Lars Trier Mogensen: Veganerpartiet har en reel chance for at komme i Folketinget

KOMMENTAR: Mylderet af nye grønne protestpartier viser, at der for første gang i en generation er grøde på venstrefløjen. Klimaet mobiliserer unge og veluddannede. Men risikoen for massivt stemmespild er overhængende, skriver Lars Trier Mogensen.

Historien gentager sig som en farce. Traumerne fra folketingsvalgene i 1988 og 1990 står nu til at blive genoplevet for venstrefløjen. Dengang fik et sammenrend af små rød-grønne partier spændt ben for hinanden, og begge gange endte 4,9 procent af vælgerne med at stemme på venstrefløjspartier, der ikke klarede spærregrænsen.

Ved næste folketingsvalg tegner fænomenet til at gentage sig. Den intensiverede vælgerdyst mellem Alternativet og Veganerpartiet – samt måske Frie Grønne, der dog endnu er langt fra at have indsamlet nok vælgererklæringer – kan meget vel føre til, at ingen af dem kommer i Folketinget, og at de dermed i yderste konsekvens kan bringe statsminister Mette Frederiksen (S) til fald. Uforudsigeligheden lurer.

I første omgang er den pludselige konkurrence mellem de mange grønne småpartier dog udtryk for en mere positiv energi, en helt anden form for spirende livskraft: De nye klima-kompromisløse partier appellerer både til unge førstegangsvælgere og højtuddannede protestvælgere i storbyerne og har derfor potentiale til at kunne få flere hundredtusindvis af stemmer. I hvert fald på papiret.

Samlet står de grønne småpartier til at kunne fiske blandt mindst 200.000 vælgere, eller hvad der svarer til op mod seks procent af den voksne befolkning: Ved valget i 2015 trak Alternativet 168.788 stemmer, som alle sammen er i spil igen, plus en ikke ubetydelig del af de 244.664 stemmer, som Enhedslisten fik ved sidste folketingsvalg. 

Venstrefløjen er ved at fragmentere. Mulighederne er nemlig kun blevet større i takt med, at Enhedslisten har indtaget en stadig mere pragmatisk og resultatsøgende position. Som skæbnens ironi kan Enhedslistens succes som parlamentarisk parti således ende med at genskabe det kaos, som det rød-grønne parti blev etableret i 1989 for netop at modvirke.

Dengang fandt tre småpartier – Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderpolitik – sammen i trods for at undgå stemmespild, og i dag er dette politiske fornuftsægteskab lykkedes i en sådan grad, at der er opstået plads længere ude på venstrefløjen til ét eller flere partier, som oplagt kan profilere sig på at være mindre disciplinerede og mere lidenskabelige.

Opbruddet i vælgerhavet, der i de senere år har ført til opblomstringen af nye partier overalt i Europa, og som ved folketingsvalget i 2019 ramte højrefløjen hårdest med et stemmespild på i alt 4,3 procent, er langt fra slut.

Det grønne vakuum på venstrefløjen er næste drama.

Selv om meningsmålingerne endnu ikke imponerer, står Veganerpartiet umiddelbart med de bedste og dermed reelle muligheder for at blive det næste nye parti i Folketinget. I de første og usikre målinger trækker Veganerpartiet, der har fået bogstavet G, blot 0,2 procent af de adspurgte vælgere, og ud fra en konventionel analyse ligner det derfor et dødfødt projekt.

Men gammeldags kynisme forslår sjældent, når det gælder nye protestpartier. Ligesom snusfornuft næppe kan forklare den trods alt betydelige opbakning, som i alt 153.923 vælgere gav til de tre borgerlige partier, der ikke klarede spærregrænsen i 2019 – Kristendemokraterne, Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs – er det heller ikke ligefrem realisme, som udgør drivkraften bag Alternativet, Veganerpartiet og Frie Grønne.

De nye partier, som strømmer fra både højre og venstre, ja, selv inde fra midten, næres af en sydende cocktail af politikerlede, en oplevet mangel på forskel mellem de etablerede magtpartier og en jævn afsky for pamperi og teknokrati.

Outsider-positionen er blevet omsværmet, og alene derfor står det nyeste protestparti som hovedregel med de bedste chancer, ganske enkelt fordi de senest nytilkomne altid vil fremstå mest ubesmittede af alt det, som vælgersegmentet er vrede over, og aldrig selv vil kunne drages til ansvar for noget som helst.

