Lars Weiss (51)

Medlem af Borgerrepræsentationen (S), Københavns Kommune
fhv. overborgmester (S), Københavns Kommune
Uddannet: økonom (Københavns Uni.), kommunikation (Journalisthøjskolen i Århus)
Fødested: Frederiksberg

30. maj 1971 Hjemmeside Icon / Social / Facebook