Krifa: Rejsen fra fagbevægelse til arbejdslivsbevægelse

DEBAT: Vi vil sætte mennesket i centrum og ikke faget. Vi har i KRIFA påbegyndt rejsen fra fagbevægelse til arbejdslivsbevægelse, skriver Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa.

Af Søren Fibiger Olesen,
Formand for Krifa.

Det danske arbejdsmarked er et velfungerende arbejdsmarked, hvor langt de fleste har rimelige løn- og ansættelsesvilkår. Sådan bør det også være i et samfund som vores. Men det betyder ikke, at alt er perfekt og ikke kan blive endnu bedre.

Så længe flere end 400.000 lønmodtagere dagligt oplever symptomer på stress og næsten 500.000 føler sig udbrændt på jobbet, er der stadig noget at kæmpe for.

Overenskomster og trepartsforhandlinger er godt, men det er ikke nok. Jeg tror på, at fagbevægelsen, som vi kender den i dag, må genopfinde sig selv, hvis vi på sigt vil gøre os forhåbninger om at være relevante for mennesker på fremtidens arbejdsmarked.

Mennesket i centrum, ikke fag
Vi kan ikke løse fremtidens udfordringer alene med fortidens værktøjer. Lad mig give et eksempel. Når pensionsgiganten PFA for nyligt kunne fortælle, at der siden 2014 er sket en vild vækst i antallet af skadesanmeldelser, der handler om stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø, så vidner det for mig om to ting.

For det første, at vi ikke alene kan sikre mennesker god arbejdslyst ved at gribe til velkendte værktøjer som overenskomster og trepartsforhandlinger. For det andet, at det ikke giver mening at anskue menneskers arbejdsliv adskilt fra deres øvrige liv.

Når et menneske rammes af stress, skal årsagen typisk ikke alene findes i arbejdslivet. Eksempelvis viser God Arbejdslyst Indeks, som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst årligt udarbejder, at stress i arbejdslivet i særlig grad hænger sammen med en manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Derfor giver det for mig rigtig god mening at interessere sig mere for det hele menneske – det hele liv. Det er blandt andet derfor, at vi i Krifa er påbegyndt en rejse, hvor vi mere og mere ser os selv som en arbejdslivsbevægelse og ikke en fagforening eller a-kasse i klassisk forstand. Vi sætter mennesker i centrum – ikke fag.

Arbejdslyst og bedre trivsel
En arbejdslivsbevægelse er kendetegnet ved at følge mennesker i de bevægelser, der sker gennem arbejdslivet. Det er netop hele mennesker, der rammes af eksempelvis stress. Tallene taler deres tydelige sprog; når i hundredetusindevis af lønmodtagere dagligt oplever symptomer på stress, vidner det for mig om, at der er brug for nogle flere værktøjer i den arbejdsmarkedspolitiske værktøjskasse.

Det er bud på sådanne værktøjer, som vi med afsæt i en grundlæggende viden om, hvad der giver god arbejdslyst, er i fuld gang med at udvikle.

I Krifa er vores mission at give god arbejdslyst til mennesker – både når der er bevægelse i arbejdslivet, og når det står stille. For at kunne understøtte mennesker i arbejdslyst og bedre trivsel på jobbet, har det været nødvendigt for os at undersøge, hvad der helt konkret bidrager til den gode arbejdslyst for lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked.

Det er derfor, vi nu for tredje år i træk, har bedt mere end 2.700 danske lønmodtagere om at vurdere forskellige dimensioner af deres arbejdsliv og arbejdsplads. Det har givet os en unik viden om arbejdslysten på det danske arbejdsmarked. En viden, vi kan bruge til i fællesskab at rykke grænserne for god arbejdslyst i Danmark.

Rejsen er først lige begyndt
Rejsen fra traditionel fagbevægelse til arbejdslivsbevægelse er først lige begyndt og de første resultater er nået, blandt andet med et årligt God Arbejdslyst Indeks, etableringen af en uddannelse som certificeret arbejdslystkonsulent, samt onlineværktøjet StressFri.

