Samuelsen ser ingen problemer i kinesere på Grønland

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen har det fint med at Kina forhandler direkte med Grønland om etablering af en kinesisk forskningsstation på indlandsisen. Det oplyser Anders Samuelsen i et svar til Dansk Folkepartis Grønlands-ordfører Søren Espersen.

"Forskningsstationer er ét af flere mulige samarbejdsområder i den hensigtserklæring (Memorandum of Understanding) Naalakkersuisuts Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på rigets vegne indgik med Kinas State Oceanic Administration i 2016. I overensstemmelse med fuldmagtsordningen, der er nærmere reguleret i selvstyreloven og som bemyndiger Naalakkersuisut til at forhandle og indgå visse internationale aftaler på vegne af Kongeriget Danmark, var Udenrigsministeriet i dialog med Naalakkersuisuts administration i forbindelse med indgåelse af hensigtserklæringen. Udenrigsministeriet holdes ligeledes orienteret om den konkrete implementering," pointerer Anders Samuelsen og fortsætter:

"Udenrigsministeriet er bl.a. blevet orienteret om, at Naalakkersuisut i forbindelse med planer om etablering af internationale forskningsstationer i Grønland bl.a. prioriterer krav om f.eks. grønlandsk deltagelse i forskningsstationens virksomhed, international adgang/brug af forskningsstationen og benyttelse af internationale standarder i forskningsstationen."

Login