"Når bare barnet overlever, gør det ikke noget, at der har været krise undervejs"

SUPERFUSION: Fem års forberedelser og et turbulent slutspil kulminerede fredag med dannelsen af danmarkshistoriens største faglige organisation. Altinget var med.

Flere års arbejde frem mod skabelsen af en fælles hovedorganisation kulminerede fredag over middag, da det stod klart, at LO og FTF smelter sammen til én samlet paraply, som de sammenlagt 1,2 millioner medlemmer af 88 faglige organisationer kan søge ly under fra 1. januar 2019.

Fredag den 13. blev dermed mindre skæbnesvanger, end datoen og det dramatiske slutspil frem mod afstemningen ellers kunne indikere.

Læs også: Drama i Odense trak ud: LO og FTF danner ny hovedorganisation

Det var to tydeligt lettede forkvinder for de to hovedorganisationer, som med en times forsinkelse kunne præsentere resultatet af afstemningen på formiddagens to ekstraordinære kongresser.

"Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at få et ja til den her fusion, for det har vi arbejdet på i de sidste fem år. Derfor er det rigtig glædeligt, at 71,4 procent stemte for. Vi har jo haft nogen, som ikke var så begejstrede, men jeg synes, at det er et meget markant ja til det samarbejde, vi nu skal indlede," sagde FTF-formand Bente Sorgenfrey, som bliver stedfortrædende næstformand i den nye organisation.

"Den er hjemme"
Allerede før formiddagens afstemning konstaterede en formand for et LO-forbund i rygepausen, at "den er hjemme". Spændingen var nemlig lukket ud af afstemningen på forhånd i LO's rækker – hvor kun 11 ud af 400 delegerede stemte imod, efter at 3F i sidste sekund vendte på en tallerken og tilsluttede sig en fusion.

Læs også: 3F-hovedbestyrelse ombestemmer sig: Anbefaler ja til storfusion

Det betød dog, at dramaet flyttede ind på FTF's kongres, fordi prisen for 3F's opbakning var fire justeringer af grundlaget for den nye organisation, som fik blodet i kog hos mange FTF-delegerede.

3F fik blandt andet presset igennem, at det politiske arbejde i den nye hovedorganisation skal tage afsæt i fagbevægelsens værdier, hvilket snarere skal tolkes i retning af det traditionelt 'røde' LO end det mere apolitiske FTF.

Derudover har man besluttet at fastholde en lokal struktur, som LO har i dag, men som er fremmed og fordyrende for FTF.

Bente Sorgenfrey erkender, at fusionen kan få den konsekvens, at et eller flere utilfredse medlemsforbund melder sig ud.

"Det er en mulighed, men jeg håber det selvfølgelig ikke," siger hun.

Følelser og identitet på spil
Finansforbundet er et af de fusionsskeptiske FTF-forbund, som nu må overveje deres muligheder.

"Et er fakta og hvidt papir, og et andet er følelser og identitet. Og jeg tror, at der er mange organisationer, som føler, at det her ligner LO lidt for meget til, at man kan påstå, at der er tale om en ny organisation," siger formand Kent Petersen.

Den selverklærede 'blå dreng i klassen' anerkender dog, at demokratiet har talt, og kvitterede med et kram til Lizette Risgaard.

"Vi accepterer resultatet og går med i organisationen, og så har vi et landsmøde 6. juni, hvor vi skal beslutte, om vi vil blive her," siger Kent Petersen, som offentligt har flirtet med tanken om at blive medlem af Akademikerne.

Ud over Finansforbundet stemte Farmakonomforeningen, Prosa, Ergoterapeutforeningen, Forsikringsforbundet og Konstruktørforeningen imod fusionen – og ifølge flere kilder blev der fra den kant talt med meget store bogstaver forud for afstemningen på FTF-kongressen.

Nu starter det hårde arbejde
Blandt det store flertal var der dog forløsning i luften, da fusionen var en realitet.

Ikke mindst hos HK-formand Kim Simonsen, som har sat alt ind på en fusion, og som i modsat fald risikerede åben splittelse i sit eget bagland, da HK Kommunal og HK Stat føler et tættere interessefællesskab med andre offentligt ansatte i FTF end med det massive flertal af privatansatte faglærte og ufaglærte i LO.

