft fra 2020.

Anbefalinger til arbejdsmiljø
Når ordførerne sætter sig til forhandlingsbordet, er det afgørende, at de tager anbefalingerne fra regeringens ekspertudvalg alvorligt.

De sigtelinjer for fremtidens arbejdsmiljøindsats, som udvalget har udstukket via sine anbefalinger, bør sætte et tydeligt aftryk i den endelige politiske aftale. 

Et hovedtema i tre af ekspertudvalgets i alt 18 anbefalinger er, at arbejdsmiljøindsatsen fremover skal være langt mere differentieret og tage udgangspunkt i de enkelte brancher og arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet. 

Realistiske mål og målrettet myndighed
Konkret betyder det, at de kommende arbejdsmiljømål skal være betydeligt tættere på arbejdspladsernes hverdag, end det er tilfældet i dag.

På den måde vil målene blive oplevet som relevante for virksomheder og medarbejdere som overordnede mål i en ny strategiperiode. Det øger sandsynligheden for, at målene bliver nået. 

Derudover er det også nødvendigt med en mere målrettet myndighedsindsats, som ekspertudvalget også anbefaler. 

I praksis vil det betyde, at virksomheder og brancher, som ikke kan eller vil leve op til arbejdsmiljøreglerne, bliver kigget ekstra grundigt efter i sømmene. På den måde bliver ressourcerne anvendt, hvor behovet er størst, mens virksomheder, der overholder lovgivningen, vil blive sparet for en række overflødige og ressourcekrævende tilsynsbesøg.

Anbefalinger giver bedste indsats for pengene
Ekspertudvalgets anbefalinger er et godt bud på en ny arbejdsmiljøindsats, som er tidssvarende, og som giver den bedste indsats for pengene. Og netop derfor bør udvalgets anbefalinger kunne aflæses i den endelige politiske aftale.

Folketingsvalg kan bremse forhandlinger
Desværre er der en betydelig risiko for, at forhandlingerne aldrig kommer i mål, fordi folketingsvalget nærmer sig hastigt. Valgkampen er sandsynligvis helt oppe i højeste gear, når vi rammer foråret 2019 – uanset om valget er udskrevet på det tidspunkt eller ej.

Men en aftale om fremtidens arbejdsmiljøindsats er alt for vigtig til at blive ofret på valgkampens bål.

Et godt og sundt arbejdsmiljø sparer samfundet for milliarder, øger menneskers livskvalitet og betyder et større arbejdsudbud for virksomhederne.

Derfor er det nødvendigt med et bredt og fremtidssikret arbejdsmiljøforlig, der flugter med ekspertgruppens anbefalinger. Valgkamp eller ej!  

Forrige artikel Julia B. Hunt: Ingen skal leve med dårligt arbejdsmiljø, heller ikke dem, der gør en forskel Julia B. Hunt: Ingen skal leve med dårligt arbejdsmiljø, heller ikke dem, der gør en forskel Næste artikel Dansk Erhverv: Sådan løser vi udfordringen med rekruttering i ældreplejen Dansk Erhverv: Sådan løser vi udfordringen med rekruttering i ældreplejen