Under S-regeringen rådgav hun Mette Frederiksen: I dag bider hun mærke i et særligt politisk skifte

Socialdemokratiet hentede Sofie Findling ind for at skabe en erhvervspolitisk profil, men i stedet endte hun som særlig rådgiver i en regering, der skulle håndtere krig og corona. Nu er hun tilbage i Dansk Erhverv, hvorfra hun noterer sig et skifte i den nye regerings politiske fokus.

Inden for få år har Sofie Findling arbejdet for begge sider i debatten om, hvorvidt virksomheder skal have et  retskrav på kompensation ved pandemier. "Jeg ser ikke mange konflikter i det for mig personligt," siger hun. 
Inden for få år har Sofie Findling arbejdet for begge sider i debatten om, hvorvidt virksomheder skal have et  retskrav på kompensation ved pandemier. "Jeg ser ikke mange konflikter i det for mig personligt," siger hun. Foto: Arthur J . Cammelbeeck
Christoffer Lund-Hansen

Først blev hun hentet ind som særlig rådgiver i Erhvervsministeriet for Simon Kollerup. Senere rykkede hun ind i Statsministeriet for at rådgive Mette Frederiksen.

Nu er Sofie Findling tilbage i rollen som erhvervspolitisk lobbyist.

Siden årsskiftet har hun siddet som underdirektør for erhvervspolitik og analyse i Dansk Erhverv. Og hendes diagnose af erhvervslivets udfordringer er fuldstændig klar:

Geopolitik er blevet erhvervspolitik, og det betyder, at den åbne tilgang til erhvervspolitik  lige nu bevæger sig i en retning, hvor statsstøtte bliver mere dominerende.

"Det ræs har vi svært ved at vinde som en lille, åben økonomi. Det kalder på, at vi sikrer de bedste rammevilkår på tværs af dansk erhvervsliv i stedet for at prøve at vinde nogle kapløb, der er svære for os."

Læs også

De geopolitiske forskydninger sker på et tidspunkt, hvor erhvervspolitikken fylder væsentligt mere i SVM-regeringen, end den gjorde under Sofie Findlings tid i det politiske maskinrum. 

"Krigene i og uden for Europa har skabt et pres, som har vakt mere politisk fokus på erhvervspolitik, iværksætteripolitik og rammevilkår generelt. Det er helt sikkert et skifte fra den tidligere regering. Det er der ingen tvivl om," siger hun.

Skulle skabe erhvervspolitisk profil for S

Der er en række eksempler på, at erhvervspolitikken er rykket højere op på dagsordenen under den nuværende regering. 

Mens S-regeringen ingen penge afsatte til iværksætterstrategien, er der nu øremærket 1,5 milliarder kroner samt yderligere en iværksættermilliard fra 2030, ligesom et nyt erhvervsstøttesystem og en række skattelettelser skal bidrage til at indfri regeringens mål om at øge arbejdsudbuddet med 45.000 personer i 2030. 

Da jeg startede i Socialdemokratiet, var det for at skabe en erhvervspolitisk profil for partiet og udvikle erhvervspolitikken.

Sofie Findling
Underdirektør for erhvervspolitik og analyse

Beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft er blevet sænket, der er landet en aftale om demokratiske virksomheder, og der er både en ny strategi for life science-sektoren og en globaliseringsstrategi på vej.

Ville du gerne have, at erhvervspolitikken var højere på dagsordenen i Mette Frederiksens første regeringsperiode?

"Da jeg startede i Socialdemokratiet, var det for at skabe en erhvervspolitisk profil for partiet og udvikle erhvervspolitikken," siger Sofie Findling og fortsætter:

"Det er klart, at vi nåede i mål med mange ting, da jeg sad i Erhvervsministeriet og senere i Statsministeriet, men ligesom på alle andre områder, mødte vi jo både krig og corona, så der er ingen tvivl om, at jeg er enormt positiv over for udviklingen, hvor erhvervspolitik fylder mere." 

Hvorfor blev erhvervspolitikken ikke prioriteret højere under Mette Frederiksens første regering?

"Grundlæggende er jeg både personligt og som repræsentant for Dansk Erhverv positiv over for den regeringskonstellation, hvor vi har mulighed for at rykke noget. Vi er glade for regeringsgrundlaget, og det øgede fokus på iværksætteri i forhold til den tidligere regering," siger hun diplomatisk og tilføjer:

"Konstellationen giver også mulighed for at lave nogle lange, brede aftaler for dansk erhvervsliv, og det er noget af det, som vi har allermest brug for."

Blå bog

40-årige Sofie Findling begyndte 1. januar som underdirektør for erhvervspolitik og analyse i Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv har hentet hende fra en stilling public affairs-chef i Vipps Mobilepay.

Hun har tidligere arbejdet for erhvervsorganisationen som erhvervspolitisk konsulent fra 2012 til 2016.

Her skiftede hun til et job som politisk konsulent i Socialdemokratiet, hvilket senere førte hende til stillingen som særlig rådgiver for Simon Kollerup i Erhvervsministeriet og senere for Mette Frederiksen i Statsministeriet.

Favoritpodcasten er DR’s ’Stjerner og striber’.

