FTF: Ytringsfrihed i det offentlige skal sikres ved lov

DEBAT: Kritisable forhold på offentlige arbejdspladser skal frem i lyset, så de kan forbedres. Derfor skal de ansattes ytringsfrihed beskyttes, skriver FTF’s formand, Bente Sorgenfrey. Hun opfordrer politikerne til at lovgive om en ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte.

Placeholder image
Lige nu spænder frygten ben for fremskridtene, og derfor skal de offentligt ansatte sikres, skriver FTF-formand Bente Sorgenfrey.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Bente Sorgenfrey
Formand for Hovedorganisationen FTF

Offentligt ansatte kender den offentlige sektor indefra. Deres viden er guld værd, og det er vigtigt, at den bliver brugt til hele tiden at udvikle velfærden og de offentlige arbejdspladser. 

Hvis noget ikke er, som det skal være, skal medarbejderne have mulighed for at fortælle åbent om det, så der kan gøres noget ved problemerne.

Men det er der desværre en barriere for. Mange tør ikke sige fra, når de oplever kritisable forhold på jobbet. 

Fakta

Bland dig i debatten!

Send dit indlæg til jenvall@altinget.dk.

Frygt for fyring stopper sagerne
Mere end hver anden medarbejder frygter for konsekvenserne, hvis de ytrer sig offentligt om kritisable forhold på jobbet. Det viser en undersøgelse, som FTF har gennemført blandt offentligt og privat ansatte i 2012. 

Frygten kommer ikke ud af det blå. Samme undersøgelse viser nemlig, at 40 procent af de offentligt ansatte, som har ytret sig kritisk, har oplevet negative konsekvenser som eksamelvis advarsler, ”kammeratlige samtaler”, påbud, stempling som illoyal eller ligefrem fyring. 

Vi skal sikre rammerne for, at de engagerede fagprofessionelle, der hver dag gør en kæmpe indsats for at levere ordentlig velfærd, også har reel mulighed for at pege på forhold, der bør ændres.

Bente Sorgenfrey, Formand for FTF

Senest har en opgørelse fra Folketingets Ombudsmand vist, at offentligt ansatte, som har oplevet negative konsekvenser af deres lovlige ytringer om arbejdsforholdene, sjældent tør gå videre med sagen. 

Når ombudsmanden går ind i en sag, sker det typisk efter en henvendelse fra en borger. Generelt er det kun 12 procent af sagerne, Ombudsmanden går ind i på eget initiativ. 

Men når det gælder offentlig ansatte, der har fået deres ytringsfrihed undertrykt, er billedet et helt andet. I 52 procent af de sager, er det Ombudsmanden selv, der har taget initiativ til at gå ind i dem. 

De er simpelthen for skræmte til at tage sagen op. 

Ytringsfriheden skal sikres ved lov
FTF har længe arbejdet for, at offentligt ansattes ytringsfrihed skal sikres bedre, og nu er der lys for enden af tunnelen. 

Midt i februar offentliggøres en ny betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed. 

Grundlaget er et års arbejde i et udvalg nedsat af regeringen, der har undersøgt muligheden for bedre beskyttelse af offentligt ansattes ytringsfrihed gennem lovændringer og whistleblower-ordninger. 

Udvalget består blandt andet af Folketingets Ombudsmand, FTF og en række andre faglige forbund, Datatilsynet og arbejdsgiverne i kommuner og regioner.  

FTF mener, der er behov for en bedre ansættelsesretslig beskyttelse af medarbejdere, der lovligt bruger deres ytringsfrihed. 

De ansatte skal ikke kunne fyres, indkaldes til ”kammeratlige samtaler” eller på anden måde straffes af deres arbejdsgivere for offentligt at påpege problematiske eller direkte ulovlige forhold på deres arbejdsplads. 

Fejl skal påpeges og forbedres
Det er i alles interesse, såvel arbejdsgiverenes som medarbejdernes og borgernes, at ulovlige eller andre alvorlige og kritisable forhold kommer frem i lyset. 

Vi skylder borgerne, at der bliver rettet op på det, hvis der noget, som ikke foregår efter bogen. 

En lovreguleret øget beskyttelse af de ansatte kan være med til at sikre, at kritisable forhold kommer frem i lyset. 

Når den nye betænkning snart kommer, opfordrer FTF politikerne til at handle. 

Der er hårdt brug for at sikre de offentligt ansatte, der siger fra over for kritisable forhold. 

Vi skal sikre rammerne for, at de engagerede fagprofessionelle, der hver dag gør en kæmpe indsats for at levere ordentlig velfærd, også har reel mulighed for at pege på forhold, der bør ændres. 

 

Omtalte personer

Bente Sorgenfrey

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), vicepræsident, i den europæiske fagbevægelse ETUC
pædagog (Frøbel Højskolen 1978)

    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser