DF udsætter sundhedsløft: "Vi havde ikke fokus på det"

FINANSLOV 2019: Det lykkedes ikke DF at få afsat flere penge til hverken psykiatri eller sygehuse i årets finanslovsforhandlinger.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Signe Løntoft

Trods høje ambitioner på sundhedsområdet i Kristian Thulesen Dahls (DF) tale på Dansk Folkepartis landsmøde i september og en alenlang ønskeliste blev det kun til et meget beskedent aftryk på sundhedsområdet fra DF i årets finanslov. 

Blandt andet lykkedes det ikke at skaffe ekstra penge til regionernes sygehusdrift. Det bliver dermed ikke finansloven, der skaber luft i regionernes stramme budgetter. 

Finansordfører René Christensen (DF) og gruppeformand Peter Skaarup (DF) medgiver, at sundhed ikke har fyldt i årets forhandlinger:

"Det store ryk på sundhedsområdet kommer med sundhedsreformen," siger René Christensen.

DF: Ikke vores fokus
Peter Skaarup supplerer finansordføreren:

"Vi har faktisk ikke haft fokus på det. Hele omdrejningspunktet for den sundhedsreform, som vi regnede med var på vej, er jo en styrkelse af det område. Så vi har sat nogle penge af til det, men venter med detaljerne," siger Peter Skaarup.

Læs også

Men det meste af det er jo gamle penge, overført fra sidste år?

"Ja, men vi ønsker også at nedlægge regionerne. Og der regner vi med, at der kan spares en hel del på administration, så der kommer nogle flere penge til området," siger Peter Skaarup.

Dermed ender årets finanslov med at blive en skrabet omgang for sundhedsvæsenet. Som sundhedsøkonom og professor hos Vive Jakob Kjellberg sagde til Altinget, da regeringen præsenterede sit finanslovsudspil, har området de seneste år typisk fået cirka en milliard kroner i økonomiaftalen og cirka en halv milliard ekstra på finansloven.

Få flere kommentarer på Altinget: sundhed, hvor du kan finde endnu flere artikler om finanslovens aftryk på sundhedsområdet.

Dokumentation

Sundhed i årets finanslov

 • Sundhedsreform 
 • Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
 • Donorblod fra homoseksuelle mænd
 • Visitation til høreapparat med videre
 • Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling
 • Vaccinationsindsats, blandt andet HPV-vaccination af drenge
 • Referenceprissystem med videre
 • Pulje til sundhedsindsatser, blandt andet mandecentre og nedbringelse af sagsbehandlingstid i Medicinrådet
 • Samarbejde mellem forsvarets SAR helikoptere og akutlægehelikopterne
 • Tilskud til Danske Patienter
 • National strategi for forældre med fødselsdepression
 • Undersøgelse af årsager til legionellasmitte
 • Opkvalificering af sengepladser i voksenpsykiatrien
 • Intensive børne- og ungdomspsykiatriske teams

Se hele aftaleteksten her

Regeringens finanslovsudspil reserverede i alt 1,3 milliarder kroner til sundhedsområdet, hvoraf langt størstedelen dækker over økonomiaftalen med Danske Regioner.

Herudover var der blandt andet afsat 100 millioner kroner til psykiatrien som en del af finansieringsgrundlaget bag den psykiatrihandlingsplan, der blev fremlagt i september. Men det var ifølge René Christensen (DF) ikke nok, men sådan endte det i den endelige finanslov.

Til gengæld afsættes der 5 millioner kroner til en national strategi for forældre med fødselsdepression, ligesom der som en del af en sundhedspulje på 25 millioner kroner skal findes penge til at etablere mandecentre for mænd med psykiske problemer.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00