Få overblikket: Sådan ser regeringens nye CO2-skat ud

Regeringen er nu klar med sit udspil en grøn skattereform, der skal sikre reduktioner på 3,7 millioner ton CO2 i 2030. Få overblik over hovedelementerne i udspillet her. 

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Katrine Falk LønstrupLaura Bejder Jensen

Regeringen har nu præsenteret sit længe ventede udspil til en ensartet CO2-skat, som skal sikre, at virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledning. 

Det skete på et pressemøde i Skatteministeriet onsdag. 

Udspillet kommer, knap tre måneder efter en ekspertgruppe præsenterede tre bud på, hvordan der kan indføres ensartede afgifter på virksomheders udledning af drivhusgasser – en såkaldt CO2-skat. Det er netop de forslag, som regeringen nu har taget udgangspunkt i i udspillet, lød det fra skatteminister Jeppe Bruus på pressemødet.

Få overblik over hovedpunkterne i udspillet her. 

Regeringen foreslår en afgift på 750 kroner per ton CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvote-handelssystem, og 375 kroner per ton CO2 for de virksomheder, som er omfattet af EU's kvotehandelssystem.  

I dag ligger EU’s kvotepris på 600 kroner per tons CO2, men det forventes, at kvoteprisen vil være 750 kroner per ton CO2 i 2030. Dermed bliver den samlede CO2-beskatning 1.125 kroner per ton CO2. 

For virksomheder, der gør brug af mineralogiske processer foreslås en afgift på 100 kroner per ton CO2. Oveni kvoteprisen bliver det 850 kroner per ton CO2. Virksomhederne er konkurrenceudsatte og har sværere ved at omstille sig. Den særlige CO2-skatterabat skal sikre, at der ikke forsvinder for mange arbejdspladser.  

Som en del af den nye afgift foreslås en udvidelse til områder, der i dag er fritaget fra CO2-afgift. Det indebærer, at udledning af CO2 fra færger, fiskere, indenrigsfly, elproduktion, Nordsøen og raffinaderier også skal være omfattet af en CO2-afgift. 

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00