SF til regeringen: Lav genopretningsplan for tryghed, dagpenge og uddannelse

DEBAT: Vi har brug for lavere arbejdsløshed og højere dagpenge samt massive investeringer i uddannelse. Regeringen må lave en genopretningsplan, skriver politisk ordfører Karsten Hønge (SF).

Af Karsten Hønge (SF)
Politisk ordfører

Arbejdsløsheden kender kun en vej i øjeblikket, og det er opad. Værdien af dagpengene kender kun en vej, og det er nedad.

Det går simpelthen den vej, hønsene skraber, nemlig tilbage. Vi har brug for det modsatte: Lavere arbejdsløshed og højere dagpenge, og at vi investerer massivt i både grunduddannelser og efteruddannelse.

Ved valget fik højrefløjen en politisk olfert, som de kan smage i årene fremover. Regeringen burde sætte sig i spidsen for en genopretningsplan for tryghed, dagpenge og uddannelse.

De, som har mindst, skal mærke, at der er kommet et nyt politisk flertal, ikke socialdemokrater?

Tryghed skal ikke privatiseres
Udviklingen skal vendes, for dagpengene vil i 2025 blot udgøre 44 procent af gennemsnitslønnen, hvor de i 1980 dækkede 63 procent. Samtidig er dagpengeperioden forkortet, genoptjeningen gjort sværere og skatteværdien af fradraget forringet.

Når dækningsgraden er ringe, vil mange stille sig selv spørgsmålet: "Hvorfor købe en dårlig forsikring?" På et tidspunkt vælger folk a-kasserne fra, og det vil give dramatiske rystelser på hele det arbejdsmarkedet, som vi med god grund er så stolte af.

Hvis der ikke er et rimeligt bytteforhold mellem kontingent og forsikringsgrad, kan det ikke betale sig at være medlem. Der komme flere muligheder for personlige lønforsikringer, men vi skal ikke udlicitere eller privatisere tryghed.

Det er ligesom den nærige bonde, der mente, at hesten spiste for meget. Han begyndte at spare på foderet, og det gik nogenlunde en tid. Bonden blev opmuntret af de sparede penge og besluttede helt at stoppe med at fodre den efterhånden ret magre hest.

Til sidst døde kræet af sult. På samme måde er det med a-kassesystemet. Udsultningen må stoppe nu. Uden tryghed og solidaritet er det farvel til fleksibiliteten og dynamikken.

Udhulingen truer arbejdsmarkedsmodellen
Vi står med et afgørende valg: Styrk en af grundpillerne på arbejdsmarkedet, nemlig et trygt dagpengesystem, eller fortsæt med at pille sten efter sten ud af fundamentet.

Jeg deler fuldstændig bekymringerne fra Det Økonomiske Råd om, at udhulingen af dagpengene truer vores succesfulde model for arbejdsmarkedet.

Bedre vilkår for arbejdsløse er den nødvendige redningskrans her og nu. For at overleve på lidt længere sigt skal vi investere i voksen- og efteruddannelse, både til arbejdsløse og til ansatte i virksomhederne. Danmark skal hurtigt og klogere videre.

Mange virksomheder og arbejdsprocesser vil forandre sig, og den, der tilpasser sig, overlever. Opkvalificering, omskoling og sporskifte giver lønmodtagerne flere individuelle valgmuligheder og ofte bedre løn, virksomhederne bliver mere fleksible, og samfundet bygger på et stærkere fundament.

Sæt dog de arbejdsløse fri. Væk med snærende bureaukratiske bånd. Når lønsedlen skiftes ud med et dagpengekort, skal tiden bruges til at skaffe sig et diplom for efteruddannelse.

Lettere og bedre vilkår for voksenlærlinge er også en vej. Sammen med fornyede og forbedrede muligheder for jobrotation giver det muligheder for mange.

Gennem tryghed får vi et fleksibelt, effektivt, dynamisk og robust arbejdsmarked, som er den gås, der lægger guldæggene til velfærdssamfundet.

Forrige artikel DF: Flere kvinder i byggeriet kræver en generel holdningsændring  DF: Flere kvinder i byggeriet kræver en generel holdningsændring Næste artikel Ingeniører: Dansk økonomi afhænger af vores europæiske solidaritet Ingeniører: Dansk økonomi afhænger af vores europæiske solidaritet