Men meget arbejde ligger foran os. Vi kan ikke løfte opgaven alene, men missionen om at sikre endnu flere lønmodtagere en bedre arbejdslyst i deres arbejdsliv burde være noget, alle – både staten, civilsamfundet og de forskellige arbejdsmarkedsorganisationer – kunne blive enige om at løfte.

Forrige artikel 3F: Iværksætter udstiller sin begrænsede viden om fagbevægelsen 3F: Iværksætter udstiller sin begrænsede viden om fagbevægelsen Næste artikel 3F: Bryd tabuet om medarbejderes læsevanskeligheder 3F: Bryd tabuet om medarbejderes læsevanskeligheder
 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Nasseriet af KR og så at kalde sig kristelige

  Nu er det Søren Fibiger Olesen hidtil har frembragt af arbejdsgivernes INDSATTE trojanske hest, i vort ellers nogenlunde demokratiske arbejdsmarked ,dog endnu med meget lang vej til et GODT demokratisk arbejdsmarked, med bare en bedre form af lige stillingen,og med samme
  og via"våben" i alle forhandlinger,og her er netop den samling af egoe i deres TROJANSKE ARBEJDS UDFØRSELER VIA MANGLERNE, som Søren Fibiger Olesen har fået samlet sig, for at arbejde som DE trojanske heste, kun under i og for arbejdgivernes piske,,,,altså denne snylter forsamling kun undtaget og isærmed manglerne af det og de rettigheder som de alligevel står på alle organiseredes skulder og udnytter HELT UDEN SKAM ære eller bare simpel,hæderlighed osv etc

  UDEN AT BIDRAGE OVERHOVEDET TVÆRTIMOD,,,,kun med og via nedbrydning af de stærkeste midler som VISSE arbejdsgivere har det MEGET svært med at arbejde med og respektere,som det ses i og med al " den ulovlige bevidste "import" af de blllige og udnyttet arbejdstyrke,, som er flyget fra endnu værre forhold i hjemlandene ,,,hvis de overhovedet kan få nogle job/arbejde i hjemlandet,,,grundet de mange med samme forfalskninger af religionerne ,,,til at udbytte og udnytte arbejds styrkerne,som netop kr forsamling i ledlesen ,udnytter på samme måde bare omsat til danske,bal med forholdsom selv det liberalistiske EU smarbejde erkender er en menneskeret på arbejdsmarkedet,,,men ikke denne forsamling af støtter for og til personlig berigelse KUN for Søren Fibiger Olesen.
  Som nu forsøger sig med ARBEJDSLYSTEN ??? men for hvem kære Søren ,er det
  KUN for at arbejde så billigt som muligt og så meget uden sikkerhed for at kunne både være uddannet og udasnne sig løbende og, at komme hjem til familien, i hel tilstand hver dag, men kun så billigt og uuddannet og usikkert, som muligt for og til KUN arbejdsgivernes formue forøgelser til bla skattely etc.

