Kommuner hyrer resultatlønnede konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge

SPARERÅD: Mere end hver fjerde kommune har hyret konsulenter til at gennemtrawle udsatte borgeres sager for at finde besparelser. Løn udbetales typisk kun, når konsulenterne finder billigere løsninger. Professor advarer mod lovbrud, men kommuner afviser.

Find et billigere støttetilbud til borgeren med handicap eller psykisk sygdom, så får I en del af de penge, kommunen sparer på øvelsen.

Sådan lyder den opgave, som en lang række kommuner har hyret private konsulentvirksomheder til at løse. Det viser en række aktindsigter, Altinget har fået, i kontrakter og aftaler mellem kommuner og to private bureauer, Trancit og Brorson Consult.

Mindst 19 kommuner har indgået aftale med de private konsulenter, som får til opgave at gennemgå kommunens sager på udsatte borgere med det klare formål at finde besparelser. Det drejer sig samlet om mindst 800 borgeres sager, viser Altingets optælling.

Blandt de kommuner, der endnu ikke har givet aktindsigt, har Altinget fået oplyst, at yderligere mindst syv kommuner har lignende samarbejder.

I langt de fleste tilfælde er kontrakten udformet ud fra et såkaldt no-cure-no-pay-princip, hvor kommunens betaling til rådgiverne er afhængig af, hvor stor en besparelse der opnås.

I kontrakten mellem Silkeborg Kommune og konsulentvirksomheden Brorson Consult står der for eksempel:

"Prisen på ovenstående forløb udgøres af en engangsbetaling på 15 procent af den forhandlede besparelse i de 294 borgersager over de næste 12 måneder, tillagt moms og kørsel."

"Simpelthen uanstændigt"
På Christiansborg kalder Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, konstruktionen ”foragtelig” og ”angribelig”.

”Når det eneste, der udløser betaling, er, at de finder besparelser hos borgerne, så lugter det af at være en konstruktion, som kun kan føre til ringere støtte for borgerne. Det er simpelthen uanstændigt,” siger han og vil nu have social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til at se på sagen.

Omfanget af samarbejdet med konsulenterne kommer bag på landsformand for Landsforeningen for udviklingshæmmede, LEV, Anni Sørensen. Hun mener, at det kan være fornuftigt at følge op på de tilbud, borgerne får, men "problemet med konstruktionen er, at man hyrer konsulenterne til udelukkende at finde billigere tilbud," siger hun.

Flyttede udviklingshæmmet til forkert tilbud
Også Vesthimmerland Kommune har hyret konsulenter - fra bureauet Trancit - til at gennemgå over 60 personsager i 2017 og 2018. I samme periode flyttede kommunen en række borgere med handicap eller psykisk sygdom til nye tilbud.

Efterfølgende har kommunen erkendt, at flere af borgerne er blevet flyttet til tilbud, der ikke har været godkendt til at tage imod dem. Det gælder eksempelvis en udviklingshæmmet mand i tyverne, som med kort varsel blev flyttet fra et specialiseret botilbud til et af kommunens egne tilbud, selv om det kun var godkendt til borgere over 40 år, og selv om det ikke var gearet til at håndtere udadreagerende personer som den yngre mand.

De involverede chefer i kommunen er efterfølgende blevet afskediget. Og direktør for sundhedsforvaltningen i Vesthimmerland Kommune Anne Krøjer understreger over for Altinget, at kommunen betalte konsulenterne et fast beløb og ikke efter besparelse.

Som storindkøb af rengøringsmidler
Hos Socialpædagogernes Landsforening minder formand Benny Andersen om, at de sager, kommunerne så målrettet søger besparelser på, handler om udsatte og skrøbelige borgere. Og at en ændring i en indsats eller botilbud ofte er et meget stort indgreb i deres liv.

”Konsulenterne vurderer de her menneskers sag på samme måde, som hvis man skulle lave storindkøb af rengøringsmidler. Den tænkning er fuldstændig i strid med idéen om, at økonomi aldrig må have forrang for mennesket," siger han.

Kommune: Konsulenter skaber klarhed
Det mest omfangsrige samarbejde om gennemgang af sager på handicap- og psykiatriområdet foregår aktuelt i Silkeborg.

I 2018 fandt Brorson Consult besparelser for mere end tre millioner kroner ved at gennemgå 50 sager for kommunen. Nu er firmaet blevet sat til at se på 294 andre sager.

Men kommunen afviser, at målet er at finde besparelser.

”Konsulenterne har udelukkende bidraget til at skabe klarhed i forhandlingerne mellem Silkeborg Kommune og eksterne leverandører, som typisk er tilbud drevet af andre kommuner eller af private. Formålet har været at sikre overensstemmelse mellem behov, bevilling og pris. Den konkrete støtte, som borgeren modtager, ændres ikke af denne proces,” skriver sektionsleder i Socialafdelingen i Silkeborg Kommune Lars Bundgaard Leen i en mail.

Kommuner efterspørger selv resultatløn
Både Trancit og Brorson Consult peger på, at det er kommunerne, der på grund af en presset økonomi på socialområdet er interesserede i den resultatbaserede aflønning af konsulenterne.

”Når de kommer til os med en økonomisk udfordring, bliver det en tryghed for dem at vide, at hvis de ikke får penge ud af det, skal de heller ikke have penge op af lommen. For det er penge, de ikke har,” siger direktør i Brorson Consult Anne Brorson.

To juraeksperter vurderer, at en del af samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og konsulentbureauerne kan være på kant med loven. Læs mere i den fulde artikel på Altinget Social og Altinget Kommunal.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) kalder det "stærkt bekymrende", at kommunerne bruger så "aggressive og grove metoder", som Altinget har beskrevet. Læs interviewet med ministeren her

,

Forrige artikel Analyse: Huawei-sag udstiller rigsfællesskabets dilemma Analyse: Huawei-sag udstiller rigsfællesskabets dilemma Næste artikel Minister vil undersøge kommunernes nye Minister vil undersøge kommunernes nye "aggressive og grove" sparemetode over for udsatte