USA har afvist to forslag om ny Thule-udbudsmodel

USA har to gange afvist dansk-grønlandske forslag til en ny og revideret udbudsmodel for servicekontrakten på Thule Air Base. Det skriver KNR på baggrund af en orientering fra Udenrigsministeriet til Folketingets Grønlandsudvalg, som KNR er bekendt med.

I 2014 tabte Greenland Contractors servicekontrakten til amerikanske Vectrus Services’ danske datterselskab Exelis Services. Det sendte chokbølger gennem Grønland, da Greenland Contractors havde haft kontrakten i mere end 40 år og da indtægterne fra kontrakten bidrog til selvstyrekassen med mere end 200 mio. kroner om året. Men fra 1. oktober 2017 og op til syv år frem skulle Exelis Services altså stå for at drive basen for det amerikanske forsvar.

For at undgå en lignende situation ved det næste udbud, så blev der i foråret 2015 nedsat en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe, der skulle udforme nye kriterier for et udbud. Kriterier som sikrede at selvstyret igen fik indtægter fra basen. I april 2015 præsenterede danskerne og grønlænderne amerikanerne for en ny udbudsmodel. Den bestod i at Selvstyret skulle eje 34 procent af det selskab, som vandt servicekontrakten. De resterende 66 procent skulle så lægge hos danske og/eller grønlandske selskaber. Selvstyret skulle ikke investere penge i selskabet. Den model blev i december 2016 afvist af USA, fremgår det ifølge KNR af orienteringen fra Udenrigsministeriet.

Login