Lægeuddannelse på RUC og væk med brugerbetaling – her er DF's ønsker til sundhed på finansloven

FINANSLOV 2019: Dansk Folkeparti havde en sundhedspolitisk ønskeseddel med i Finansministeriet, da forhandlingerne om finansloven gik i gang mandag. Der er dog ingen ultimative krav, siger René Christensen (DF). 

En ønskeliste.

Det var, hvad sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) havde medbragt, da hun sammen med finansordfører René Christensen (DF) og børneordfører Pernille Bendixen (DF) mandag formiddag mødte op hos finansminister Kristian Jensen (V) til de indledende finanslovsforhandlinger på sundhedsområdet. 

"De syntes, vi havde mange ting med," lød det efterfølgende fra Liselott Blixt. 

Sundhedsordføreren kunne fortælle, at Dansk Folkeparti havde gjort opmærksom på, at partiet ønsker regionerne nedlagt.

"Det er vigtigt at nævne, da det jo skal spille sammen med resten af vores ønsker på sundhedsområdet," siger Liselott Blixt.

Lægeuddannelse på RUC
Dansk Folkeparti vil især prioritere flere hænder i sundhedsvæsenet, fortæller Liselott Blixt. Det betyder, at partiet også har forslag på uddannelsesområdet med til finanslovsforhandlingerne.

Blandt andet har partiet ønsker til en række forbedringer af uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

"Det er noget, vi i øjeblikket forhandler i flere sammenhænge, så det foregår ikke kun i finanslovsforhandlingerne. Men når det koster penge, bliver man nødt til også at nævne det, når vi taler finanslov."

Samtidig har partiet stillet forslag om en lægeuddannelse i Region Sjælland. 

"Man har jo plads til den på RUC, hvor man også har nogle fag, som ligger tæt op ad almen medicin og psykiatri, som er det, vi mangler i regionen," siger Liselott Blixt. Hun henviser til, at Region Sjælland er den eneste region, der ikke har nogen lægeuddannelse, og at der samtidig er udbredt lægemangel i regionen. 

Finansordfører René Christensen (DF), der også deltog i mandagens forhandlinger, supplerer: 

"Det er ikke noget, vi har grebet ud af den blå luft som en fiks idé. I Nordjylland fik man jo for år tilbage en lægeuddannelse, og vi kan se, at det har virket. Samtidig kan vi se, at vi bruger mange penge på vikarer og tillæg for at få lægerne til at arbejde i regionen, så måske bruger vi pengene skævt."

Liselott Blixt nævner i øvrigt, at DF også ønsker at uddanne flere sygeplejersker i Region Sjælland. 

Flere hospicepladser og penge til psykiatrien
Regeringen offentliggjorde i weekenden et udspil på høreområdet, som er en del af regeringens finanslovsudspil. Her afsættes 115 millioner kroner til at nedbringe ventetider og forbedre kvaliteten.

Dansk Folkeparti vil gerne gå længere, fortæller Liselott Blixt:

"Vi har pukkelafvikling på ventetid til høreområdet højt på prioriteringslisten og har også skubbet meget på for at få det med. Vi vil gerne skubbe mere på," siger hun.

Af andre punkter på ønskelisten nævner sundhedsordføreren et nyt speciale i palliation på lægeuddannelsen, flere hospicepladser og lokal behandling af seksuelt misbrugte i yderområderne, ligesom Dansk Folkeparti ønsker flere midler til psykiatrien. Desuden vil partiet af med brugerbetaling på akutpladser.

"Vi har taget en lang række ønsker med, og så ser jeg sådan på det, at det, der ikke kommer igennem i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, vil jeg arbejde videre med i andre sammenhænge," siger Liselott Blixt.

Vil ikke sætte tal på
Regeringens finanslovsudspil reserverer i alt 1,3 milliarder kroner til sundhedsområdet, hvoraf langt størstedelen dækker over den økonomiaftale med Danske Regioner, som regeringen indgik i juni. Herudover er der blandt andet afsat 100 millioner kroner til psykiatrien. 

René Christensen ønsker ikke at sætte tal på, hvor mange ekstra penge Dansk Folkeparti vil afsætte til sundhedspolitiske initiativer.

"Vi er ikke afvisende i forhold til at putte ekstra midler ind til sundhed i forhold til den økonomiske ramme, regeringen har meldt ud. Men vi kan ikke sætte beløb på."

Men der er jo en del af jeres forslag, der koster penge. Har I et bud på finansieringen?

"Med hensyn til vores egne forslag er der nogle, der er udgiftsneutrale, men der er også nogle, som der er udgifter forbundet med, og der har vi finansieringsforslag med. Men det er etape 2. Vi er ikke rigtig gået i gang endnu," siger han og tilføjer:

"Vi har præsenteret vores ønsker. Men vi har ikke stillet ultimative krav."

De udgiftsneutrale forslag fra Dansk Folkeparti er blandt andet en afvikling af brugerbetalingen på kommunale akutpladser, som også Socialdemokratiet ønsker et opgør med. Hvor Socialdemokratiet vil kompensere kommunerne for at komme brugerbetalingen til livs, mener Dansk Folkeparti imidlertid, at kommunerne bør kunne klare opgaven uden at opkræve penge fra borgerne – og uden kompensation.

"Vi sætter ikke penge af til det, for vi mener sådan set, at kommunerne sparer penge på at undgå indlæggelser. De skal ikke kompenseres," siger Liselott Blixt.

Forrige artikel Stort flertal af danskerne vil have flere lokale sygehuse og nærpoliti Stort flertal af danskerne vil have flere lokale sygehuse og nærpoliti Næste artikel Dødsfald: Fhv. sundheds- og boligminister Agnete Laustsen (83) Dødsfald: Fhv. sundheds- og boligminister Agnete Laustsen (83)