"Jeg skal ærligt indrømme, at jeg lige nu er i en stemning af eufori. Men selv om det her har været et langt og tungt forløb, er det her jo den lette del. Men nu kommer den krævende – og måske svære del, som er at sørge for, at medlemmerne kommer til at mærke, hvorfor jeg selv og andre har talt så varmt og så længe for den her fusion," siger han.

HK-formanden lægger ikke skjul på, at det dramatiske slutspil omkring 3F's krav til fusionen har irriteret ham.

"Det har da ærgret mig, at sådan nogle ting kommer i sidste øjeblik. Men når barnet bare har overlevet, gør det vel ikke noget, at der har været lidt krise undervejs," siger Kim Simonsen.

Offentligt og privat ansatte skal stå skulder ved skulder
Det fornægtede sig ikke, at fusionsafstemningen i Odense forgik på et bagtæppe af kriseramte offentlige overenskomstforhandlinger.

Ifølge fusionens to mødre handler sammenlægningen også om at styrke sammenholdet ved fremtidige overenskomstslagsmål – og ikke mindst undgå interne benspænd.

"Jeg er helt sikker på, at det, at vi står sammen i Danmarks største faglige fællesskab vil få betydning. Det vil have betydning, at man ikke kan spille nogen ud mod hinanden. Vi står fælles og laver også løsningerne i fællesskab," siger Lizette Risgaard.

Den nye hovedorganisation binder den offentlige og private sektor sammen – og vil skabe flere alliancer på tværs af de to sektorer, mener Bente Sorgenfrey.

"Vi har oplevet flere gange at blive spillet ud mod hinanden, fordi man har haft forskellige interesser. Det minimerer vi ved at være én fælles hovedorganisation. Så det handler også om at stå skulder ved skulder, som nogle af vores kolleger også gør lige nu nede ved Forligsen," siger hun.

Stiftende lynkongres 
Den endnu navnløse hovedorganisation blev formelt bragt til verden fredag eftermiddag på en stiftende kongres i forlængelse af afstemningerne på de to ekstraordinære kongresser.

Kongressen blev indledt med fællessang af 'Kæden', som Halfdan Rasmussen skrev til indvielsen af LO-skolen i 1969.

En halv time senere var Danmarkshistoriens største faglige fællesskab formelt sat på skinner.

"Vi er nu Danmarks stærkeste hovedorganisation. Danmarks største fællesskab," lød det fra LO-formand Lizette Risgaard, som på forhånd var indstillet som formand for den nye hovedorganisation.

Fusion kan koste 40 medarbejdere jobbet
Mens den snarlige fusion vakte glæde og lettelse blandt et flertal af de delegerede i Odense, var der samtidig nervøsitet at spore blandt personalet i FTF og LO.

Danmarks nye faglige gigant handler nemlig ikke kun om faglig styrke, men også om effektiviseringsgevinsten ved at drive én samlet hovedorganisation frem for to.

Fusionen er designet til at barbere 25 procent af driftsomkostningerne i forhold til de nuværende udgifter – og det forventes at medføre nedlæggelse af omkring 40 stillinger, når de to sekretariater smeltes sammen i LO's nuværende bygning på Islands Brygge.

Samtidig er kontingentet for den nye hovedorganisation fastlagt til 170 kroner årligt. Det svarer til niveauet i FTF, men er 20 kroner lavere end det kontingent, som de 800.000 LO-medlemmer betaler i dag.

Så selvom Danmarks nye hovedorganisation af faddere og fødselshjælpere karakteriseres ved "masser af power og muskler", skal den altså drives for betydeligt færre penge, end LO gør i dag.

Klokken fire fredag eftermiddag begyndte stimerne af delegerede at udvandre fra koncerthuset Odeon. Nogle i retning mod Odense Banegård, andre mod fadølsbaren.

Den første ordinære kongres afholdes i 2022.

Artiklen er opdateret fredag klokken 22.30.

Forrige artikel Drama i Odense trak ud: LO og FTF danner ny hovedorganisation Drama i Odense trak ud: LO og FTF danner ny hovedorganisation Næste artikel Olsen Dyhr med opsang til Løhde og Ziegler: Giv offentligt ansatte ordentlige vilkår Olsen Dyhr med opsang til Løhde og Ziegler: Giv offentligt ansatte ordentlige vilkår