Trods valgsejr til Enhedslisten: Socialdemokraterne holder fast i de fedeste 'ben' på rådhuset

Selvom Socialdemokratiet i København gik massivt tilbage ved efterårets kommunalvalg, er det lykkedes partiet at holde fast i mange af de vigtigste bestyrelsesposter i hovedstaden. 

Situationen på Københavns Rådhus ser væsentlig anerledes ud efter valget den 16. november, hvor Enhedslisten for første gang overhalede Socialdemokratiet som Københavns største parti. 
Situationen på Københavns Rådhus ser væsentlig anerledes ud efter valget den 16. november, hvor Enhedslisten for første gang overhalede Socialdemokratiet som Københavns største parti. Foto: Philip Davali / Scanpix
Søren Dahl

Da Enhedslisten brød Socialdemokratiets mere end hundrede år lange dominans som Københavns største parti ved kommunalvalget i november, lignede det umiddelbart et signal om nye tider på rådhuset i landets hovedstad. 

Den rødgrønne sejr har dog ikke sat større aftryk på fordelingen af de tungeste bestyrelsesposter i Københavns Kommune.

Her er det trods stor tilbagegang ved valget lykkedes Socialdemokratiet at holde fast i en række af de politisk set mest indflydelsesrige og økonomisk lukrative bestyrelsespladser. 

Det står klart efter det konstituerende møde i Borgerrepræsentationen, der blev afholdt 3. december. 

Således er Lars Weiss, der også er socialdemokratisk gruppeformand, udpeget som næstformand for Metroselskabet. 

En post, der indbringer ham 323.000 kroner om året, og som dermed er den økonomisk tungeste af bestyrelsesposterne i kommunen. 

"Det er klart, at vi havde ønsket, at konstitueringen var faldet ud på en måde, hvor vi var stærkere repræsenteret i de bestyrelser med stor politisk og økonomisk tyngde,"

Line Barfod, kommende teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune

Socialdemokrater på flere tunge poster

Særligt bestyrelsespladserne i de store københavnske energi- og trafikselskaber er attraktive af flere årsager.

For det første på grund af den politiske indflydelse og indsigt, som posterne giver i de enkelte selskaber.

Derudover er de afgørende for, hvor mange politikere, hvert parti har mulighed for at gøre økonomisk uafhængige af et civilt job, så de kan dedikere sig til det politiske arbejde på rådhuset.

Her har Socialdemokratiet grundet deres mandatmæssige størrelse historisk haft en fordel, som altså ser ud til at fortsætte trods det pauvre valgresultat.  

Det ses blandt andet ved, at partiets politiske ordfører på rådhuset, Laura Rosenvinge, er valgt som næstformand i bestyrelsen for hovedstadens energiselskab HOFOR.

En post, der giver et honorar på 271.000 kroner om året, oveni Laura Rosenvinges vederlag som borgerrepræsentant på godt 138.000 kroner om året.  

Hendes forgænger på posten som politisk ordfører Jonas Bjørn Jensen beholder sin plads i byudviklingsselskabet By & Havns bestyrelse, og Copenhagen Malmø Port.

Poster, der tilsammen giver et honorar på 250.000 kroner om året.

Samtidig får Jonas Bjørn Jensen, der i kommende valgperiode skal være gruppenæstformand, også vederlag for at sidde i det magtfulde Økonomiudvalg. 

Partiets nyvalgte teknik- og miljøordfører Mette Reissmann får Borgerrepræsentationens eneste plads i bestyrelsen for energiselskabet Amager Ressourcecenter. 

Socialdemokratiet har dog mistet en bestyrelsespost i hovedstads-energiselskabet Vestforbrænding, som i stedet skal varetages af Radikales gruppeformand på rådhuset Christopher Røhl. 

Barfod: "Havde ønsket mere indflydelse"

Et videre kig på listen over fordelingen af de københavnske bestyrelsesposter afslører, at Enhedslisten, trods partiets særdeles gode valgresultat, ikke trækker fra Socialdemokratiet, når det kommer til økonomisk og politisk tunge bestyrelsesposter. 

Enhedslistens kommende socialborgmester Karina Vestergård Madsen beholder sin plads i bestyrelsen for HOFOR, mens partiet er repræsenteret i By & Havns bestyrelse gennem borgerrepræsentations-medlem Charlotte Lund. 

Samtidig har Enhedslisten også en plads i Metroselskabets bestyrelse, som der endnu ikke er sat navn på. 

Enhedslisten har dog modsat Socialdemokratiet ingen næstformandsposter i de toneangivende bestyrelser. 

"Det er klart, at vi havde ønsket, at konstitueringen var faldet ud på en måde, hvor vi var stærkere repræsenteret i de bestyrelser med stor politisk og økonomisk tyngde," erkender Line Barfod, kommende teknik- og miljøborgmester for Enhedslisten. 

"Men vi har også lavet en samlet afvejning af, hvordan Enhedslisten kunne omsætte resultatet på valgnatten til mest mulig politisk indflydelse. Der har vi prioriteret at få to borgmesterposter som det eneste parti og sikre os pladser i de stående udvalg," tilføjer hun. 

Når Socialdemokratiet i store træk slipper for at afgive vægtige bestyrelsesposter trods partiets ringe valgresultat, skyldes det dels den måde, som partierne valgte at konstituere sig på under valgnatten. 

En del af posterne er nemlig reserveret til det største parti i den valggruppe, der kan mønstre flest mandater.

Her er Socialdemokratiet det største parti i den valggruppe, der tæller de borgerlige partier samt Radikale. 

Enhedslisten valgte at konstituere sig i den såkaldt "lille" valggruppe med SF og Alternativet. 

Det spiller også ind, at Socialdemokratiet beholder overborgmesterposten.

For eksempel er Sophie Hæstorp Andersen qua sin titel som kommende socialdemokratisk overborgmester sikret en plads i bestyrelsen for interessentselskabet bag den kommende københavnske Tour De France-start. 

Konservative får poster efter godt valg  

Konservative, der blev fordoblet i København ved kommunalvalget, får også flere politikere placeret på vægtige bestyrelsesposter.

Partiets gruppeformand Helle Bonnesen skal i næste valgperiode sidde som menigt medlem i Metroselskabets bestyrelse, der berettiger til et årligt vederlag på 135.000 kroner. 

Det konservative borgerrepræsentationsmedlem Morten Melchiors er tildelt en plads i By & Havns bestyrelse.

Den nyudnævnte konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager er dog ikke udpeget til hverken bestyrelser eller generalforsamlinger. 

Selvom alle bestyrelsespladser er fordelt internt partierne imellem, er der stadig en række poster, som der endnu ikke er sat navn på. 

Du kan se hele listen over, hvilke medlemmer af Borgerrepræsentationen, der er udpeget til de forskellige bestyrelsesposter gennem linket her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lars Weiss

Medlem af Borgerrepræsentationen (S), Københavns Kommune
økonom (Københavns Uni.), kommunikation (Journalisthøjskolen i Århus)

Sophie Hæstorp Andersen

Overborgmester (S), Københavns Kommune
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2006)

Line Barfod

Teknik- og miljøborgmester (EL), Københavns Kommune, fhv. MF
cand.jur. (Københavns Uni. 1992)

0:000:00