Topforhandler: Derfor er frokostpausen pludselig en kampplads

DEBAT: Først røg kutymefridagene, og nu står den betalte spisepause for fald – og ikke kun for de statsansatte. Historien viser nemlig, at når staten fører an i spareøvelser, følger kommuner og regioner hurtigt efter, skriver Lars Qvistgaard. 

Af  Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne og topforhandler i OK18

Kommuner og Regioner har i forløbet om OK18, indtil vi kom til Forligsinstitutionen, fastholdt, at usikkerheden om spisepausen kun er et statsligt problem.

Men er det offentlige arbejdsmarked virkelig så adskilt, som kommuner og regioner gør det til?

Og hvorfor kan kommuner og regioner, hvis der ikke er et problem, ikke blot indskrive den betalte spisepause i overenskomsten for at fjerne usikkerheden hos de offentligt ansatte om deres fremtidige arbejdstid?

Ansattes fridage betaler for budgethuller
Jeg vil gerne give et eksempel på, hvorfor vi insisterer på at få sikret spisepausen.

I november 2016 tabte Akademikerne desværre en sag om kytumefridage i SKAT. Sagen betød, at de statslige arbejdsgivere ensidigt kunne opsige fridagene omkring jul, nytår og Grundlovsdag.

Sidenhen har tre ministerier, tre regioner og flere kommuner opsagt eller varslet fridagene til opsigelse.

Hvordan kan det overhovedet gå så hurtigt på det kommunale og regionale område, når nu der var tale om en statslig sag?

Jeg tænker, at det sker, fordi KL i deres budgetvejledning konkret og meget klart peger på, at den statslige sag om fridage skal give anledning til, at kommunerne tager stilling til at opsige fridagene for at få budgetterne til at stemme.

Budgetvejledningen er KL’s opfølgning på økonomiaftalen med regeringen, så mon ikke fridagene har været en del af overvejelserne i disse forhandlinger?

Jeg har ikke set budgetvejledningen fra Danske Regioner, så jeg kan ikke påstå, at der står det samme. Men når tre ud af fem regioner har taget det på dagsordenen, så ligner det en tanke.

Til forsvar for frokostpausen
Så uagtet hvad KL og Regionerne påstår, så har det, der sker på statens område, også effekt på det kommunale og regionale område. Og derfor er et problem i staten også et problem på de øvrige områder.

Den betalte spisepause har været en ret siden 1921, men nu har Finansministeriet rejst tvivl om denne ret.

Vi har derfor rejst det defensive krav om, at spisepausen skal fremgå af overenskomsten.

Det krav har vi rejst både i stat, kommuner og regioner, fordi – som tilfældet med fridagene viser – det er nødvendigt at sikre sig på alle tre områder.

Forrige artikel DF til Byggefagenes Samvirke: Socialområdet skal bestemmes af nationalstaterne - ikke EU DF til Byggefagenes Samvirke: Socialområdet skal bestemmes af nationalstaterne - ikke EU Næste artikel Beskæftigelsesborgmester: Den bedste integration sker på arbejdspladserne Beskæftigelsesborgmester: Den bedste integration sker på arbejdspladserne
 • Anmeld

  Tommy Jensen, Vollerup

  Arbejd! Arbejd! Arbejd!

  Selvfølgelig skal offentligt ansatte ikke have betalt 0,5 t daglig frokostpause!
  Dette endda samtidig med man klager over konkurrenceudsættelse på deres arbejdsområder!
  I Danmark arbejder vi alle sammen 37 t ugentlig som norm! - Også i det offentlige! Man kan forhandle sig til alt muligt, når bare ikke man sætter spørgsmålstegn ved, at der er 37 timers arbejdsuge i Danmark; - og der arbejder man!

  Stå fast fr. Løhde eller gå af!
  Hav en god dag :-)

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Hvad med ATP (Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)

  Jeg fatter ikke helt, hvad der foregår.

