Vismænd: CO2-rabat til cementindustrien koster samfundet 1,7 milliarder om året

Rabatten til Danmarks største CO2-udleder, Aalborg Portland, og resten af cementindustrien medfører en årlig ekstraregning til samfundet på 1,7 milliarder kroner. Det vurderer de økonomiske vismænd i ny rapport. 

I 2021 havde Aalborg Portland en udledning på omkring 2,2 millioner ton CO2, hvilket gør virksomheden til Danmarks største CO2-udleder. 
I 2021 havde Aalborg Portland en udledning på omkring 2,2 millioner ton CO2, hvilket gør virksomheden til Danmarks største CO2-udleder. Foto: Pressefoto
Christoffer Lund-Hansen

Rabatten til Aalborg Portland og resten af cementindustrien koster samfundet omkring 1,7 milliarder kroner hvert år sammenlignet med en ensartet CO2-afgift. 

Det vurderer de økonomiske vismænd i den miljøøkonomiske vismandsrapport.

"Formandskabets beregninger viser, at den indgåede aftale om grøn skattereform for industri med videre indebærer samfundsøkonomiske meromkostninger i 2030 på ca. 1,7 milliarder kroner årligt i forhold til en ensartet CO2-beskatning, der opnår samme reduktioner," fremgår det af rapporten, der fortsætter:

"Meromkostningerne skyldes blandt andet, at afgiftssatsen for cementindustri med videre i aftalen er reduceret, og at tilskud til CCS (fangst og lagring af CO2, red.) og negative udledninger er højere end ved en ensartet beskatning."

{{toplink}}
Altinget logoErhverv
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget erhverv kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
Læs også

Sommerens aftale om grøn skattereform, som blev indgået mellem den socialdemokratiske regering, SF, Radikale og Konservative, indfører en CO2-afgift på 750 kroner per ton udledt CO2 i 2030 for virksomheder, der ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem.

For virksomheder, der er omfattet af EU’s kvotehandelssystem, bliver afgiftsprisen 375 kroner per ton CO2. Dermed skal de virksomheder samlet af med 1.125 kroner per ton i CO2 – forudsat at prisen i EU forsat er 750 kroner per ton CO2.

Men virksomheder, der benytter mineralogiske processer - som eksempelvis cement, glas og tegl - får rabat og pålægges kun en afgift på 125 kroner per ton udledt CO2 i 2030, hvilket bringer den samlede pris per ton udledt CO2 op på 825 kroner. 

Dermed får Aalborg Portland - som med en årlig CO2-udledning på 2,2 millioner ton CO2 er Danmarks største CO2-udleder - en betydelig rabat. 

0:000:00