EL: Profitforbud handler ikke om ideologi, men om at beskytte vores velfærdssamfund

Det er en ren stråmand, når modstanden mod profit på daginstitutioner bliver reduceret til at handle om ideologi. Kernen i diskussionen er, hvordan vi bruger de skattekroner, vi afsætter til velfærd, skriver Jakob Sølvhøj (EL).

Aftalen om at stoppe for privat fortjeneste på daginstitutioner betyder ikke et stop for, at daginstitutioner kan drives af andre aktører end kommunerne, skriver Jakob Sølvhøj (EL). 
Aftalen om at stoppe for privat fortjeneste på daginstitutioner betyder ikke et stop for, at daginstitutioner kan drives af andre aktører end kommunerne, skriver Jakob Sølvhøj (EL).  Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Jakob Sølvhøj

Det er et kendt greb i debatten om privatisering af den offentlige velfærd, at modstanden mod profit på velfærd kan reduceres til en rent ideologisk dagsorden. En dagsorden drevet frem af en politisk venstrefløj, der angiveligt skulle have sat det som sit fornemmeste mål at spænde ben for visionære private virksomheder, der uegennyttigt arbejder for at højne kvaliteten af vores ældrepleje, sociale tilbud, sundhedsydelser, daginstitutioner og andre velfærdsområder.

Det er en tilgang til debatten, der åbenlyst fremstår mere sympatisk end blot at argumentere for forbedrede indtjeningsmuligheder for private virksomheder, men det bliver forsøgene på at ideologisere debatten ikke mere rigtige af.