  Jeg var personalechef i 16 år i kommunalt regi, og dengang og p.t. fremgik det af de fleste overenskomster, at de ansatte havde ret til en halv times betalt frokost mod at stå til rådighed i pausen – altså var retten skrevet ind i overenskomsten.

  Så satte man ATP til at varetage funktionerne for bl.a. ”Udbetaling Danmark” og ”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring”. ATP er juridisk set et privat selskab anføres det, og det betragtes Udb. Danmark og AE så også at være - med en ikke offentlig overenskomst.

  Jeg fatter ikke, at et privat firma må foretage myndighedsafgørelser – og de laver ikke andet på de 2 områder - hvilket er et problem i sig selv.

  Desuden bruger staten så disse foretagender, til at fratage de ansatte f.eks. frokostpause ad bagvejen.

  Nyansatte får ikke betalt frokostpause, og f.eks. STAR har d.d. fortalt mig, at nogen af de ansatte som er blevet virksomhedsoverdraget fra kommunerne i den forbindelse har mistet deres frokostpause - lyder direkte lovstridigt.

  Når man ser hvem der sidder i bestyrelsen for dette private firma,. Må det konstateres, at toppen af fagbevægelsen selv er med til at fjerne frokostpausen som en rettighed – jf. dette selskab.

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · Glad, samfundsinteresseret pensionist

  Hvorfor betalt frokostpause?

  Det har altid undret mig, at offentligt ansatte skal have en arbejdsuge, der er 2½ time kortere end privatansatte. Og min forundring over, at det lige nu er så stort et problem, at vi skal have en storkonflikt, som alle taber på.

 • Anmeld

  Henning Taankvist

  Betalt frokostpause!

  Skal man stå til rådighed i frokostpausen, skal man også have betaling for det, ellers ikke. Jeg vil ikke betale en håndværker, som arbejder i mit hus, for at han kan sidde i sin bil og holde frokost. Hvorfor skulle jeg så betale en offentlig ansat?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Når OK18 forhåbentligt er faldet på plads....

  ...så kunne det som almindelig borger være formålstjenligt...i henhold til åbenhed og synligheden at få oplyst, hvad vi betaler for vores Folketing og regering...At få oplyst, hvilke ansættelses- arbejds-, pensions og lønforhold, de politiske ledere har besluttet for sig selv.
  Som vælgere og ansvarlige borgere er vi selvfølgeligt interesseret i, at de medarbejdere, der ansættes til at få samfundets hjul til at køre, har ordentlige ansættelses- arbejds- og lønforhold. DET vedkommer os alle både moralsk, ansvarligt og etisk.
  Vores politiske ledere er også "offentligt ansatte", så en åbenhed og en synlighed af deres løn-ansættelses- og arbejdsforhold ....incl. pensionsforhold, tjenesterejser og kørselsfradrag vil jeg som vælger og borger meget gerne kunne forholde mig til....når nu hele OK18 forhåbentligt er landet ordentligt.
  Jeg undrer mig nemlig meget:
  *Efter forlydender har Folketinget i de forløbne år bevilget sig selv flere millioner for meget, hvorfor man selv har placeret disse overskud i egen opsparingskonto...til brug ved lejlighed?
  * Ifølge Folketingets og Regeringens kalendere har de ikke frataget sig selv fridage, idet de har sikret sig lange ferier i såvel sommer- som juleperioden.
  * Er politikernes frokostpauser indarbejdet i den faste løn? Står man til rådighed?
  *For et par år siden drøftedes det på Tinge, at man skulle have tjenestemandslignende ansættelses- og lønforhold, selv om "tjenestemænd" er afskaffet for mange år siden. Hvordan endte den debat?
  * Hvilke pensionsordninger har de ledende politikere?
  *Hvilke ordninger træder i kraft ved fratrædelse?
  * Ifølge en debat i tv's "Tinget" om beskatning af arbejdsgiverbetalt mobil-og net, fremgik det, at man på Borgen også (selvfølgelig) har arbejdsgiverbetalt netforbindelse, mobil osv. MEN. Det fremgik, at en beskatning heraf er kompenseret via lønnen ??
  ....
  Summasummarum: Da det er vælgerne og skatteyderne, der indirekte står som arbejdsgivere, ville det vare nærliggende at få offentliggjort de ledende politikers arbejds-,løns- og pensionsforhold....herunder regler for afregning ved "tjenesterejser", transportkompensation og arbejdstid udover de 37 timer?
  ....
  DET står på min ønskeliste, når nu OK18 forhåbentligt er faldet på plads. Som almindelig borger har jeg fulgt de politiske lederes minutiøse og stærkt kontrollerende ageren overfor de medarbejdere, hvis løn- og arbejdsforhold, de har det endelige ansvar for. Når man vedholdende fastholder, at medarbejderne er meget krævende og urimelige, så må man sørge for selv at anskueliggøre, at man rent mel i posen.
  Den pose vil jeg som selvfølgelig gerne som ansvarlig vælger og borger kunne kigge i og forholde mig til for bla at se, om eksempelvis
  ' New Public Managements ledelsesmetoder også er gældende for politikere, der er valgt og ansat til tillidsposter på Borgen?
  Eller trives der en særlig parallelkultur bag Borgens mure?

