Joachim B. Olsen: Målrettede ydelser er symptom på et grundlæggende usundt system

DEBAT: I en perfekt verden burde man droppe de målrettede ydelser og fradragsordninger og have langt mere enkle skattesatser. På pensionsområdet er der dog ingen vej udenom, skriver Joachim B. Olsen om samspilsproblemet.

Af Joachim B. Olsen
Finans- og skatteordfører, Liberal Alliance

Det er godt, at regeringen har taget et stort skridt til at løse de samspilsproblemer, som rammer en særlig gruppe af danskere. Det er ikke rimeligt at blive modregnet så kraftigt i offentlige ydelser, at man reelt set straffes for at være ansvarlig ved at spare op til pension.

Vi bør stræbe efter et system, hvor danskerne i højere grad selv sparer op til pension gennem livet. Det er grundlæggende usundt med et system, der ansporer borgerne til at leve af offentlig forsørgelse. Og det hæmmer også de ældre medborgere, hvis de kun har få penge til rådighed i deres alderdom. Det gør det svært at udleve de drømme, som borgerne har.

Når det er sagt, så er løsningen af samspilsproblemer et symptom på et uheldigt skattesystem, der kun er blevet mere og mere komplekst gennem årene.

Vi bruger nu små fire milliarder på et nyt fradrag for at løse de omtalte samspilsproblemer. Det er godt – Liberal Alliance vil dog gå endnu længere og gøre det langt mere attraktivt at spare op til pension. Men i en perfekt verden burde det ske på en anden facon.

Målrettede ydelser er en uheldig løsning
Problemet er nemlig, at ekstra fradrag skaber skævheder andre steder i skattesystemet. Målrettede ydelser skaber en række uheldige incitamenter og kan være med til at udhule den skat, man opkræver i Danmark.

Problemet med målrettede ydelser i dette tilfælde er, at man gør afstanden mellem forskellige indtægtsgrupper mindre. Det lyder jo meget sympatisk, men ulempen er, at det for en ny gruppe af mere velstillede borgere kan blive gunstigt at komme ned i den gruppe, hvor man kan få større fradrag. Det gør det mindre attraktivt at arbejde, investere og spare op. Sådan skal det ikke være.

Et andet uheldigt eksempel på skævhederne ved målrettede ydelser er forskerordningen. For at tiltrække dygtige fodboldspillere og højt kvalificerede forskere til Danmark er man blevet nødt til at lave en ordning, så disse grupper kan slippe billigere i skat. Problemet er dog, at det går udover de højt kvalificerede danske forskere, der må betale samme skat som alle andre her i landet. Det er ikke særligt solidarisk.

Lappeløsning på lappeløsning
Målrettede ydelser er ofte en lappeløsning, der skal dække over en anden lappeløsning, som skal råde bod på en tredje lappeløsning. Det skaber et uigennemsigtigt og komplekst skattesystem, som giver ubalance og gør, at en fjerde gruppe skal betale mere i skat.

I en perfekt verden burde man reducere mængden af målrettede ydelser og fradragsordninger og have langt mere enkle skattesatser, så man belønner alle dem, som arbejder, investerer og sparer op.

I forhold til samspilsproblemerne er der dog ingen vej udenom, for det skal kunne betale sig at spare op til egen pension. Det er ekstremt vigtigt for at sikre sammenhængskraften her i landet.

Forrige artikel Byggefagene i åbent brev til DF: I har svigtet kampen mod social dumping Byggefagene i åbent brev til DF: I har svigtet kampen mod social dumping Næste artikel DI: Ledige kan ikke løse manglen på arbejdskraft DI: Ledige kan ikke løse manglen på arbejdskraft
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Det er de borgerlige som har skabt fradragsmoradset.

  I 50-erne ville de borgerlige ikke skyde det spirende velfærdssamfund ned. Det havde været deres egen død.

  Henry Christensen og Poul Møller opfandt derfor det ene fradrag efter det andet for pensionsindbetalinger. Det skulle være pension for det måtte ikke forringe den statsfinansielle stilling.

  De borgerlige skulle markedsføre sig med at de passede godt på danskernes penge og kunne derfor ikke tillade sig at køre landet i hegnet blot fordi deres politiske ideologi tilsagde dem det.

  Joachim det er noget sludder du siger. Folkepension er den største opsparingsordning vi har. Fortæl socialdemokraterne du er blevet klogere og så kan vi sikkert få afskaffet de fleste af de bureakratiske ordninger som der da ikke længere vil være behov for.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Tvungen pesionsopsparing.

  Det er urimeligt at nogle kan mindske deres indkomstskat ved at investere i pensionsopsparing. Det der plager er, at de derved ikke bidrager med fuld skattestyrke til her-og-nu-samfundet i deres arbejdsliv.

  Vi bør lægge pensionsbeskatningen tilrette på en anden måde. Skat skal ikke kunne gøres til genstand for spekulation, den skal være ens for alle og bygge på et retfærdighedsprincip. Vi skal derfor ikke have fradrag for noget som helst - heller ikke pensionsopsparing.