Lige nu er Veganerpartiet det reneste og klareste alternativ til business-as-usual i dansk politik. Hvor Alternativet allerede er floppet på Christiansborg, og Frie Grønne primært er dannet i et personligt vendetta i frustration over sammenbruddet i Alternativet, træder Veganerpartiet frem på scenen med frisk vildskab.

De to første forudsætninger er allerede lykkedes: Først fik de indsamlet de fornødne vælgererklæringer, som betyder, at Veganerpartiet rent faktisk står på stemmesedlen ved næste valg, og dernæst lykkedes lanceringen også i går, hvor de to frontfigurer, Henrik Vindfeldt og Lisel Vad Olsson, fik demonstreret tilstrækkelig skarphed til at kunne modstå mediepres og kritiske spørgsmål.

Den tredje og i længden altafgørende forudsætning for at klare sig som politisk parti synes også at være tilstede: Veganerpartiet har én passioneret mærkesag, dyrevelfærd, som mange vælgere nærer endog meget stærke følelser for, og som tilmed vil blive presset højere op på den politiske dagsorden i takt med, at de etablerede partier i de kommende måneder skal diskutere klimareduktioner i landbruget.

Veganerpartiet kæmper for en følelsesfuld sag, som alle de andre partier ikke kan komme uden om, og hvor det nye parti tilmed har en løsning, der skiller sig ud ved at være påfaldende enkel: Hvis den industrielle dyreproduktion lukkes ned i Danmark, eller i hvert fald begrænses drastisk, ville det med ét slag blive muligt at opfylde målet om en reduktion af drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030.

Frem for at foreslå alverdens teknisk avancerede klimatiltag, der matematisk set er uhyre komplicerede at forstå effekten af, selv for eksperter og embedsmænd, for slet ikke at nævne de folkevalgte, står Veganerpartiet nu med et kontant forslag, der er lige så let at forstå som højrefløjens krav om asylstop: Luk lortet!

Landbruget er suverænt den erhvervssektor, der bidrager med den største CO2-udledning, og samtidig en branche, som ikke længere beskæftiger særligt mange danskere. Rent klimamæssigt kan de største reduktioner logisk set foretages her, og rent politisk vil det formentlig også være mindst bøvlet at gennemtvinge vidtgående omlægninger her, simpelthen fordi antallet af vrede landmænd ikke længere kan noget nær måle sig med antallet af afgiftsangste bilister og prisbevidste forbrugere. 

Vælgermæssigt er landbruget det letteste offer, og som kampagneparole er Veganerpartiets krav om et ‘svinestop’ også langt mere effektiv og populistisk, end hvad der ellers tilbydes fra de beslægtede partier. Mens Enhedslisten har svært ved at forklare præcist, hvad deres  forkromede klimaplan vil betyde konkret for borgerne i dagligdagen, er det endnu sværere at forstå, hvad Alternativet og Frie Grønne egentlig foreslår.

Styrken ved Veganerpartiets ‘svinestop’ er ydermere, at forslaget er så spektakulært, at det uundgåeligt provokerer alt og alle hele vejen rundt i det politiske spektrum. Veganerpartiet træder ind som den hidtil mest offensive udfordrer til landbrugssektorens indflydelsesrige lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer, og fra første færd har Veganerpartiet dermed tiltrukket sig en magtfuld modstander. Og dét skal ikke undervurderes i politik.

Selv om Landbrug & Fødevarer vil have råd til købe sig til fortsat flertal på Christiansborg, vil ethvert forsøg på at lave skræmmekampagne mod Veganerpartiet kun resultere i, at flere vælgere mobiliseres. Som i en moderne fortælling om David og Goliat vil Veganerpartiet kunne få stor gavn af landbrugslobbyens noget tunge spinarbejde. Fremover vil det ikke være nok blot at hyre digteren og filmmageren Jørgen Leth til at indtale reklamevideoer for Landbrug & Fødevarer.

Til sammenligning kæmper Alternativet mest med egne spøgelser, mens Frie Grønne tumler forvirret rundt og foreløbigt ser ud til at finde størst kraft i fantomet fra de amerikanske raceoptøjer. Josephine Fock holder udsalg af gammelt Elbæk-merchandise, og Sikandar Siddique forsøger at optræde i dilettantrollen som en ”dansk Malcolm X”.