 • Anmeld

  Viggo Okholm · pensionist

  betalt frokostpause.

  Det det helt drejer sig om, jeg ser det og tidligere pædagog. Lærere pædagoger sosu assistenter, sygeplejersker med mere har ikke pauser, hvor de kan rulle ned og sige, nu har jeg fri og er min egen. Det har været kotume i daginstitutioner at man på et tidspunkt efter frokost på skift kunne tage en pause med en kop kaffe og få drøftet lidt privat, men også faglige ting som rører sig. Men skete der noget skal man kunne forlade personalerummet straks. En del børnehaver har allerede droppet de arrangerede pauser for at alle kunne arrangere det med børnene som passede ind. Sygeplejersker, læger m.v. får stort set aldrig tid til at spise i ro. Der kunne være steder i administration det måske kunne lade sig gøre, men det helt konkrete; betaler man selv må man gå hvor man vil den halve time.

 • Anmeld

  Jørgen Laurberg Jensen

  Krav fra medarbejderne om betalte pauser

  Hjælp mig lige ind på rette spor, hvis jeg har misforstået noget.
  Hvis man som medarbejder selv betaler sin spise-/pause, så må man forlade arbejdspladsen.
  Hvem har størst fordel af dét?
  Hvis en lokomotivfører selv skal betale sin pause, må toget holde stille, mens han indtager sin mad.
  Jeg er tidligere Falckredder og tillidsmand. For mange år siden betalte redderne selv deres pauser. Det gjorde, at når redderne var 'hjemme' på stationen for at holde pause, så sad de rent faktisk gratis i beredskab til den næste ambulance/brand, vi fik at vide, at vi ikke måtte forlade stationen, for vi lå i beredskab - i vores egen betalte pause. Så fandt vi en Arbejdsretskendelse, som sagde, at vi pausen var vores fritid, som vi måtte bruge til, hvad der passede os - også forlade stationen.
  SÅ begyndte vi at forlade stationerne i pausen.
  SÅ kom Falck til lommerne.
  Falck kunne nu råde over vores pauser, men vi fik indført regler i overenskomsten om afholdelse/forskydelse af pauser.
  Hvorfor er det så vigtigt for medarbejderne at kræve arbejdsgiverbetalte pauser?
  Sophie Løhde er blevet citeret for, at det ikke er arbejdsgiverne, som ønsker den betalte pause fjerne - nej, selvfølgelig ønsker de ikke dét, da de har størst fordel af det.
  Drop dét krav - I risikerer bare at få det :)

