Samuelsen ser ingen problemer i kinesere på Grønland

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen har det fint med at Kina forhandler direkte med Grønland om etablering af en kinesisk forskningsstation på indlandsisen. Det oplyser Anders Samuelsen i et svar til Dansk Folkepartis Grønlands-ordfører Søren Espersen.

"Forskningsstationer er ét af flere mulige samarbejdsområder i den hensigtserklæring (Memorandum of Understanding) Naalakkersuisuts Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på rigets vegne indgik med Kinas State Oceanic Administration i 2016. I overensstemmelse med fuldmagtsordningen, der er nærmere reguleret i selvstyreloven og som bemyndiger Naalakkersuisut til at forhandle og indgå visse internationale aftaler på vegne af Kongeriget Danmark, var Udenrigsministeriet i dialog med Naalakkersuisuts administration i forbindelse med indgåelse af hensigtserklæringen. Udenrigsministeriet holdes ligeledes orienteret om den konkrete implementering," pointerer Anders Samuelsen og fortsætter:

"Udenrigsministeriet er bl.a. blevet orienteret om, at Naalakkersuisut i forbindelse med planer om etablering af internationale forskningsstationer i Grønland bl.a. prioriterer krav om f.eks. grønlandsk deltagelse i forskningsstationens virksomhed, international adgang/brug af forskningsstationen og benyttelse af internationale standarder i forskningsstationen."

Login

  • Anmeld

    leif

    Som det vil være de fleste patriotiske og kritiske danskere bekendt,er det ikke usædvanligt gennem en periode på flere hundrede år,at den til enhver tid siddende magtelite har taget fejl eller mere direkte er blevet røvrendte.Historien gentager sig selv.