  SOM OGSÅ ER DYBT NEDBRYDENDE AF VORT FÆLLESKAB OG SAMFUND

  Og al denne arbejdslyst,skal frembringes uden demokratiske kamp midler med,. at bla strejkeretten DERFOR er udelukket af denne forsamling snyltere og nassere, kun forgår på og fra andres arbejdskampe og at arbejdsgivernes ret stadig fuldtud består, med at udføre blokeringer og straffe osv.af de ansatte osv etc.
  Og at denne forening frembringer og udbetaler en løn til Søren Fibiger Olesen ,som i praksis,, altså virkelighden er FEM gange større end daværende formand for 3f fik med jeg ved ikke hvor mange gange flere medlemmer i 3 f, .
  Det ville så måske være ok,hvis de der tilmelder sig dette var så meget bedre fankret på arbejdspladserne som bare hans løn forskel skulle have fremvist,,,men KÆRE SØREN der ikke acceotere for denne part på arbejdsmarkdet at ligestillinegn ar akltså de rettighedre som løbende skal udbygges i al demokrtaisk virke og fortagsomhed, og hvor din og foeningens for og til medlemmeren i forhold til LO forbundens sejre som med din direkte hjælp er blevet bremset ... og alleværst for begge parter på det danske arbejdsmarked, grundet at de brodne medlemmer i de også organiserde arbejdsgivere er belvet flere og flere ,og derved rammes sørme også hele det danske samfunds udvikling, grundet dit femte kolonne arbejder,med løntyrkkeriet og endda udnyttels3ns stigning af vore kllegare fra fattiger lande,der bevidst IMPORTERES af netop dine "arbejdsgivere" typer,som dine medlemmer også består af.
  Og betaler dyrt men desværre ike dyrt nok for det ,da LO er for bløde opg arbejdsgiverne med,da det netop er de korte FORTJENSTER dis bridne kar /medlemmer altid er grundlæggende for at skabe , KUN via plat og bedrag af os alle,og du er sørme med i den nedbrydning, af HELE vort demokrati og at du også er helt bevidst om det.

  Uanset al din PÅSTÅEDE helligdom.

 • Anmeld

  Martinus Markussen · Modelsnedker

  Et stresset arbejdsmarked

  Krifa's fokus på den gode arbejdslyst og hjælp til stress ramte, falder i god tråd med et tal der blev nævnt i aftenens afsnit af Debatten. 400000 danskere går på arbejde med stress eller stress lignende symptomer. Dejligt at vi i DK har en fagbevægelse (Krifa) som har valgt at fokusere på det enkelte menneske og hvad der skal til for at forbedre arbejdslysten og dermed også reducere stress. Lad os få meget mere af det.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Fælles for at betale ikke for at hjælpe

  nu har denne forening af snyltere som også Martinus Markussen,aldrig hjulpet anden end Søren Fibiger Olesen, simpelt og kynisk.
  Bla tillidsmændende har mange ganger hørt fra medlemmer af dene snylter forsmalingf,at løsninger som Lo tr kunne frembringe var dø årligere end det den snylter froening kunne,,, men men når såvirkligheden trådte ind var det LO tr der skulle rede snylter medlemmerne og især efter at de kontaktede 2foreninegn" som skul gøre det bedre ,k jae så kom der aldrig noget somhelst andet end det arbvejdgiverne netop gjorde mod disse snylrter medlmmer enetn tog mod afskedigelsen eller så var ders mulighed at få hjælp, og så kunne de heller ike forstå at vi måetet kræve samem betaling af dem fro de goder vi g harm somde uden betaling nyder i fulde drag men når vi så skulle resuser på ders dejl osv ,så måette de betale ved kasen somalel vi andre ,
  Det er virkleigehden af og i dette foretagene af et firma der betalere 5 gange så store lånninger til SØREN end bla 3f formanden,med mange flere medlemer gør,simpelt og kynisk somalt hvad den forsmaling foetager uden at betale for det,somalel vi andre gør.

 • Anmeld

  Martinus Markussen · Modelsnedker

  Konstruktiv debat

  Siden hr Erik Pedersen fortsætter sit person angreb på min person, vil jeg da lige oplyse om min baggrund, så dette kan ske på et oplyst grundlag. Jeg er tidligere tillidsmand (4 år) under TIB nu en del af 3f og har de sidste 11 år arbejdet under Krifas overenskomst. Derfor vil jeg hævde at jeg udtaler mig på et oplyst grundlag. Jeg vil samtidig opfordre hr Erik Pedersen til at forholde sig til det som Søren Fibiger Olesen har skrevet, i stedet for at komme med usammenhængende angreb.

Hummelgaard erkender: Vi kommer ikke til at hæve dagpengesatsen

Hummelgaard erkender: Vi kommer ikke til at hæve dagpengesatsen

FLEXICURITY: Regeringen anerkender problem med udhuling af dagpenge, men mangler politisk opbakning til at hæve ydelsen. Beskæftigelsesministeren kalder boom i lønforsikringer en "pragmatisk og forståelig" måde at håndtere udfordringen på.