Debat: Udflytning af enkeltstående uddannelser er ingen vækstfremmer

DEBAT: Regeringen tænker for lineært og traditionelt, når den vil udflytte enkeltstående uddannelser. Virksomhederne kan ikke vente 3,5 år på, at de lokale medarbejdere bliver færdiguddannet, skriver Ulla Meinby Sparre og Konstantin Lassithiotakis.

Af Ulla Meinby Sparre og Konstantin Lassithiotakis
Hhv. CEO, Vitus Bering Innovation Park, direktør, VIA Erhverv, VIA University College

”Bliv smed, min dreng. Der er altid brug for en rask mand, som kan sko en hest.”

Faderen så hestens afgørende betydning i det omgivende samfund. Derfor var der ingen tvivl, da han skulle rådgive sin søn om valget af fremtid for omkring 100 år siden.

Faderen tænkte lineært: forlængede den kendte udvikling fremad og lod fremtiden afspejle fortiden. At motoren ville udløse et kvantespring i transport i løbet af de kommende årtier og dermed reducere behovet for skoning af heste kraftigt, kunne han selvfølgelig ikke forudse.

Regeringen tænker på samme måde, når den vil bruge uddannelsessektoren til at fremme vækst og udvikling i hele landet. De videregående uddannelser trækker de unge til de store byer og fjerner dermed den kvalificerede arbejdskraft fra de mindre byer og yderområderne. Modtrækket må derfor være at flytte uddannelserne. Af den grund ser vi nu en etablering af isolerede uddannelser, eller dele af dem, forskellige steder i landet.

Spørgsmålene melder sig
VIA University College skal således udbyde dele af diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik i Holstebro. De første ingeniører er klar om 3,5 år, og derefter vil uddannelsen kunne levere omkring 40 lokalt uddannede ingeniører årligt.

Bliver det en succes? Måske. Under alle omstændigheder en succes inden for et begrænset område, hvis initiativet kommer til at stå alene. Og spørgsmålene melder sig hurtigt:

Kan der rekrutteres tilstrækkeligt med studerende, eller har de lokale unge andre planer for deres fremtid? Kan virksomhederne vente 3,5 år på de lokale medarbejdere, eller finder de andre løsninger i mellemtiden? Ender vi med at se de unge vandre ud af området under alle omstændigheder, blot som nyuddannede, fordi udbuddet af uddannelse og jobmarkedet ikke er afstemt med hinanden?

Kortsigtede, målrettede initiativer ønskes
Ideen bag de lokale udbud af uddannelser er uden tvivl, at en målrettet, smal og begrænset indsats kan blive en katalysator for en bred og mangesidig udvikling. Men fremtiden er ikke til at forudse. Det, som ser rigtigt og fornuftigt ud i dag, kan være dybt irrelevant i morgen, jævnfør smeden i indledningen.

Frem for den langsigtede planlægning, bør der fokuseres på en kort og målrettet indsats med udgangspunkt i den aktuelle situation og det eksisterende potentiale. Et eksempel fra iværksættermiljøet i Horsens:

Vitus Berings Innovation Park i Horsens, der bl.a. huser iværksættere og startups, rykkede tre it-iværksættere og deres firma ud af det vante iværksættermiljø og placerede dem i stedet hos en etableret virksomhed inden for samme branche.

Det har nu udviklet sig til et nyt, fælles projekt mellem de tre iværksættere og værtsvirksomheden. Sideløbende med at de tre fortsat arbejder på at udvikle deres oprindelige ideer med støtte fra virksomheden. Der er skabt en ren win-win-situation, som tilmed har et stort potentiale for yderligere udvikling og resultater for alle involverede.

I dette tilfælde var den styrende indsats blot at finde værtsvirksomheden og få de tre iværksættere med på ideen om at flytte. Resten er opstået spontant ud fra de aktuelle behov og de aktuelle muligheder. Der er egentligt ikke tilført noget nyt. Kortene er blot blevet blandet på en anden måde.

Understøt de aktuelle behov
Den teknologiske udvikling disruptede smedesønnen fra indledningen ind i en helt anden karriere, end hans fader havde forestillet sig. Noget tilsvarende vil ske igen i de kommende år. Blot er det denne gang ikke enkelte fag, men hele brancher, som bliver ramt af en nærmest løbende omstilling

Modtrækket er ikke alene at etablere uddannelser lokalt eller andre begrænsede og langsigtede tiltag. Modtrækket er at arbejde med en række elementer, der kan forankres i den lokale erhvervsudvikling. Enkle og hurtige modeller, som understøtter de aktuelle behov her og nu, men samtidigt skaber grundlaget for den mere langsigtede indsats.

Vi skal, billedligt talt, klippe det lange enkeltstående lineære forløb op i en mængde af kortsigtede og direkte initiativer, der skal have mulighed for at vokse individuelt. Vi skal fremme samspillet mellem forskellige parter som det bærende element i forankringen og det videre forløb.

Uformelle udviklingsmiljøer
VIA University College vil i de kommende år skabe de fysiske rammer for, at dette kan ske i praksis. I midten af Horsens bygger vi i alt 27.000 m2 udviklings- og innovationscenter og skaber hermed et miljø, som samler uddannelser, iværksættermiljøer, erhvervsrådgivning, udvikling og investering ét sted.

Hensigten er at samle de forskellige parter fysisk for at udnytte synergien i, at man kender hinanden og mødes i det daglige. Det uformelle udviklingsmiljø trives nu en gang bedst på denne måde.

Ambitionen med det kommende udviklings- og innovationscenter er, at stedet kan række ud og understøtte vækst- og udviklingsforløb overalt. Især uden for centret.

Visionen er et tæt samarbejde med lignende centre i andre byer i regionen: En decentralisering og operationalisering af centrets muligheder, så viden og erfaring kan bringes i spil netop der, hvor behovet er.

Det er ikke, fordi vi nødvendigvis vil tilføre så meget nyt. Men vi vil blande kortene på en anden måde.

Forrige artikel Vikarbureau: Lad medarbejderne tjekke Facebook i arbejdstiden Vikarbureau: Lad medarbejderne tjekke Facebook i arbejdstiden Næste artikel Handicapforbund: Ændringsforslag skal have mennesker i centrum Handicapforbund: Ændringsforslag skal have mennesker i centrum
Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

Regeringens første år: Corona kickstartede slumrende trepartssamarbejde

FØDSELSDAGSANALYSER: Hvad har det betydet for eksempelvis de ældre, kulturen og boligpolitikken, at vi nu har en socialdemokratisk regering? Og hvordan går det med at stække Finansministeriets magt og gøre Danmark til det bedste land at være barn i? Altingets fagredaktører gør status på regeringens ét års fødselsdag med hver deres ultrakorte analyser.