DF: Selvstyre fupper grønlænderne

Det grønlandske selvstyre fupper den grønlandske befolkning, når de ikke fortæller dem hvor afhængig Grønland er af tilskud fra Danmark. Det mener Dansk Folkepartis grønlandsordfører Søren Espersen efter at finansminister Kristian Jensen fremlagde tal, der viste at omkring 56 procent af Landskassens indtægter kommer fra bloktilskud samt andre offentlige udgifter betalt af Danmark. I alt knap 4,3 mia. kroner i 2015.

"Det her er blot hvad Selvstyret selv burde fortælle den grønlandske befolkning. Men det gør de ikke," siger Søren Espersen, der havde bedt Kristian Jensen og hans embedsmænd om at lave beregningerne af hvad Danmark samlet set betaler til Grønland om året.

Søren Espersen er ikke i tvivl om hvorfor Selvstyret ikke selv beder Finansministeriet om beregningerne og lægger tallene frem.

Login