Veganerpartiet har ganske enkelt mere bid, særligt i kontrast til Alternativet, der fremstår som et eksperiment, der gik galt, og over for Frie Grønne, der mest af alt kører på de allersidste dampe fra Uffe Elbæk, som på forhånd har annonceret, at han ikke selv stiller op til næste folketingsvalg.

Meget skal dog alligevel falde heldigt ud, hvis Veganerpartiet rent faktisk skal klare spærregrænsen, når valget kommer. På én og samme tid skal Enhedslisten give plads, de to grønne konkurrenter skal visne hen, og mediedagsordenen skal levere skandalesager, som skaber en følelsesbetonet platform, som Veganerpartiet kan udnytte til at skabe ramasjang med nye provokationer.

Det er usandsynligt, at alle tre dynamikker løber Veganerpartiets vej. Den største joker er, om Enhedslisten vil tillade, at et nyt parti kan kile sig ind på ydersiden med en endnu mere gennemgribende klimapolitik. Hidtil har Enhedslisten haft ryggen nogenlunde fri til at fralægge sig tidligere tiders dogmatik for i stedet at indgå i stadig flere forlig.

Men når først Veganerpartiet bliver en fast del af den politiske debat, vil Enhedslisten hurtigt havne i en tofrontskrig, der spejler Dansk Folkepartis aktuelle balanceakt: Ligesom Kristian Thulesen Dahl skal forsøge at placere sig mellem Nye Borgerliges Pernille Vermund på den ene side og Socialdemokratiets Mette Frederiksen på den anden side, vil Pernille Skipper også snart skulle forsøge at balancere mellem Veganerpartiets Henrik Vindfeldt og SF’s Pia Olsen Dyhr. Mellem idealisme og pragmatisme.

Derfor behøver Veganerpartiets største indvirkning på dansk politik ikke at blive deres eventuelle mandater, men snarere den larm og uro, som både opstillingen og gennemslagskraften kan skabe generelt på venstrefløjen. Kampen om mandater er altid et nulsumsspil, hvor nogle partier må tabe, hvis andre skal kunne vinde frem. Her ligner Alternativet det første offer. Men vælgerne kan måske komme andre steder fra?

En ekstra og ubekendt faktor er, om Veganerpartiet vil vise sig at have en appel, der rækker langt ud over venstrefløjen og helt ind blandt de mange (små-)borgerlige vælgere, der går hjerteskærende op i dyrevelfærd. Dansk Folkeparti har tidligere profileret sig på at være ”dyrenes stemme“ på Christiansborg, og det er ikke tilfældigt, at partistifter Pia Kjærsgaard også har titel af ”dyrevelfærdsordfører”.

Helt på tværs af det klassiske højre-venstre-spektrum kan der være rigtigt mange vælgere at hente for Veganerpartiet, hvis det lykkes at etablere sig som det mest dyrevenlige parti. Da DF-udbryderen Christian H. Hansen i 2010 stiftede partiet Fokus – som tankevækkende nok profilerede sig på netop dyrevelfærd og naturbalance – endte det som et flop. Men tiderne har ændret sig.

Med Alternativet som stifører er der i dag opstået en bredt forankret modvilje mod ubegrænset kødforbrug, landbrugets systematiske forurening og den ofte tænderskærende behandling af de op mod 200 millioner brugsdyr, der hvert år slagtes i Danmark. Forargelsen får hurtigt sit eget liv.

Veganerpartiet står til at løfte kampen op på et nyt og endnu mere krigerisk niveau, og hvis partileder Henrik Vindfeldt, der kalder sig selv for ”borgerlig”, og som tidligere har stemt på blandt andet Liberal Alliance, ovenikøbet kan sprede appellen bredt ud til andre end de mest frelste venstrefløjsere, vil det være dumt at underkende scenariet på forhånd. Veganerpartiet har en reel chance for at komme i Folketinget.

-----

Lars Trier Mogensen er politisk kommentator og chefredaktør for nyhedsbrevet /dkpol. Han er medvært på podcasten BorgenUnplugged og skriver fast analyser i dagbladet Information. Hver anden tirsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget

Forrige artikel Peter Loft: Vi får aldrig den perfekte grønne skattereform Peter Loft: Vi får aldrig den perfekte grønne skattereform Næste artikel Pelle Dragsted: Er Socialdemokratiet ved at løbe fra sine klimaløfter? Pelle Dragsted: Er Socialdemokratiet ved at løbe fra sine klimaløfter?