 • Anmeld

  stig christensen · sergant

  tag dette til eftertanke tommy jensen

  det er meget fint du mener dette tommy jensen at de offentligt ansatte ikke skal have betalt deres frokost, men så skal de heller ikke stå til rådighed mere i deres halve time, d.v.s. hvis du kører ind i et træ med din bil men er så uheldig at det sker i mens ambulance folkene eller redningsmandskabet har pause, eller ankommer i lægens, sygeplejerskens eller portørens frokost så må du vente uanset hvor slemt du er kommet til skade, det er bare ærgerligt fordi man holder fast på at at offentligt ansatte ikke skal have betalt pause.
  du er dog nok heldig at du alligevel bliver lappet sammen men reelt er det scenarie en risiko ved at man indfører dit synspunkt.
  jeg ved godt hvad jeg foretrækker........

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re. til Jørgen Laurberg Jensen

  Naturligvis er der offentligt ansatte grupper der altid vil have "betalt frokost" fordi de IKKE kan forlade jobbet og SKAL træde til, også i frokostpauserne.

  Det er jo slet ikke det der er til drøftelse. Det er alle DJØF-eren og de administrative job der jo slet ikke behøver, og heller ikke, jobber i frokostpauserne. Så bare rolig: Brandmænd o.l. bliver ikke berørt.

  Men lige nu er DJØF parat til at kæmpe for "betalt frokost" indtil sidste brandmand eller og lokofører. Ubegribeligt at disse grupper er gået på den galej og sådan lader sig bruge som kanonføde for DJØF-ernes urimelige krav.

 • Anmeld

  Ellen Nissen · pensioneret sagsbehandlende ergoterapeut

  Betalte "pauser"

  I mange år har jeg været ansat i et "administrativt job med borgerkontakt. mine pauser har altid været betalte. Det synes jeg er og har altid været rimeligt. I frokostpausen blev meget af tiden brugt på at snakke om formiddagens aktiviteter og debat om evt. fælles klienter, vejledning af yngre kolleger om forståelse af klienternes situation og hvordan man taklede evt. divergerende løsninger de problemernes løsning. Disse snakke har bidraget til i hvert-tilfælle min og forhåbentlig også kollegaens faglige udvikling! Ligesom der ofte har været snakke omkring fælles klienter med ansatte fra andre afdelinger af forvaltningen om fælles klienter. De mere private snakke om børn, ægtefæller og naboer/venner har bidraget væsentlig til min personlige udvikling, som jo også er vigtig i arbejdet med mennesker.
  Utallige er også de gange hvor jeg har siddet alene i kantinen og gumlet på mine medbragte halve, hvor min frokostpause er blevet reduceret til 10-15 minutter fordi den rolige gumlen pludselig har givet mig inspiration til hvordan jeg kom videre med en opgave.
  Utallige er også de gange, hvor jeg har gumlet mine medbragte klemmer på en rasteplads eller på en bænk i parken på få minutter, fordi det forudgående hjemmebesøg har taget længere tid end planlagt, så det bare var et spørgsmål om at få det parkeret, før jeg hastede videre til det næste.
  Så tro mig, den betalte frokostpause er ikke bare fritid, men fuld af faglig og personlig udvikling, som er værdifuld når du arbejder med mennesker der er udfordret på den ene eller anden måde, og restitution så du er klar til næste opgave.

 • Anmeld

  Jan Sørensen

  Betaling

  Den "betalte" pause har jo altid været en del af overenskomsten i det offentlige. Med tilsvarende løntilbageholdenhed.
  Skal den væk, skal den øjeblikkelig erstattes med en lønforhøjelse på 6,7%.
  Hvis der da er retfærdighed til på jord.

