Wammen præsenterer 2030-plan i krisetid: ”Vi har råd til basispakken”

Økonomien har fået et "meget, meget stort smæk”, siger finansministeren, der fredag har præsenteret regeringens bud på en 2030-plan, hvor de fleste midler allerede er afsat.

Mads Outzen Katrine Falk Lønstrup

Der skal frem mod 2030 afsættes penge til børn og ældre og investeres i den grønne omstilling. Og så skal forsvars- og sikkerhedsudgifterne vokse.

Det er hovedbudskaberne i regeringens formentlig sidste store politiske udspil, den såkaldte 2030-plan, få dage før Radikales valgultimatum oprinder.

”Så er der heller ikke råd til meget mere,” slår finansminister Nicolai Wammen (S) fast ved fredagens præsentation af regeringens forslag til den økonomiske politik og prioriteringer de kommende otte år.

2030-planen kommer på et tidspunkt, hvor Danmark oplever den største inflation i 40 år, og hvor Ruslands krig i Ukraine har skabt en energikrise i hele Europa.

“Det smæk, som økonomien og de danske familier har fået, er meget, meget stort,” siger Nicolai Wammen.

Derfor bliver det en "basispakke", lyder det fra finansministeren. Og hvis der skal investeres mere, er der brug for reformer.

Læs også

Begrænset økonomisk råderum

Det finanspolitiske råderum i 2030-planen udgør i alt 48 milliarder kroner frem mod 2030. Men en stor del af de penge er allerede reserveret.

Da et bredt flertal i marts 2022 blev enige om det nationale kompromis, afsatte man 11,75 milliarder kroner til at øge forsvarsudgifterne, så Danmark i 2033 når målet om to procent af BNP.

Derudover vil 21,25 milliarder kroner være afsat til det, regeringen kalder et “basisløft af den offentlige velfærd”. Det vil sige de ekstra udgifter, der kommer til velfærd, fordi der hele tiden kommer flere ældre og flere børn.

Og endelig vil 2,5 milliarder gå til et råderum til grøn omstilling.

Det betyder, at der vil være efterladt 12,5 milliarder, som politikerne frit kan bruge. Og af de penge har regeringen allerede afsat fem milliarder til velfærd og 2,5 milliarder til det, den kalder, ”mere tryghed i hverdagen”. De resterende fem milliarder reserveres til bundne opgaver og uforudsete behov.

I 2030-planen lægger regeringen derudover op til at øge det økonomiske råderum med 15 milliarder kroner.

Ifølge Nicolai Wammen har regeringen allerede fundet de første otte milliarder.

3,5 milliarder skal hentes i en sanering af erhvervsstøtten, mens 4,5 skal komme fra omlægning af kandidatuddannelser på de videregående uddannelser og mindre bureaukrati i kommunerne, som regeringen lægger op til i sit Danmark kan mere III-udspil.

Der fremgår ikke af 2030-planen, hvordan regeringen konkret vil finde de resterende syv milliarder kroner frem mod 2030.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)