Krifa: Lønmodtagerne har brug for en minister, der ikke tænker midlertidigt

DEBAT: Ledigheden, der følger coronakrisen, må løses langsigtet gennem opkvalificering. Alle lønmodtagere bør have ret til to ugers uddannelse, skriver Krifas formand, Søren Fibiger Olesen.

Af Søren Fibiger Olesen
Formand, Krifa

Mere end 50.000 danskere har indtil videre meldt sig ledig som konsekvens af coronakrisen, og vi spår desværre, at det tal vil vokse en del, efterhånden som hjælpepakkerne udfases.

Med det nye udspil om opkvalificering vil beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) give et uddannelsesløft til de mange, der har mistet jobbet på grund af corona.

Det er et udspil, der kan hjælpe mange ledige nu og her – og det er der brug for. Men jeg savner et langsigtet perspektiv. Hvordan sikrer vi, at hele arbejdsstyrken står stærkt, næste gang en krise rammer os?

Opkvalificering og livslang læring
Derfor foreslår vi blandt andet, at alle lønmodtagere skal have ret til to ugers frihed for at dygtiggøre sig fagligt, personligt og socialt.

Finansieringen skal være ud fra ferielovens principper, hvor lønmodtagere løbende optjener dagene. På den måde sikres medarbejderen retten til at holde fri til udvikling, og samtidig giver arbejdsgiveren incitament til at lade medarbejderen holde fri, fordi lønnen allerede er indbetalt til en udviklingskonto.

Jeg har i lang tid pointeret, hvor vigtigt det er, at vi holder os attraktive på arbejdsmarkedet, så vi er klar til fremtiden. Og fremtiden er nu. Det har aldrig været vigtigere med opkvalificering og livslang læring.

Udvikling gennem hele arbejdslivet
Coronakrisen har sat skub i vores brug af moderne teknologi. De store økonomiske tab koster arbejdspladser, som måske aldrig kommer igen. Til gengæld vil der dukke nye job op, og dem skal vi være klar til at bestride.

Det er afgørende, at vi lærer og udvikler os hele arbejdslivet. At vi alle har adgang til efteruddannelse – uanset om vores arbejdsplads har en overenskomst eller ej. Og at arbejdsgiverne også er interesserede i at dygtiggøre deres medarbejdere.

Det kan ikke nytte noget, at danskerne først får en håndsrækning, når de har mistet jobbet. Vi kan, skal og bør være på forkant. Vi er nødt til at ændre balancen, så vi ikke bruger langt de fleste uddannelsesressourcer i ungdommen – eller når ulykken har ramt – men i stedet udvikler os gennem hele livet. At det er en naturlig del af vores arbejdsliv.

Job forandrer sig, og det gør samfundet også. Lønmodtagerne har brug for en beskæftigelsesminister, der tænker langsigtet og ikke midlertidigt.

Forrige artikel Lederne: Virksomhedernes behov skal altid stå centralt for jobcentrene Lederne: Virksomhedernes behov skal altid stå centralt for jobcentrene Næste artikel Peter Hummelgaard: Reformer skal ikke handle om nedskæring i ydelser, men investering i mennesker Peter Hummelgaard: Reformer skal ikke handle om nedskæring i ydelser, men investering i mennesker
Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 3

OVERBLIK: Regeringens omdiskuterede epidemilov førstebehandles i Folketinget, KL inviterer til stor sundhedskonference, og så er to ministre kaldt i samråd. Her er overblikket over ugens vigtigste begivenheder på velfærdsområdet.