 • Anmeld

  Peter Trolle Jakobsen · Pensioneret underviser

  For min skyld gerne

  Fjern endelig den betalte frokostpause!
  Men vær klar over konsekvenserne: På alle offentlige arbejdspladser, hvor man beskæftiger sig med mennesker, bruges frokostpausen til udveksling af informationer, erfaringer og nyt vedrørende arbejdet. I frokostpausen sker den sammenkitning af arbejdspladsens medlemmer, der er så væsentlig for, at de mennesker, man arbejder med og for, får en god ydelse, hvad enten det drejer sig om pædagogik, undervisning, sundhed eller socialt arbejde. Fjerner man betalingen for frokostpausen, vil man være nødt til at indføre forskudte pauser, pædagogerne, lærerne, sundhedsarbejderne og socialarbejderne vil kunne forlade deres arbejdspladser efter forgodtbefindende i pausen og arbejdspladserne vil komme til at lide under det.
  Jeg kan forestille mig en skole, hvor man ikke får sin betalte pause: Lærerne vil indstille undervisningen fem minutter før klokken ringer for at kunne være ude af døren, når arbejdstiden holder op. De vil naturligvis ikke indfinde sig i klasseværelset før der ringes ind, og hvem der så må tage sig af eleverne i mellemtiden er jo ikke lærerens ansvar, men ledelsens, da det falder ind under ledelsens ret til at lede og fordele.

 • Anmeld

  Jørgen Laurberg Jensen

  Re: Bertel Johansen

  Tak for svar! :o)

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byr.medlem og pensionist

  Ingen bemærkninger til, at man af bagdøren i ATP forsøger at fjerne den betalte frokostpause?

  ATP er en selvejende "virksomhed", hvor toppen af den danske fagbevægelse har sæde i bestyrelsen.

  Det synes at være et faktum, at mange af de ansatte har fået fjernet deres betalte frokostpause, da de blev virksomhedsoverdraget - og at nyansatte ikke har ret til betalte frokostpauser.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Jan Sørensen

  Du tager fejl: Den betalte frokost har ALDRIG været en del af overenskomsten. Hvis den havde været det, havde den jo netop også været indregnet og værdisat i aftalerne og i lønnen.

  Den har ALDRIG været indregnet i lønnen. Jeg kan bevidne det efter mere end 40 år i statens tjeneste i 3 forskellige ressortområder og med en fortid som tillidsmand og senere leder og chef.

  Og lønnen til de offentligt ansatte er ALTID fra fagbevægelsens side blevet sammenlignet med lønnen til de privatansatte - uden at "betalt frokost" var med i regnestykket.

  Så: Fjernelse af "betalt frokost" for alle dem der reelt IKKE behøver det, skal naturligvis IKKE udløse en lønstigning. Men derefter kan de offentligt ansatte jo med rette forlange lønsammenligning og regulering efter det private arbejdsmarked.

  Indtil da, finder jeg at de offentligt ansatte bør fare med lempe på lønspørgsmålet - og i øvrigt huske at de også har nogle særdeles favorable pensionsvilkår- og egenbetalinger der slet ikke ses på det private arbejdsmarked.

  Vi skal alle have en ordentlig løn, naturligvis, men det er som om de offentligt ansatte har fået bildt sig selv ind, at de er "sultens slavehær" i forhold til privatansatte. Det er de ikke.

  Hvis det var således havde "det offentlige" vel svært ved at rekruttere ? men nej, det går jo fint, bl.a. fordi løn- og arbejdsforhold er udmærket.

 • Anmeld

  Mogens Rerup · byrådsmedlem

  Endnu engang uvidenhed

  Bertal J. din uvidenhed er voldsom.

  Frokostpausen har på det kommunale område været skrevet ind i overenskomsten siden vist nok 1927, og ordlyden var næsten den samme i perioden 19986 - 2002, hvor jeg var kommunal per.chef, som det er i dag

  I HK's overenskomst lyder § 16 - om arbejdstid - stk 4 og 5 som følger:

  "Stk. 4
  For fuldtidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause.
  Stk. 5
  For deltidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden 1/2 times daglig spisepause, hvis beskæftigelsen
  er mere end 4 timer pr. dag."

  Det kan da ikke fremgå tydeligere, at det er en rettighed.

  Sær dig dig .- ligesom med ulve - ind i tingene, inden du tonser afsted p frihjul

  Privat ansatte har ofte haft betalt frokost - f.eks. hele finans og forsikringsektoren.