Hun har lige læst ’Brænd alle mine breve’ af Alex Schulman og er nu i gang med ’Det blinde øje’ af Mathilde Walter Clark.

Privat er hun gift med Adam og mor til to døtre.

 

Stoppede som spindoktor da SVM blev født 

Sofie Findling stoppede som Mette Frederiksens særlige rådgiver, da SVM-regeringen blev født, men hun var med på Marienborg, da regeringsgrundlaget blev udarbejdet.

Før det havde hun været med til at forme Socialdemokratiets valgprojekt forud for folketingsvalget i 2022.

Hvor stor en del fordel giver det dig i dit nye job? 

"Man kan ikke læse sig til politik. Jeg tager fingerspidsfornemmelsen med mig i forhold til, hvordan politik fungerer i maskinrummet mere end et roadmap. Så det er mere forståelsen af politik, og det, der er svært at lære ved at se tv, som jeg tager med," siger hun.

Det er helt sikkert et skifte fra den tidligere regering. Det er der ingen tvivl om.

Sofie Findling
Underdirektør for erhvervspolitik og analyse

Men vel også dine kontakter. Hvor tit taler du med Mette Frederiksen og Morten Bødskov?

"Det holder jeg for mig selv."

Hvor vigtig er erhvervspolitikken for Mette Frederiksen?  

"Jeg vil ikke kommentere på, hvad Mette Frederiksen går op i, men mere generelt er vi enormt glade for regeringens opmærksomhed, og vi har store forventninger til det halve år, som vi går ind med iværksætteri, generelle rammevilkår og få sikret de der arbejdspladser, som jo skaber hele grundlaget for vores velstand og velfærd."

"Der er ingen personlig konflikt"

Sofie Findling befandt sig i magtens centrum under coronakrisen. 

Hun var særlig rådgiver i Erhvervsministeriet i en tid, hvor hjælpepakker til landets virksomheder pludselig blev en normal tilstand. 

Det forløb har affødt en politisk diskussion, som stadig er i gang, om hvorvidt virksomheder skal have et retskrav på kompensation.

Læs også

Her kæmper Dansk Erhverv for, at virksomheder, der lider et tab som følge af et indgreb fra regering og myndigheder ved lov, skal sikres et krav på erstatning eller kompensation, men den holdning deler Morten Bødskov ikke.

Han har i stedet videreført S-regeringens linje.

Dermed har Sofie Findling inden for få år befundet sig på begge sider af debatten. 

Hvordan er det først at arbejde for regeringen og nu at arbejde for en organisation, som har den modsatte holdning?

"Det får jeg ikke svært ved. Jeg var ikke i Erhvervsministeriet, da den efterfølgende debat startede, men jeg var der, da hjælpepakkerne blev lanceret. Jeg ser ikke mange konflikter i det for mig personligt," siger hun.

Selvfølgelig skal virksomhederne hjælpes, når sådan noget rammer, og selvfølgelig skal vi finde nogle ordentlige kriterier for det. Så der er ingen personlig konflikt.

Sofie Findling
Underdirektør for erhvervspolitik og analyse

Sofie Findling forklarer, at hendes tilgang som særlig rådgiver var at understøtte dansk erhvervsliv bedst muligt, og det er den samme tilgang, hun har i sit nye job. 

Hun slår dog fast, at hun bakker op om Dansk Erhvervs holdning, som hun arbejder på at få gjort til virkelighed.

"Selvfølgelig skal virksomhederne hjælpes, når sådan noget rammer, og selvfølgelig skal vi finde nogle ordentlige kriterier for det. Så der er ingen personlig konflikt," understreger hun igen, før hun fortsætter:

"I den periode blev jeg ringet op af mange virksomhedsledere om natten, og de stod i nogle alvorlige situationer. For dem var det jo et livsværk eller et helt arbejdsliv. Det har jeg taget med mig. Det har gjort mere indtryk på mig, end om det er den ene eller anden model. Men der vil jeg selvfølgelig arbejde for Dansk Erhvervs model."

Læs også

De brede rammevilkår er de vigtigste

Hvad er den største oversete erhvervspolitiske dagsorden?

"Svaret bliver desværre lidt kedeligt, fordi jeg også sidder med rammevilkår generelt. Når jeg ser på de udfordringer, som vi står over for, er det vigtigste at hæve sig op og insistere på, at det er de brede, generelle vilkår, der er de vigtigste for virksomhederne."

Hvad ser du som brede, generelle vilkår?

"Adgang til arbejdskraft, uddannelse og hvordan vi klarer os, når vi sammenligner os med vores nabolande. Vi har stadig den højeste skat på aktier i dag. Det er et helt generelt vilkår for adgang til kapital og et incitament til at starte en virksomhed eller for at vækste den, så den kan blive større," siger Sofie Findling og tilføjer:

"Sådan nogle helt generelle vilkår er dem, som jeg skal råbe vagt i gevær på over for politikerne, fordi når der kører mange ting, kan man have en tendens til at komme ud af nogle spor. Det, der virkelig batter noget, er at danske virksomheder får de bedste vilkår for at eksportere deres varer, for at vokse sig store og for overhovedet at starte."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sofie Findling

Underdirektør for Erhvervspolitik og Analyse, Dansk Erhverv
Msc. International Business & Politics (CBS)

0:000:00