  Pensionsopsparing skal ikke være fradragsberettiget men derimod skattefri, når man løfter den. Forstået sådan; skattefri for den opsparede del. Den har man allerede betalt skat af. Derimod ikke for rentetilskrivningen, som dog først skal beskattes når man realiserer pensionen.

  Vi bør indføre tvungen pensionsopsparing som vi kender det fra ATP, for alle der arbejder - med et eller andet minimum af indkomsten, der dækker bortfaldet af indkomst i pensionistlivet. Herefter kan kun borgere der ikke har arbejdet eller arbejdet med mindre styrke, på grund af særlige begrænsninger, få pensionshjælp fra staten.

  Med denne omlægning vil statens udgifter til folkepension mindske kraftigt og de løbende indkomstskatter kan gradvis sænkes.

 • Anmeld

  Ole Gerstrøm · Økonom, Tidl. MF

  Joachim B. Olsen har helt ret

  Joachim B. Olsen har helt ret. Skattelovgivningen er med sine lap på lap på lap så rodet, uoverskuelig, ulogisk, ulovlig, m.v. at intet levende menneske kan overskue den. Ingen kan kontrollere skatteudregningen i Skats computer, så den er nok forkert i de fleste tilfælde. Og slet ikke til skatteyderens fordel. Man burde starte helt forfra, så enhver i en app kan kontrollere sin skat.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Claus Sønderløge

  Jamen, Claus Sønderkøge: Som socialistisk økonom må De da vide, at det var Socialdemokratiet og vennerne der skabte tilskudsmoradset !

  - så ingen har vel rigtigt noget at lade hinanden høre på Christiansborg.

  Men Liberal Alliance har dog ikke hverken lod eller del i disse moradser, dertil er partiet for ungt, så Joachim B Olsen kan vel godt tillade sig at hæve pegefingeren overfor hele dette idioti.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Bertel Johansen jeg ved ikke hvem vennerne her skulle være

  Det var Venstre og Konservative som tvang tåbelighederne igennem. Måske du dog alligevel ikke vidste hvem Henry Christensen(V) og Poul Møller(K) var.

  Nu er det måske blevet klarere hvem du kalder vennerne. Skulle de være noget ville jeg kalde dem uvennerne som man var tvunget til lave forlig med. Og så er resten som beskrevet ovenfor, de to partier var bange for deres egen skygge. Liberale var de med sikkerhed ikke deres dagsorden var den frie købmand og landmændene, så store erhvervstilskud de kunne lokke ud af statskassen.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Re: Joacim B. Olsen.

  Har læst indlægget med interesse.
  Forrhåbentligt lytter I til blandt andre Ældresagen, der overfor Jer ikke kun har peget på nogle problemstillinger i Jeres planer, men også direkte har udarbejdet løsningsforslag.
  Som Borger og Vælger håber jeg.... Nej. Jeg forventer, at I vil lytte til den store erfarne vidensbank, vi har i Danmark. Man kan jo ikke vide alt selv !
  Vh. I.R.Bertelsen

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  En socialistisk økonom burde vel støtte dette ?

  Claus Sønderkøge: En "socialistisk økonom" (hvad det så i alverden er !) burde vel i fornuftens navn kunne tilslutte sig dette:

  "I en perfekt verden burde man reducere mængden af målrettede ydelser og fradragsordninger og have langt mere enkle skattesatser, så man belønner alle dem, som arbejder, investerer og sparer op."

  Så jeg fatter simpelthen ikke Deres indsigelse imod Joachim B. Olsen`s tekst. Manden forfægter jo de simple dyder som også en "socialistisk økonomi" er afhængig af, såvel som en socialdemokratisk eller en agra økonomi også er afhængig af disse.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Johansen du har vist ikke rigtigt forstået socialismens ide

  Helt kort kan jeg sige at Joachims prioriteter ikke har noget med socialisme at gøre da vi mener at mennesker og kapital spiller mere effektivt sammen på anden vis. Liberalismen er simpelthen ikke god nok når man skal tjene sit udkomme ved ærligt arbejde og solidariske investeringer.

  Eksempelvis er bompenge og skolepenge individuelle finansieringskilder der samtidig reducerer bruger af allerede afholdte investeringer. Det er dårlig økonomi men det er borgerlig økonomi.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Claus Sønderkøge: Argumentet holder ikke

  Hvis "socialistisk økonomi" havde gang på jorden var alle de reelt eksisterende socialistiske stater med socialistisk økonomi vel ikke gået fallit, både moralsk og økonomisk ? Og jeg kender så udmærket begrebet "socialistisk økonomi" fra mine egne ungdommelige politiske fejlslutninger.