  Jeg betvioler, at du har været TR'er, for så ville du vide, at man ikke kan fjerne en sådan rettighed uden fuld kompensation, og forsøg derpå vil vær brud på hovedaftalen

 • Anmeld

  Harald Madsen

  Betalt frokost er kun for DJØFer o.lign.

  Jeg mener fagbevægelsen rammer helt ved siden af potten her.

  De "varme hænder" (Sygeplejersker, hjemmehjælpere m.v.) jeg kender har ikke tid til at holde ½ times pause, men det har de ansatte på Rådhuset og i administrationerne rundt omkring.

  Lige her er et fantastisk eksempel på at man her brug for en FAGbevægelse som tager sig af de forhold der gælder for specifikke fagområder.

  Lad os nu komme af med den betalte frokostpause en gang for alle.

  For min skyld gerne med fuld lønkompensation. Det vil i praksis sige at dem der arbejder i deres frokostpause (Sygeplejersker, hjemmehjælpere m.v.) kan skrive det på som overarbejde og enten blive betalt for det eller afspadsere på et andet tidspunkt.

  Dem der så har tid til at holde frokostpause kan så gøre det i deres fritid ligesom alle andre.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Byrådsmedlem Mogens Rerup: Undskyld

  - Jeg gik ud fra at betalt frokost var på samme manglende aftalegrundlag i hele den offentlige sektor - da det er det indtryk DR-TV har givet.

  Jeg skal således hermed beklage, at jeg tidligere har slået det hele sammen. Men på det statslige område gælder det, at der ingen overenskomst er på denne halve time - og jeg var, som vist nok nævnt, ansat i Staten.

  Men jeg er de nu lidt rystet over, at det kommunale område har foræret et sådan gode væk, og aftalemæssigt ladet de kommunalt ansatte nøjes med 34½ times arbejde om ugen for sammenlignelig løn incl. pensionsdelen. Det forklarer så måske hvorfor det er så nemt for private arbejdsmarked at udkonkurrere de kommunale ansatte ved udliciterede arbejdsopgaver - noget jeg finder beklageligt, men nu mere forståeligt.

 • Anmeld

  Jan Sørensen

  Små finurligheder

  Den arbejdsgiverbetalte frokostpause har måske nok sejlet i offentlige overenskomster. Været underforstået. - Med løntilbagehold til følge.
  Såvel som f. eks. den 2 gange 15 minutters "arbejdsgiverbetalte" drikkepause i det private i entreprenørbranchen.
  - Og hvad der ellers findes af hævdvundne mystiske finurlige aftaler rundt omkring på arbejdsmarkedet.

  Men at offentlige sådan bare lige pludselig skal gå 6,7% ned i løn, eller arbejde 6,7% mere, er da en rigtig djøffer.
  Et dumsmart påfund af folk, der aldrig selv har været ude på arbejdsmarkedet. Offentligt som privat!
  Folk, der selv tjener 600.000 - 1.000.000 årligt. Med fed pension.

 • Anmeld

  Lone Schou · Læge

  Betalt frokost pause

  Selvfølgelig vil man ikke betale en håndværker for frokost pausen. Og naturligvis til vi alle have forståelse og når personalet i skadestuen eller på operations gangen går til selv betalt frokostpause.
  Faktum er at på mange sygehuse er der ikke noget som hedder frokostpause. Man spiser foran pc en, i elevatoren og hvor det nu kan lader sig gøre undervejs mellem 2 patienter. Det er ikke pause.
  Man kan ikke afskaffe noget som for mange reelt findes. Så hedder det ulønnede interesse timer.

Radikale kræver seniorjob afskaffet

Radikale kræver seniorjob afskaffet

FINANSLOV: Seniorjobordningen er dyr og unødvendig, mener Radikale, som kræver ordningen afskaffet i forbindelse med finanslovsforhandligerne. Glem det, det kommer ikke til at ske, lyder det fra Enhedslisten og SF.