Skuffede fysioterapeuter: Vi mangler strategi for muskel- og skeletsygdomme

DEBAT: De anbefalinger, der for nylig er kommet fra regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø, er et stykke skrivebordsarbejde, som ikke rokker nævneværdigt ved udfordringerne med muskel- og skeletlidelser, skriver Tina Lambrecht.

Af Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Det var med betydelig skuffelse, jeg læste de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø kom med i sidste uge. I en situation, hvor vi alle sammen skal arbejde længere, fremstår forslagene utilstrækkelige – især når det gælder de stigende omkostninger til muskel- og skeletsygdomme.

Det er meget sigende, at diskussionen efterfølgende mest har handlet om, hvorvidt ministeren kunne finde 100 millioner ekstra til Arbejdstilsynet. Forstå mig ret: Arbejdstilsynet bør have større og varige bevillinger. Men det er en meget lille del af den koordinerede indsats, der skal til for at løfte det danske arbejdsmiljø.

Som fysioterapeuter ved vi mest om det fysiske, så det vil jeg koncentrere mig om her. I forhold til det psykiske kan man for eksempel se på FTF's glimrende anbefalinger.

Dyre smerter
Danmark er i dag i en situation, hvor smerter i bevægeapparatet og dårlig muskel- og skeletsundhed fører til, at et stort antal danskere må forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed ligger de samfundsøkonomiske omkostninger i omegnen af 20 milliarder kroner. Det er samtidig udgifter, der forventes at stige i fremtiden.

Når jeg blev så skuffet over ekspertudvalgets anbefalinger, så skyldes det, at der virkelig var behov for, at de satte den store dagsorden. Der er gennem årene sat mange initiativer i gang for at komme stigningen i muskel- og skeletlidelser til livs. Men det har været enkeltstående indsatser, der ikke har formået at begrænse udviklingen og at sikre flere danskere flere gode år på arbejdsmarkedet og en forbedret livskvalitet.

Den gode nyhed er til gengæld, at vi ved rigtig meget om, hvad der skal til. Muskel- og skeletlidelser er en ond nedadgående spiral, som skal brydes fra starten af. Det er vi bare ikke gode nok til i dag.

Dårligere liv
Smerter i muskler og led har ikke kun konsekvenser for dem, der helt må forlade arbejdsmarkedet. De betyder også nedsat produktivitet, fordi mange danskere går på arbejde med smerter.

Sværere at sætte kroner og øre på - men mindst lige så vigtigt - påvirker dårlig muskel- og skeletsundhed livskvaliteten for den enkelte dansker, som oplever, at de på grund af daglige smerter ikke kan leve et aktivt fritidsliv eller lege med deres børn.

Der er brug for en samlet national strategi for muskler og led. Mere konkret er der brug for forebyggelse, tidlig opsporing, bedre behandling og bedre fastholdelse. Alt sammen forslag, vi meget gerne uddyber. Det vil koste penge på den korte bane, men sådan er det nu engang med investeringer.

Til gengæld så får vi en løsning, der giver både bedre liv og flere penge i kassen. Og det er der bare noget mere perspektiv i end endnu et stykke skrivebordsarbejde, som ikke rokker nævneværdigt ved de udfordringer, vi står over for.

Forrige artikel Lederne: Regeringens forslag om aktieoptioner åbner for misbrug Lederne: Regeringens forslag om aktieoptioner åbner for misbrug Næste artikel 3F: Regeringens fedtspilleri sætter liv og helbred på spil 3F: Regeringens fedtspilleri sætter liv og helbred på spil