  Og De går jo helt fejl i argumentet med bompenge. Bompenge er absolut IKKE borgerlig økonomi, tværtimod, det er jo de socialistiske partier i DK der insisterer på dem på broer og veje. Og ja, det er en elendig ide der ødelægger samfundets muligheder for at få fuldt udbytte af sine investeringer, men det skal De bebrejde disse såkaldte "socialistiske økonomer" hos Socialdemokratiet og venstre ud.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Målrettede ydelser ? Vores allesammens SKAT.

  Er ikke noget taltalent...det håber man så, at Joacim B. Olsen er qua sit folkevalgte tillidshverv.
  Ærligt talt, så fremstår dette noget højtsvingende (citat):
  "Målrettede ydelser skaber en række uheldige incitamenter og kan være med til at udhule den skat, man opkræver i Danmark.".
  ...En næsten helt Glistrupsk skattetænkning?
  Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, om regeringen vil fortsætte sin "Den Store Bastian" attitude under dække af, at tingene skal gøres lovmedholdelige, overskuelige, gennemskuelige og retfærdige.....for hvem ?
  Håber, man "finder incitament" til at tage kloge hoveder fra den store vidensbank, vi har i Danmark, med på råd, inden man igen revolutionerer vores allesammens SKAT....! • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  RE: Joachim B. Olsen....? At gå efter de små fisk ?....

  Vil som borger og vælger være glad for en nærmere uddybning af,
  .... 'hvilke rækker af uheldige incitamenter, der kan udhule skat' ?.....
  ....
  Som "gammeldags" tjenestemand, der i 42 år hver eneste måned har indbetalt et klækkeligt beløb til pensionsordning, er jeg dybt rystet over Jeres holdning til ganske almindelige mennesker. I dag får jeg, efter de mange års månedlige indbetalinger, sparsommelighed og opsparing, stort set det samme udbetalt månedligt i tjenestemandspension som en førtidspensionist (uden tillæg).. Det betyder, at Staten "kun" skal udbetale mig mindste folkepension, da jeg "tjener" for meget,.... hvilket også betyder, at jeg på ingen måde modtager offentlige ydelser af nogen art. Så "du" og Staten sparer rigtigt meget. Hverken jeg eller mine ligemænd liggerhverken "dig" eller statskassen til last.
  Klager ikke, for jeg har og er sparsommelig.
  Men jeg bliver godt gal, hvis jeg skal til at betale ekstra skat af de penge, jeg møjsommeligt har opsparet og har betalt skat af een gang, da jeg arbejdede.
  **Kan du forklare mig og alle andre, hvorfor man igen, igen så målrettet går med pisken efter os, der efter et langt arbejdsliv gerne skulle til at have det roligt.**
  ??Incitament??
  Hvad mener du? Mener du incitament til at arbejde? "Det skal betale sig at arbejde". "Man skal have incitament til at arbejde". DET ved vi ganske almindelige danskere udmærket godt....og gør det ! Stop de floskler.
  ** Jeg har stadigvæk incitament nok. Hvorfor mene, at vi andre er dovne og vil begynde at snyde og udhule både skattesystemet og vores velfærdssamfund.?
  I stedet skulle I rette kikkerten imod de store skatteunddragelser, som er fremkommet efter SKATS kollaps, da I fandt incitament til at udhule og minimere medarbejderstaben, som I mente kunne erstattes af ekstremt dyre og ret ubrugelige IT-systemer !!....Så de smarte, udspekulerede pengemænd kunne finde og udnytte smuthullerne.

  **Gå dog først og fremmest efter de store fisk, inden i begynder at "fange" de små.**
  ....
  Kommer i tanker om: Hvad er der egentligt blevet af det lovforslag, der var fremme for et års tid siden om, at politikere på Borgen skulle have forbedrede løn- og ansættelsesvilkår ....tjenestemandslignende ansættelsesvilkår.....selv om tjenestemænd er "afskaffet for MANGE" år siden? Eller fandt I på noget meget, meget bedre?
  Du skriver (citat) "....I forhold til samspilsproblemerne er der dog ingen vej udenom, for det skal kunne betale sig at spare op til egen pension.."
  Ingen vej udenom? Betyder det, at Jeres forslag hverken står til diskussion eller til nærmere udredning og vurdering sammen med repræsentanter fra den store vidensbank, der står til Jeres rådighed?
  Ja. Spørgsmålene er mange, men håber på oplysende og uddybende svar....Når der er tid?
  Vh
  I.R.Bertelsen • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Hørte jeg rigtigt ?

  Hørte på Tv's Tinget.."Nyt fra Folketinget" debat vedrørende regeringens Skattepakke. Bland andet blev der drøftet beskatning af brugen af arbejdsgiver betalt mobil til privatbrug.
  Mener jeg hørte en af politikerne forklare, at man også på Borgen fik tildelt arbejdsgiverbetalt telefoni..og blev beskattet deraf. Men, men men: Den skatteudgift blev refunderet via lønsedlen. ??
  Hørte og forstod jeg rigtigt ?
  Hvis jeg gjorde, så har fiflerierne da snart nået et utroligt niveau.