R: Udbuddet af efteruddannelse til ledige skal gentænkes

DEBAT: Ved at gentænke udbuddet af efteruddannelse vil vi kunne sætte de lediges kompetencer i spil, som de allerede har tillært sig, skriver Samira Nawa (R) og Christopher Røhl Andersen (R).

Af Samira Nawa (R) og Christopher Røhl Andersen (R)
Beskæftigelsesordfører i Folketinget og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København Kommune

Ledighedskrisen raser og de ufaglærte er dem, der betaler prisen.

I København er ledigheden blandt 3F'ere steget med knap 50 procent siden marts. Det er langt mere end gennemsnittet for de øvrige grupper.

Under finanskrisen så vi samme mønster. I 2009 var jobtabet blandt ufaglærte otte procentpoint større end det gennemsnitlige jobtab.

Og de ufaglærte jobs kommer ikke tilbage i samme omfang som andre jobs. Siden 1990 er der forsvundet 417.000 ufaglærte jobs, og i krisetider går det ekstra stærkt.

Digitale kompetencer
Den usikkerhed kan ingen være tjent med, og vores ambition er, at ingen borgere skal efterlades på perronen som ufaglært, mens jobbene forsvinder.

Vi må have viljen til at handle og tænke nyt – og de spor, som vi skal forfølge, hedder digital opkvalificering her og nu samt uddannelse for livet.

Når digital opkvalificering er vejen frem, så er det, fordi det giver mennesker flere muligheder for at klare sig på et arbejdsmarked i forandring.

Jobs skifter karakter. Det gør samfundet også. Det er en katastrofe, når en tredjedel af de voksne danskere kun har meget få digitale kompetencer.

Det er afgørende, at vi sætter ind på de lediges digitale kompetencer – især hos de ufaglærte. Det gælder alt fra basale it-kundskaber, der er nødvendig for at kunne begå sig i vores samfund til mere jobfokuserede kompetencer, der skal ruste fremtidens arbejdsstyrke til Industri 4.0.

Kosten og fejebakken er for længst blevet maskinel. Registreringen foregår ikke med pen og papir, men med en tablet.

Undervisningspligt hele livet
I København er der netop sat ind med workshops i jobcentrene, der skal sikre dette løft, men det skal ske over hele landet. Det kræver, at lediges digitale kompetencer bliver en del af beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål.

Digital opkvalificering skal hjælpe de ufaglærte tilbage til arbejdsgiverne her og nu, men vi skal også sætte langsigtet ind og få gjort op med betegnelsen "ufaglært" i statistikerne.

Helt konkret vil vi indføre undervisningspligt igennem hele livet. For der er ingen grund til at holde fast i, at uddannelse er noget, som man får overstået i de unge år. Nej, det vil være langt bedre, at uddannelse er noget, som vi gør gennem hele livet.

Derfor vil vi have indført en uddannelseskonto. Uddannelseskontoen skal fungere på samme måde som feriekontoen. Man sparer altså løbende op.

Uddannelseskontoen skal være en garanti til den enkelte for at kunne udvikle sig, når nye drømme melder sig, når verden forandrer sig, eller når ledigheden rammer. Og man skal selv bestemme, hvornår og hvordan man vil bruge sin uddannelseskonto.

Efteruddannelsestilbud skal ændres
Vi er helt med på, at det ikke er alle, der har gode erfaringer med at gå i skole. Og at appetitten på uddannelse derfor ikke er lige stor hos alle.

Nogle ser heller ingen nytte af ny viden, medmindre den kan omsættes i praksis med det samme. Derfor er der brug for, at vi grundlæggende får ændret de efteruddannelsestilbud, der er. Der skal udvikles flere formater som passer til mennesker, som ikke får noget ud af røv-til-sæde undervisning.

Derfor foreslår vi også, at der sættes et arbejde i gang, så vi grundlæggende får gentænkt det udbud af efteruddannelse, som vi har på en måde, så vi også formår at sætte de lediges kompetencer i spil, som de allerede har tillært sig.

Covid-19 har skabt en ledighedskrise. Det kræver handling. For den må ikke få lov at bide sig fast. Og den må ikke få lov at gøre de ufaglærte til taberne endnu engang.

Forrige artikel Lektor: Derfor kan EU-mindsteløn underminere den danske model Lektor: Derfor kan EU-mindsteløn underminere den danske model Næste artikel Konservative: Nej tak til 3F-monopol på transportområdet Konservative: Nej tak til 3F-monopol på transportområdet
DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

DF foreslår at udvide håndværkerfradraget

FORSLAG: Dansk Folkeparti vil gøre håndværkerfradraget mere fleksibelt for at fremme grønne investeringer hos boligejerne og fastholde arbejdspladser i byggebranchen. Regeringen nægter at tage stilling før finanslovsforhandlingerne.