Debat

Jobcentermedarbejder: Vores arbejdsopgaver forsvinder ikke af at lukke jobcentrene

I jobcentrene bistår vi både jobsøgende, virksomheder, personer med begrænsninger i arbejdsevnen og unge uden uddannelse. Hvad skal der blive af den aktive beskæftigelsesindsats? Spørgsmålet blæser lige nu i vinden, skriver Karina Sørensen.

Ingen instans kender gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet bedre end jobcentrene, skriver Karina Sørensen. Arkivfoto.
Ingen instans kender gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet bedre end jobcentrene, skriver Karina Sørensen. Arkivfoto. Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Som led i regeringsgrundlaget er der lagt op til markante både ændringer og besparelser på beskæftigelsesområdet. Mette Frederiksens (S) udmelding på regeringens første pressemøde er, at jobcentrene skal lukke. Men de opgaver, som jobcentrene løser forsvinder ikke af, at man lukker dem.

Som mange sikkert ved, er lovgivningen på beskæftigelsesområdet ekstremt omfangsrig, detaljeret og af den grund uoverskuelig. Blandt de utallige paragraffer er formålsparagraffen i loven om aktiv beskæftigelsesindsats den, der – for mig som medarbejder i et jobcenter – giver absolut bedst mening og den, jeg håber, man vil tage udgangspunkt i i ændringerne i fremtidens beskæftigelsesindsats.

Jeg mener, at vi skal bistå jobsøgende med at finde et job, bistå virksomhederne med at få og fastholde arbejdskraft, bistå personer med begrænsninger i arbejdsevnen med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og bistå unge uden uddannelse med at få det.  

Kan man, skal man
Udtrykket bistå er her centralt: Det er ikke jobcentrets opgave alene. I mit jobcenter er mantraet, at dem, der kan selv, skal selv. Her er det selvfølgelig vigtigt med forventningsafstemning hele vejen rundt. Hvis en ledig kommer ind ad døren og regner med at gå ud med et konkret job i hånden, har vi ikke kommunikeret tydeligt nok.

Vi kan ofte give meget brugbare råd enten om konkrete virksomheder, brancher eller uddannelser, som den ledige kunne kontakte, og som den ledige måske ikke selv har været opmærksom på kunne være vejen til beskæftigelse.

Vi har et ry for at ”jagte de syge”, men det er på ingen måde nogen beskæftigelsesmedarbejderes ønske

Karina Sørensen, tillidsrepræsentant og talsperson, HK Kommunal

Men den ledige skal også gøre noget selv: Virksomhederne faktisk ikke interesserede i, at vi i jobcentrene direkte henviser de ledige. Virksomhederne vil selv have ansættelsesmyndigheden, men de er meget interesserede i, at vi formidler det gode match enten ved at gøre den ledige opmærksom på virksomheden eller ved at sende rekrutterende virksomheder konkrete CV’er.  

Vi bruger i jobcentrene også en del ressourcer på at bistå virksomheder i at fastholde arbejdskraft. Der sker ting og sager i et menneskes arbejdsliv, der betyder, at man måske i perioder eller varigt kan have svært ved at passe det job, man oprindeligt blev ansat til, på de vilkår man startede på.

Man bliver måske syg og skal i en periode være sygemeldt fra sit arbejde. Her kan både den ansatte og virksomheden have behov for råd og vejledning i forbindelse med en genoptagelse af arbejdet. Hvis man for eksempel har været sygemeldt med stress, kan det være, at man ikke starter lige på og hårdt med præcis de samme opgaver, som man sad med, da man blev syg.

Især små og mellemstore virksomheder uden selvstændige HR-afdelinger kan have behov for professionel rådgivning i forhold til handicapkompenserende løsninger og hjælpemidler, hvis en medarbejder får en varig funktionsnedsættelse.

Læs også

Udgangspunkt i den aktive beskæftigelsesindsats
Nogen mennesker er født med varige handicaps og kommer aldrig ind på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Andre bliver ramt i løbet af tilværelsen og vil efter en ulykke eller sygdom have behov for at kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet på mindre end fuld kraft.

Her spiller jobcentrene en altafgørende rolle. Jeg ved godt, at vi har ry for at ”jagte de syge”, men det er på ingen måde nogen beskæftigelsesmedarbejderes ønske. Til gengæld er det vores formål at hjælpe de mange mennesker, som vi er i berøring med hvert år, og som faktisk ønsker sig at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Slutteligt er der de unge, som ofte er i statsministerens taler. Der er mange aktører involveret i de unge, der ikke er i arbejde eller uddannelse, og de har meget forskelligartede grunde til ikke at være det.

Det kan være alt lige fra dem, der er på rejse i et sabbatår til dem, der bor på socialpædagogiske botilbud, fordi de har svært ved at klare tilværelsen på egen hånd. Heldigvis er der mange aktører fra både erhvervsliv, foreningsliv og uddannelsesområdet, som gerne vil hjælpe disse unge.

Der er desværre stadig unge, der får stress af at holde trit med konkurrencesamfundets mange krav

Karina Sørensen, tillidsrepræsentant og talsperson, HK Kommunal

Men for at hjælpen kan blive nyttig, skal den koordineres, og de unge skal sættes i forbindelse med de rigtige mennesker. Der er tiltag, der vil være hjælpsomme over for den unge med angst eller depression, som på ingen måde vil være det rigtige for en ung med et fysisk handicap – og omvendt.

Ingen instans kender gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet bedre end jobcentrene. Er vi så kommet fuldt og helt i mål med at løse denne vigtige opgave?

Nej. Der er desværre stadig unge, der får stress af at holde trit med konkurrencesamfundets mange krav, eller som ryger ud i et dybt misbrug, fordi skruppelløse bagmænd sælger hash til småbørn. Derfor vil der også til stadighed være behov for en instans, der samler op og koordinerer indsatsen og hjælper de unge videre.  

Jeg tænker, at de opgaver, der er nævnt i indledningen til beskæftigelseslovgivningen, stadig er opgaver, som Folketinget ønsker løst. Men spørgsmålet blæser lige nu i vinden.   

Jeg håber, man fra Folketinget vil arbejde i retning af en beskæftigelsesindsats, som fortsat tager udgangspunkt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats' formålsparagraf, og at man vil inddrage alle de relevante aktører for at få planlagt en indsats, der giver mening for fremtiden.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion