Minister vil undersøge kommunernes nye "aggressive og grove" sparemetode over for udsatte

INTERVIEW: Social- og indenrigsminister Astrid Krag vil have Ankestyrelsen til at undersøge, om det er lovligt, når kommuner bruger resultatlønnede konsulenter til at finde besparelser på handicapområdet.

Det er "bekymrende", "aggressivt" og "grove metoder", når mange kommuner har hyret private konsulentfirmaer til at finde besparelser på hjælpen til handicappede og psykisk syge – og betaler konsulenterne efter resultatet.

Sådan lyder det fra social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), efter at Altinget har afdækket kommunernes kontroversielle sparemetode.

”Det er stærkt bekymrende at se en aggressiv metode, hvor kommunerne betaler private konsulentfirmaer en resultatløn for at finde besparelser til nogle meget sårbare mennesker, som har brug for fællesskabets hjælp," siger ministeren.

Hun vil nu have Ankestyrelsen til at se på kommunernes praksis.

”Jeg vil bede Ankestyrelsen om at vurdere, om det i det hele taget er lovligt, og om der kan være grundlag for, at de rejser en egentlig tilsynssag i nogle af de her tilfælde,” siger Astrid Krag.

Helt forkert tilgang
Altinget har vist ministeren nogle af kontrakterne mellem kommuner og konsulentbureauer, og "de rejser nogle principielle spørgsmål," siger hun.

Det er særligt den mest benyttede betalingsmodel i kontrakterne, hvor konsulentfirmaerne kun får løn, hvis de finder besparelser, Krag finder bekymrende. Betalingsmodellen går under navnet no cure no pay og betyder, at konsulentfirmaerne enten får 10 eller 15 procent af den samlede besparelse på et på forhånd aftalt antal borgersager.

”Det fremstår som en helt forkert tilgang, hvor man har glemt blikket for borgeren,” siger Astrid Krag.

Kommunernes ansvar at sikre borgernes behov
Gennem aktindsigter har Altinget kunnet afdække, hvordan mindst 19 kommuner benytter sig af konsulentvirksomheder til at finde besparelser. Det drejer sig om de to virksomheder Brorson Consult og Trancit.

Virksomhederne har specialiseret sig i at hjælpe kommunerne med at analysere en række borgersager med henblik på at finde effektiviseringer og besparelser. Eksempelvis ved at foreslå visitation til et billigere botilbud eller forhandling af nye takstniveauer for det tilbud, borgeren er indskrevet på.

Den form for afgørelser bør dog alene foretages af kommunen, lyder det fra Astrid Krag.

”Det er indiskutabelt kommunens ansvar at træffe afgørelser om hjælp til udsatte borgere og borgere med handicap. Det skal de gøre af sig selv og sikre, at de her mennesker får den hjælp og støtte, de har behov for.”

Når du siger, at kommunerne skal foretage vurderingerne selv, mener du så, at de skal holde sig fra at bruge den her type firmaer?

”Jeg synes generelt, at kommunerne skal bruges vores velfærdskroner på velfærd. Som den grundlæggende overligger for den her diskussion synes jeg, at kommunen virkelig skal overveje nøje, hver gang de bruger penge på konsulentydelser.” 

Stigende udgifter på handicapområdet skal ses efter
Partierne bag finansloven er blevet enige om at igangsætte en evaluering af handicapområdet i første halvår af 2020. Evalueringen skal blandt andet se nærmere på udgifterne på området.

Kommunerne har jo store udgifter på det her område, og noget kunne tyde på, at det presser dem til at lave løsninger som disse. Giver det her dig anledning til at se på, om der skal ændres i den måde, kommunerne får refusion af udgifterne på - skal det for eksempel i højere grad være staten, der dækker udgifterne?

”Lad mig starte med at sige, at det er fuldstændig forkert, hvis det er enkelte sårbare borgere med handicap, der skal tages som gidsler i den diskussion, vi skal have om, hvad der skal ske økonomisk med det specialiserede socialområde. Der har vi aftalt i årets økonomiaftale med kommunerne at få lavet en grundig analyse af, hvad det er, der presser udgifterne op, så vi kan blive klogere på, hvad vi kan gøre ved det, uden det handler om, at enkelte borgere skal opleve at få deres hjælp forringet, fordi der har været et konsulentfirma forbi,” siger Astrid Krag og tilføjer:

”Så jeg vil stærkt appellere til, at man husker, at det er borgeren, der er i centrum, og at man ikke får rodet sig ud i nogen metoder, som er så aggressive og grove som dem her.”

Forrige artikel Kommuner hyrer resultatlønnede konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge Kommuner hyrer resultatlønnede konsulenter til at spare på handicappede og psykisk syge Næste artikel Analyse: Boris eller kaos? EU håber i hemmelighed på en klar sejr til Johnson Analyse: Boris eller kaos? EU håber i hemmelighed på en klar sejr til Johnson
Flertal vil øge krav til taxichaufførers danskkundskaber

Flertal vil øge krav til taxichaufførers danskkundskaber

SPROGBARRIERE: Danske taxichauffører taler ofte for dårligt dansk, lyder det fra flere partier, der forud for forhandlinger om taxiloven kræver reglerne for optagelse på chaufførkurserne strammet. Kursusudbyder undrer sig.